Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

42 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Kampagner rettet

mod voksne

Cykeltrailer-kampagne

Daginstitutionerne i Odense Kommune

har i 3 år på skift haft mulighed for

at låne cykeltrailere af Odense Cykelby

til videre udlån blandt forældrene.

Kampagnen havde til formål at gøre

cyklen og ikke mindst traileren til et

mere naturligt transportmiddel i hverdagen.

Kampagnen tog udgangspunkt i, at alt

for mange børn oplever turen til og fra

daginstitutionen fra bagsædet af en bil.

Dagens første tur er ofte afgørende for

hvilket transportmiddel, der anvendes

resten af dagen. Det er derfor ekstra

vigtigt, at netop turen til daginstitutionen

i større grad bliver foretaget på cykel.

7

6

5

4

3

2

1

0

Antal forældre pr. institution,

der anvender cykeltrailer

Kolding Aalborg Århus Odense

I perioder på 3 måneder var 10 trailere

i omløb blandt 10 institutioner ad gangen.

Efter hvert år blev trailerne solgt

på auktion, og nye blev sat ind af

sponsorerne.

2002 var det sidste af 3 år, hvor kampagnen

kørte. Som afslutning på projektet

undersøgte Odense Cykelby

hvor mange forældre, der brugte cykeltrailere

i Odense. Tallene blev sammenlignet

med resultater fra Århus,

Aalborg og Kolding.

Ud fra et spørgeskema skulle daginstitutioner

svare på:

• Hvor mange forældre i deres daginstitution

brugte dagligt en cykeltrailer.

• Hvor mange forældre brugte ofte en

cykeltrailer.

• Hvor mange forældre brugte af og til

cykeltrailer.

Af de returnerede spørgeskemaer fremgik

det, at 2-3 gange så mange forældre

benyttede cykeltrailere i daginstitutionerne

i Odense end i de øvrige tre

byer.

Af og til

Ofte

Dagligt

Med cykeltrailerkampagnen fi k børn og voksne afprøvet nye transportvaner.

Det er svært at afgøre, om de højere tal

i Odense er en direkte følge af kampagnen

med udlån af cykeltrailere. Det

kan også hænge sammen med, at der

generelt er gjort meget for at gøre

Odense til en cykelvenlig by. En by,

hvor det er nemt og praktisk at færdes

på cykel.

Cykeludlån

I Odense Cykelby er det muligt for alle

at låne cykler og trailere. Hvert udlån

varer en uge. Det giver borgerne mulighed

for at prøve fl ere forskellige cykelmodeller

og måske fi nde en ny måde

at transportere sig selv, sine børn og

bagagen på. Cykeludlån er både en service

til byens borgere, men udlån af

cyklerne er også med til at sætte fokus

på alternativer til personbilen.

Udlånt i perioden

Cykeltype medio 2000-2002

Tandem Udlånt 16 gange

El-cykel Udlånt 31 gange

El-cykel 1 Udlånt 33 gange

El-cykel 2 Udlånt 25 gange

Halvcykel Udlånt 51 gange

Ladcykel Udlånt 32 gange

Christiania bike Udlånt 58 gange

Cykeltrailer Udlånt 43 gange

Udlån i alt: 289

Cykeludlånene har kort været omtalt i

pressen af fl ere omgange. Udlånene

har ganske vist kun berørt en ret lille

del af befolkningen, men cyklerne er

blevet eksponeret i gadebilledet. De

har tegnet et billede af det brede udvalg

inden for cykler, og sat større fokus

på de mere specielle cykler.

En el-cykel kan hjælpe svagere cyklister i

gang med at cykle.

Similar magazines