Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

44 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

selv små chancer i trafi kken. For at illustrere

dette blev et billede af en rullestol

kampagnens omdrejningspunkt.

Kampagnen var sammensat af utraditionelle

kampagneelementer, hvis mål

var at få de unge chancerytterne i tale.

Til kampagnen fi k Odense Cykelby

derfor produceret:

• skrabelodder

• webspil

• en særforestilling af fi lmen ”Elsker

dig for evigt”, der bl.a. tager temaet

om tab af førlighed op

Skrabelodder og webspil

Der blev uddelt 5000 skrabelodder

med en kode til et spil på

www.tagchancen.dk, hvor cyklisterne

skulle gennemføre 4 baner på cykel

uden at ende i rullestol. Deltagere, der

gennemførte spillet korrekt, deltog i

lodtrækningen om en cykel. Endte deltageren

i rullestolen, kunne han kun

Webspillet var en succes.

deltage i konkurrencen ved at gennemføre

banen igen efter færdselsreglerne.

Deltagerprocenten var meget høj. 734

cyklister fra Odense svarende til 15%

reagerede på det uddelte skrabelod,

fandt hjemmesiden og gennemførte

spillet. Herudover har 159 personer

fundet hjemmesiden ad anden vej og

gennemført spillet.

Politiet Elsker dig for evigt

I kampagneugen intensiverede nærpolitiet

overvågningen af de bløde trafi -

kanter. Trafi ksyndere fi k ud over en

bøde en kampagnefolder med to biografbilletter

til en specialforestilling af

Susanne Biers fi lm ”Elsker dig for

evigt”. Politiet uddelte 200 kampagnefoldere

med hver to billetter til cyklister

i Odense. Over 200 mødte op til

fi lmen.

I forbindelse med særforestillingen af

”Elsker dig for evigt” kunne cyklisterne

møde Nikolaj Lie Kaas. Inden fi lmen

fortalte han om sit arbejde med rollen

som Joachim, der bliver lam efter et

trafi kuheld. Filmen skulle illustrere,

hvilke konsekvenser et trafi kuheld får

for både personen og omgivelserne.

Ideen var, at den gribende historie

skulle få cyklisterne til at tænke over

den tætte sammenhæng mellem handling

og konsekvens i trafi kken.

I biografen fi k de inviterede cyklister

udleveret et spørgeskema, som de blev

opfordret til at udfylde. Spørgeskemaet

bestod af 7 spørgsmål om kampagnen

og kunne indsendes uden udgift til

porto. Desværre indsendte kun 19 personer

spørgeskemaet. Det betød, at resultaterne

ikke var brugbare i forhold

til en evaluering af målgruppens oplevelse

og holdning til kampagnen.

Kampagnen var alligevel en succes. De

inviterede cyklister var interesserede i

at se fi lmen, og var også modtagelig for

introduktionen af fi lmen, hvor politiet

og Nicolaj Lie Kaas talte. Kampagnen

handlede om at få cyklisterne til at se

konsekvensen af deres handlinger i

trafi kken, og forhåbentlig har deltagerne

formået at koble fi lmen til trafi kken

og virkeligheden.

30 km/t zoner

Odense Kommunes strategi er, at stort

set alle veje, der i kommuneplanen er

udpeget som boligveje, ideelt set bør

have hastigheder på max. 30 km/t.

Den lille dreng var omdrejningspunktet i informationsmaterialet

om 30 km/tkampagnen.

Similar magazines