Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Beboere i Skibhuskvarteret kunne med en

streamer i bagruden vinde præmier.

Målet med projektet i Skibhusområdet

var at supplere de eksisterende 30 km/t

skilte med en kampagne, der skabte

opmærksomhed og synlighed omkring

hastighedsbegrænsningen i kvarteret.

Skiltene var opsat længe før Cykelbyprojektets

start, men der var ikke lavet

nogen aktiviteter tidligere med skiltene

som udgangspunkt. Beboerne blev inddraget

i kampagnen for at få dem til at

føle ansvarlighed for trafi ksikkerheden

i deres boligområde. Samtidig var det

også målet at skabe diskussion og debat

blandt beboerne i lokalområdet.

Kampagnens første uge var koncentreret

om uddeling af informationsmateriale

til borgerne i området:

• Bagrudestreamers

• 30 km/t-nøgleringe

• Pjecer

• Husstandsomdelt informationsmateriale

om aktiviteter

Den efterfølgende uge satte Odense

Cykelby 6 fartvisere op på vejene i 30

km/t-zonen til stor glæde for beboerne.

Fartviserne gjorde bilister opmærksomme

på, når de kørte for hurtigt.

På det lokale torv var der konkurrencer

for de voksne. Cykelbyens maskot Cykel-Anton

delte slikkepinde og tatoveringsmærker

ud til alle børnene. Tre

studerende gik rundt i kvarteret og

delte cykelbygaver ud til bilister, cyklister

og gående samt vaskede bilernes

forruder. De noterede også nummerpladerne

på bilerne med streamer i

bagruden og navnene på de beboere,

der fremviste den husstandsomdelte

nøglering. Beboerne var på den måde

med i konkurrencen om en cykel.

Arrangementet gav god respons fra beboerne,

der deltog aktivt i både konkurrencer

og dialog.

Dagen efter løb endnu en kampagne af

stablen i Skibhuskvarteret. Fra om eftermiddagen

blev dele af fi re boligveje

i 30 km/t-zonen afspærret. Vejene blev

omdannet til legeplads for børn, hvor

de kunne skate, hoppe i hoppeborg,

køre mooncars og prøve både stylter

og ethjulet cykel. Herudover var der

konkurrencer, hvor børnene kunne

vinde biografbilletter og cykelbygaver.

Ca. 300 børn og et stort antal voksne

deltog i arrangementet.

Projektet blev evalueret ved at sende

40 evalueringsbreve i frankerede svarkuverter

ud til tilfældigt udvalgte beboere

i kvarteret. Svarprocenten var 60%.

• 100% af de adspurgte svarede, at de

havde lagt mærke til kampagnen.

• 79% af de adspurgte udtrykte, at de

var blevet særligt opmærksomme på

hastigheden i kvarteret efter kampagnen.

• 63% tilkendegav, at de selv eller deres

familie havde deltaget i kampagnens

aktiviteter eller konkurrencer.

Projektet med 30 km/t-zoner i Skibhuskvarteret

involverede både beboere og

institutioner i området. Alle udviste

stor interesse for projektet, og deltog

aktivt i kampagnens gennemførelse såvel

praktisk som personligt.

Kampagnen var meget synlig i lokalområdet,

hvilket betød, at 100% af de

tilfældigt adspurgte kunne svare, at de

havde været opmærksomme på kampagnen.

Endelig var det en indikator for succes,

at der til kampagnens aktiviteter var

stort fremmøde.

Årets Cyklist i Odense

Hvert år fra 1999 til 2002 kårede Odense

Cykelby Årets Cyklist. Indstillingerne

kom fra familie, venner eller kollegaer

til vedkommende. Årets Cyklist

vandt en ny cykel, og historien blev

offentliggjort i pressen. Udvælgelsen af

Årets Cyklist skete på baggrund af cyklisternes

forhold til cykling. Et år blev

en leder af en SFO kåret, fordi han med

sin smittende cykelglæde var en god

rollemodel for børnene. Et andet år var

det cyklistens daglige distance, der

blev grundlaget for kåringen. Også en

cyklist, som pendlede mellem Odense

og Århus, blev belønnet, fordi han ikke

blot cyklede i Odense, men også brugte

cyklen i Århus.

Odense Cykelby I 45

Cykelpigerne var lette at genkende i gadebilledet.

Der var mange aktiviteter for børnene i

området.

Årets Cyklist 2002.

Similar magazines