Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Mange mennesker besøgte

udstillingshuset på Flakhaven.

Temaet var ”Bedre cykler”.

Udstillingshus om Bedre Cykler

Et af Cykelbyens projekter var at informere

om bedre cykler, så byens cyklister

blev godt kørende. Derfor arrangerede

Odense Cykelby i perioden 2000-

2002 temadage med fokus på cyklens

vedligeholdelse og tilbehør. Temadagene

blev afholdt hvert forår og vinter,

og arrangementet strakte sig over 2

dage.

På temadagene opstillede Cykelbyen et

udstillingshus ved rådhuset på hjørnet

af Flakhaven og Vestergade. Placeringen

var rigtig god og synlig for både

byens cyklister og fodgængere. I udstillingshuset

kunne cyklister få tjekket

deres cykler og blive informeret om

vedligeholdelse af cyklen. Til udstillingshuset

var tilknyttet to cykelmekanikerlærlinge,

som monterede cykellygter

for interesserede. Det viste sig at

være en god og forebyggende idé. Publikum

kunne også deltage i konkurrencer,

hvor præmien var gode cykellygter,

som man kunne få monteret på sin

cykel.

Kombinationen af cykeltjek og udstilling

af cykelmodeller og tilbehør var

en sikker succes, men temaet kan varieres

i det uendelige.

Bedre Cykler var en gimmick, der på en

sjov, faglig og spændende måde gjorde

opmærksom på Cykelbyen. Udstillingshuset

var en service til byens cyklister

og et signal om, at Odense er

Danmarks cykelby. Hvert år kom mange

cyklister og andre interesserede for-

bi huset, og i gennemsnit besøgte 500

personer standen hver gang.

Kørelys på cykler

Odense Cykelby har i samarbejde med

en producent iværksat et projekt med

formålet at forsyne cykler med kørelys.

De nye lygter er fastmonteret på cyklen,

og det er alene cyklens bevægelser,

der skaber lyset i de indbyggede dioder.

Fordelen for cyklisten er, at han ikke

behøver at skifte batterier, og ikke skal

huske at tage lygterne af og på. Med de

fastmonterede lygter er cyklisten altid

sikret et godt kørelys, der gør ham synlig

i trafi kken.

Aktionsprægede aktiviteter I 47

Odense Cykelby vil forestå den sikkerhedsmæssige

evaluering af forsøget.

Tesen er, at kørelyset kan reducere

ulykketallet for de involverede cyklister.

Målet er at fi nde 1000 testcyklister,

som skal afrapportere omkring eventuelle

ulykker over internettet. Projektet

afsluttes i 2004 med en efterfølgende

afrapportering.

Similar magazines