Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Titel: Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby

Forfattere: Jens Troelsen, ph.d., Syddansk Universitet, Odense

Søren Underlien Jensen, trafi kforsker, Atkins Danmark A/S

Troels Andersen, projektleder, Odense Kommune

Redaktion: Troels Andersen, projektleder, Odense Kommune

Kristina Edrén, informationsmedarbejder, Odense Kommune

Fotografer: Niels Nyholm

Heine Christiansen

Lars Bahl

Torben Rejnholdt Petersen

Styregruppe: Projektansvarlig Henrik Lumholdt, Odense Kommune

Projektleder Troels Andersen, Odense Kommune

Lis Lørup, Trafi kministeriet, 1. kontor

Winnie Hansen/Anne Mette Lundbirk, Vejdirektoratet.

Repræsentanter fra brugerne og forskermiljøet var:

Helge Kildemoes, marketingchef, Kildemoes Cykelfabrik A/S

Finn Berggren, idrætsforsker, Syddansk Universitet, Odense

Søren Underlien Jensen, trafi kforsker, Atkins Danmark A/S

Jens Erik Pedersen, direktør, Dansk Cyklist Forbund

Layout: Kerteminde Tryk, Odense

Trykt hos: Kerteminde Tryk, Odense

Oplag: 500 stk.

Udgivet af: Odense Kommune

Copyright: Odense Kommune

Kontakt: Odense Kommune

Park- og Vejafdelingen

Nørregade 36-38

5000 Odense C

Tlf. 66 13 13 72

pva.mtf@odense.dk

Odense Cykelby er fi nansieret af:

Trafi kministeriet, Vejdirektoratet

og Odense Kommune.

Similar magazines