Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

En pin på tøjet udløste en belønning fra

Pinpatruljen.

Kommunikation

Kommunikationen i Vi cykler til arbejde

foregik både internt som eksternt og

bestod af forskellige elementer.

I 1999 fi k Odense Cykelby en aftale i

stand med Fyens Stiftstidende, som gik

ud på, at avisen en dag om ugen under

kampagnen ville skrive om cykling.

Aviserne blev sendt ud til kontaktpersonerne

i Vi cykler til arbejde med henblik

på, at temadelen ville blive hængt

op som en vægavis på arbejdspladsen.

Hensigten var at opmuntre deltagerne

i kampagnen og forankre dem i projektet.

Desværre var der kun små og få

omtaler i avisen uden stor relevans for

kampagnedeltagerne.

Ideen med en vægavis var god, men

kunne med fordel være placeret som

Odense Cykelbys egen aktivitet.

Odense Cykelbys Nyhedsbrev.

Park- og Vejafdelingen cyklede til arbejde og på rundtur i Odense.

Formidlingen sigtede både mod at

hverve deltagere og efterfølgende mod

at oplyse bredt om kampagnens forløb.

Den foregik via:

• Nyhedsbreve i 1999 og 2000

• Annoncer i Ugeavisen og Fyens Stiftstidende

• Pressemeddelelser før, under og efter

kampagnen

• Postkort til tilmeldinger

• Hjemmesiden www.cykelby.dk

• Imageavis

Park- og Vejafdelingen internt

Projektets bestyrelse ønskede en god

forankring af Cykelby-projektet. Det

var vigtigt, at Park- og Vejafdelingens

medarbejdere fi k en god indsigt i og

forståelse for, hvordan afdelingen på

fl ere måder kan opretholde en cykelvenlig

politik i årene fremover. Konkret

blev der taget en række initiativer:

• Statiske opgørelser på kørsel i fi rmabiler

og brug af kørselsgodtgørelse

• Morgenbord for deltagere i Vi Cykler

til Arbejde.

• Indkøb af 4 fi rmacykler.

• Gå-hjem-møder om Cykelbyprojektet.

• Fælles sommerudfl ugt på cykel i

2002 for alle medarbejdere.

Odense Cykelby I 49

Firmacykler

Med fi rmacykelkampagnen ønskede

Odense Cykelby at sætte fokus på mulighederne

for sund og miljøvenlig

transport på de korte ture i arbejdstiden

og på vej til og fra arbejdspladsen.

Ansatte med stillesiddende arbejde fi k

muligheden for at få motion og fornyet

energi ved at tage cyklen frem for

bilen i forbindelse med møder, kundebesøg

eller ærinder i nærheden af virksomheden.

Tilmeldingsmaterialet blev udsendt til

300 virksomheder med over 50 ansatte.

29 virksomheder bestilte tilsammen

67 cykler. Cyklerne blev overdraget til

deltagerne i Kongens Have under stor

bevågenhed fra pressen.

Det var et fl ot syn, da fi rmacyklerne blev

udleveret til deltagerne.

Similar magazines