Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

50 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Den virksomhed, der cyklede fl est kilometer,

vandt Den Gyldne Cykelkæde.

2. og 3. pladsen blev belønnet med en

cykel til hvert fi rma.

Desuden blev der trukket lod om en

cykelferie til Frankrig blandt de personer,

der havde brugt cyklen på vindervirksomheden.

Kampagnen blev evalueret på baggrund

af spørgeskemaer, som 66% af

deltagerne besvarede:

• 21% havde en fi rmacykel i forvejen

• 37% brugte også cyklen i fritiden

• 37% brugte cyklen hver eneste dag

• Alle var tilfredse med cyklens kvalitet

(vejl. pris kr. 4.500)

• Alle vurderede, at der er skabt fl ere

cykelture på bekostning af færre bilture.

Kampagnen med fi rmacykler

blev dækket fi nt af både den

skrevne og den elektroni-

Deltagerne ske presse, og kendska-

kunne købe bet til fi rmacyklerne

blev dermed ud-

cyklen til halv

bredt. Dette har

pris, hvis cyklen påvirket øvrige

havde kørt

arbejdspladser til

at overveje at

500 km på ½ år.

anskaffe og bru-

65 cykler nåede ge fi rmacykler i

målet, og i alt højere grad.

blev der kørt

Cykelvenlig

5 km i gennem- virksomhed

snit pr. cykel I 2002 lancerede

Odense Cykelby en

pr. dag.

kampagne, hvor Odenses

mest cyklistvenlige virksomhed

skulle fi ndes. Formålet

var at sætte fokus på de gode virksomheder

og belønne dem. Samtidig

skulle kampagnen gøre opmærksom

på, at virksomhederne har et ansvar

for at tage del i deres medarbejderes

sundhed og velvære.

Fokus

+ Belønning

= Ansvar

2000 arbejdspladser blev opfordret til

at indstille sig selv ud fra kriterierne:

• Cykelparkeringsforhold

• Omklædnings- og badefaciliteter

• Faciliteter for luft og reparationer

• Firmacykler

• Cykelpolitik

Præmien var 6 fi rmacykler til de 3

mest cykelvenlige virksomheder, og

medarbejderne kunne vinde biografbilletter.

Projektet gav lokal presseomtale, som

både kom Cykelbyen til gode, men

også vindervirksomheden. KMD signalerede

bedst, at de tog deres rolle alvorligt

i forhold til cyklen som transportmiddel

og deres ansattes sundhed.

Årets Cykelglade Arbejdsplads

I december 2002 blev Dairy Fruit kåret

som Årets Cykelglade Arbejdsplads i

Odense efter en kampagne og efterfølgende

konkurrence.

2100 arbejdspladser i Odense blev kontaktet,

og 60 tilmeldte sig. Vindervirksomheden

fi k 3 fi rmacykler og biografbilletter

til alle medarbejdere, som

dommerkomiteen overrakte, da de besøgte

virksomheden. Desuden fi k Dairy

Fruit et diplom som bevis på, at de var

Årets Cykelglade Arbejdsplads.

Årets Cykelglade Arbejdsplads 2002.

Firmacykler til hjemmehjælpere

Ældre- og Handicapforvaltningen ønskede

at ændre kørselstilbudet for en

del af de ansatte hjemmehjælpere i

Vollsmosedistriktet ved at stille personlige

fi rmacykler til rådighed. 77 fi rmacykler

blev indkøbt til formålet med

støtte fra Odense Cykelby.

Formålet var at skaffe bedre cykler til

de ansatte og samtidig styrke det kollegiale

fællesskab samt tilhørsforholdet

til arbejdspladsen. Hensigten var, at

løsningen skulle være udgiftsneutral

på længere sigt. Derfor blev medarbejdernes

cykelgodtgørelse skåret væk for

i stedet at blive brugt til anskaffelse og

vedligeholdelse af fi rmacyklerne. Dermed

skulle hjemmehjælperne ikke

længere bruge egne cykler i tjenesten.

Similar magazines