Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Cykelby-projektet bidrog med et økonomisk

lån, som efterfølgende blev betalt

tilbage over en årrække. Til gengæld

noterede hjemmehjælperne

driftsomkostningerne på cyklerne og

evaluerede projektet. Dermed kunne

Odense Cykelby opnå erfaringer med

fi rmacykler i et større antal til gavn for

tilsvarende offentlige og private projekter.

Evalueringen fremlagde erfaringerne

med driften og udgifterne hertil samt

besparelser på kørselsudgifterne i bil.

Herudover blev medarbejdernes generelle

tilfredshed før og efter indførelsen

af fi rmacyklerne gjort op. Af denne opgørelse

ses det, at 92% foretrækker en

fi rmacykel, og 56% cykler mere i fritiden

efter indførelsen af fi rmacykler.

Pt. er der taget initiativ til tilsvarende

ordninger i 2 andre hjemmehjælperdistrikter.

Projektet har således vist, at det kan

lade sig gøre at konvertere cykelgodtgørelsen

til personlige fi rmacykler og

opnå tilfredshed blandt medarbejderne.

Driftsproblemerne blev løst i samarbejde

med egne servicemedarbejdere

og en lokal cykelsmed.

Erfaringerne fra projektet gør det nemmere

at beregne økonomiske overslag

på tilsvarende projekter med fi rmacykler.

Hjemmehjælperne fi k stillet personlige fi rmacykler til rådighed.

Reparationer af fi rmacykler

Bremseklodser 1,5

Gear justeret 1,0

Kæde strammet 1,0

Ny slange 1,2

Luft 1.1

Cykelsmed 1,1

Andet 1,9

Smøring 1,4

Lapning 1,7

Odense Cykelby I 51

0 5 10 15 20 25 30 35

Park & Bike

tag motionen med i bilen

48 pendlere, der dagligt tog bilen til

Odense, deltog i foråret og sommeren

2002 i et 6 måneders forsøg, hvor de

kombinerede bil og foldecykel til og fra

arbejde. Projektet hed Park & Bike.

Formålet var at få bilister til at parkere

deres bil i udkanten af Odense og derfra

cykle resten af vejen til deres arbejdsplads

i Odense centrum. For at

undgå problemer med cykelparkeringen

på omstigningsstedet, tog forsøget

udgangspunkt i foldecykler. Cyklerne

kunne deltagerne nemt transportere i

bilens bagagerum. Når de kom til et

parkeringssted i udkanten af byen, stillede

de bilen og cyklede resten af vejen

til arbejde.

Projektet skulle vise om kombinationen

af bil og foldecykel var en løsningsmulighed,

der på længere sigt

kunne reducere antallet af biler i bymidten

og samtidig give brugerne mulighed

for at få daglig motion.

Similar magazines