Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

52 I

Fakta om

Park & Bike:

• 48 blev udvalgt

til at deltage

• 73 % var kvinder

• 53 % af turene til arbejde

blev kørt på foldecykel

• Gennemsnittet var

33 km i bil og 10 km

på foldecykel

• I alt kørte deltagerne

1237 km på foldecykel

• Grunde til ikke at

bruge foldecyklen

var enten travlhed

eller arbejdsmæssig

anvendelse

af bilen

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Deltagerne blev fundet gennem en

hvervekampagne, der kørte i

tre måneder. Odense Cykelby

indrykkede annoncer

i husstands-

omdelte lokalaviser

på hele Fyn. Hovedbudskabet

i

hvervekampagnen

var ”Tag motionen

med i bilen”.

Desuden

uddelte Odense

Cykelby foldere

til parkerede biler

i bymidten.

Målgruppen blev tilbudt

en foldecykel i et

halvt år, gratis service af

cyklen, et sæt regntøj og en

cykeltaske. Deltagerne skulle betale

et depositum på 1.500 kr. for foldecyklen,

men efter det halve år kunne

de købe cyklen til denne pris.

Deltagerne skulle føre kørebog over i

hvilket omfang, de benyttede cyklen.

Da Park & Bike sluttede blev deltagerne

bedt om at indsende deres kørebøger

og give besked om, hvorvidt de ønskede

at beholde foldecyklen. 42 valgte at

beholde cyklen, mens 6 fi k deres depositum

tilbage. De 6 cykler blev solgt på

auktion.

Alle deltagere, der gennemførte forløbet,

deltog i lodtrækningen om en cykelferie

for to til Frankrig. Vinderne

blev offentliggjort ved en cykelfest

foran rådhuset i Odense, hvor

Fordele ved

foldecyklen:

• Ingen

terminaludgifter

• Motion i hverdagen

• Kan anvendes

i fritiden

• Parkering i byen er

ikke noget problem

• Velegnet og

billigt middel til

reduktion af

personbiltrafi

kken i

byområdet

der var musik og underholdning

i forbindelse

med den europæiske

Miljøtrafi kdag.

Foldecykler udgør

et bedre og billigere

alternativ

for mange

bilister, end det

ofte er tilfældet

med kollektiv trafi

k. Derfor har

Odense Kommune

efterfølgende valgt

at gennemføre et tilsvarende

projekt med

foldecykler i 2004.

Konklusioner

Cykelbyens

aktiviteter

Hvad fungerede i arbejdet med

de aktionsprægede aktiviteter:

• Skab et klokkeklart budskab:

”Du skal cykle resten sørger vi for”

• Skab fysiske kvaliteter

• Afgrænset målgruppe

• Direkte kontakt

• Lav kontaktpris

• Synliggørelse

• Konkurrencer

• Cykeldage registreres

• Cykelcomputere måler afstandene

• Præmiering

Med en foldecykel er det nemt at

tage motionen med i bilen.

Similar magazines