Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Imageplejende tiltag

Odense Cykelby var i høj grad et projekt,

hvor intentionen var at understøtte

konkrete fysiske forbedringer

med holdningspåvirkende elementer.

Kampagnerne skulle dels knyttes til en

række handlingsorienteret tiltag, som

beskrevet i afsnittet om Aktionsprægede

aktiviteter. Dels skulle Cykelby-projektet

markere, at livsstilen som cyklist

er højt profi leret.

Odense Cykelby har derfor gennem

forskellige tiltag og aktiviteter forsøgt

at fremme både Cykelbyens og cyklens

image. Den imageplejende del af projektet

har således både bestået af en decideret

imagekampagne, foredrag, cykelservice

og ikke mindst en forbedring

af politiets image i Odense-bydelen

Vollsmose.

Imagekampagne

I sommeren 2000 opstod ideen til at

lave en informations- og imagekampagne

om Odense Cykelby. Cykelbyens

kampagner havde indtil da mest

været målrettet relativt snævre målgrupper

for at kommunikere budska-

berne så effektivt som muligt. Imagekampagnen

blev derfor målrettet bredt

for at få budskabet ud til en større del

af befolkningen i Odense. Vi ønskede

at markedsføre cyklen i højere grad og

samtidig gøre byens borgere bekendte

med, at Odense var udpeget som ”National

Cykelby”. Gennem oplysning

og information håbede vi på at kunne

skabe en vis stolthed over at være cyklist

i Odense og en identitetsfølelse

med Cykelbyen blandt byens borgere.

Vi ønskede at forankre Cykelbyen i

borgerne, at tiltrække nye cyklister

samt fastholde eksisterende.

Kampagnen blev bygget op omkring

livsstil, og collagestilen blev det gennemgående

træk. Kampagnen blev sat

i gang i 2001, og elementerne bestod

af:

Udendørsplakater

• Plakaterne viste henholdsvis en ung

kvinde og en ung mand på cykel. Teksten

var ”Tag cyklen mærk foråret”

og ”Tag cyklen så er du fri”.

Odense Cykelby I 53

• Plakaterne var fl otte og eksklusive i

deres fulde størrelse, og budskabet

var nemt at få øje på.

• Plakaterne blev ophængt på 100 trafi

kstandere ved de større veje, hvor de

var synlige for såvel bilister som cyklister.

Bushængeskilte

• Skiltene blev ophængt i 125 bybusser.

De var synlige såvel inde i bussen

som udefra. Således kom vi ikke blot

i kontakt med buspassagererne, men

også bilisterne og cyklisterne. Bushængeskiltene

var ens på begge sider

og påtrykt en konkurrence med

henvisning til hjemmesiden. Billederne

fra plakaterne blev også brugt

her for at skabe genkendelighed.

Postkort

• Postkortene havde samme billede

som både plakater og hængeskilte.

• Ligesom på bushængeskiltene var der

en kort omtale af cykelferien samt

henvisning til hjemmesiden.

• Postkortene blev distribueret på byens

14 biblioteker samt på alle cafeer

i centrum. Nogle af byens butikker

blev også involverede, og kortene var

let omsættelige pga. det fl otte design.

Konkurrence om cykelferierejse

• Konkurrencen gik ud på at få folk til

at skrive om deres bedste cykeloplevelse

i udlandet eller i Danmark. Præmien

var en rejse for 2 personer til

Normandiet.

• Formålet med denne konkurrenceform

var dels udsigten til at modtage

en masse gode cykelargumenter til fri

afbenyttelse i pr-øjemed, dels tidligere

positiv erfaring med kåring/

præmiering af enkeltpersoner.

• Konkurrencen blev omtalt i imagemagasinet,

på postkort, på bushængeskilte

samt hjemmesiden og kommunetillægget

i Ugeavisen.

Odense Cykelbys fl otte imageplakater blev

hængt op på centrale steder i byen.

Similar magazines