Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

56 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Styring, formidling og forankring

Cykelkoordinator

Cykelbyens bestyrelse lagde stor vægt

på, at cykelinitiativerne blev godt forankret

i Odense Kommunes forvaltninger.

Derfor afsatte bestyrelsen midler til

en cykelkoordinator, som i praksis var

projektlederen, der efter projektets udløb

skulle bruge tid på at igangsætte

nye cykelinitiativer i 2003. Konkret

handler arbejdet som cykelkoordinator

om at anvende mere tid på møder med

centrale interne og eksterne partnere

om mulighederne for at fremme brugen

af cyklen. Andre opgaver er at beskrive

kommunens fremtidige cykelpolitik

samt at indarbejde dele af den i

kommuneplanen.

Odense Kommune blev endvidere tilbudt

at medvirke i BYPAD+ projektet,

der med støtte fra EU sigter mod at

lave en benchmarking og en kvalitetsstyring

af cykelpolitikken. Midlerne inkluderer

derfor deltagelsen i BYPAD+.

BYPAD+ evaluering af Odenses cykelpolitik

BYPAD+ metoden er et kvalitetsstyringsværktøj,

som i løbet af 2004 vil

være anvendt på 47 europæiske byer.

Et EU-støttet projekt har sørget for uddannelse

af de konsulenter, som står

for BYPAD-processen i de medvirkende

byer.

En evalueringsgruppe bestående af politikere,

embedsmænd og brugerrepræsentanter

spiller en central rolle for

BYPAD-processen i den enkelte by.

Evalueringsgruppen drøfter og når til

enighed om byens udviklingsniveau

indenfor 35 spørgsmål, fordelt på 9

moduler. Gruppen udarbejder herefter

en plan for fremtidige initiativer i cykelpolitikken.

Fire danske byer - Hillerød, Nakskov,

Odense og Viborg - er med i projektet.

Medio februar 2004 foreligger resultater

fra 18 byer i Tyskland, Sverige,

Tjekkiet, Finland og Danmark.

Odense ligger i den absolutte top for

vurderingerne af udviklingsniveau.

Som gennemsnit for samtlige spørgsmål

har Odense opnået 84% af det

maksimale, hvilket er mere end samtlige

andre byer. Det er specielt i modulerne

»Infrastruktur, service mv.«,

»Kommunikation og uddannelse« og

»Evaluering og effekter« at Odense distancerer

sig fra øvrige byer.

Figuren herunder viser gennemsnittet

af vurderingen af samtlige 35 spørgsmål

fra BYPAD-spørgeskemaet, omregnet

til % af det maksimale for 18 europæiske

byer. De danske byer er markeret

med hvide søjler.

De 35 spørgsmål i BYPAD-spørgeskemaet

er fordelt på 9 moduler:

Brussels region (BE)

Tampere (FIN)

Eindhoven (NL)

Hillerød (DK)

Nakskov (DK)

Jyväskylä (FIN)

Oss (NL)

Helsinki (FIN)

České Budějovice (CZ)

Viborg (DK)

Ostrava (CZ)

Pardubice (CZ)

Väkjö (SE)

Bünde (DE)

Olumouc (CZ)

Köln (DE)

Ettlingen (DE)

Münster (DE)

Gent (BE)

Marl (DE)

Odense (DK)

1. Brugernes behov (hvor godt er kendskabet

til brugernes behov, behandling

af klager og brugergrupper)

2. Styring (nøglepersoners indfl yd else,

styringsplatforme)

3. Formuleret politik (hvor er fokus og

hvordan sikres planernes gennemførelse)

4. Resurser (er der penge og veluddannet

personale til rådighed)

5. Infrastruktur, service mv. (stier, vejvisning,

parkering mv.)

0% 20% 40% 60% 80%

Similar magazines