Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

BYPAD + samlet vurdering

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. Kommunikation og uddannelse

(kommunikation til borgere og beslutningstagere,

image for cyklen)

7. Målgrupper og partnerskaber (cykelfremme

via ansatte, skoler mv.)

8. Supplerende aktiviteter (reduktion af

bilbrug, brug af sundheds argumenter)

9. Evaluering og effekter (måling af effekter,

evaluering af initiativer).

Nyhedsbreve

Som en del af både den interne og eksterne

kommunikation udgav Odense

Cykelby nyhedsbrevet Odense Danmarks

Nationale Cykelby. Det udkom to

gange årligt i Cykelby-projektets første

to år. Nyhedsbrevet samlede op på Cykelbyens

projekter og informerede om

forskellige tilbud i cykelregi. Senere

blev nyhedsbrevet afløst af en husstandsomdelt

image avis, der matchede

designlinjen i Odense Cykelby.

Nyhedsbrevet blev sendt ud til kontaktpersonerne

i Vi cykler til arbejde.

Rent indholdsmæssigt drejede nyhedsbrevene

sig om, hvad der foregik i

Odense Cykelby. De fortalte om arrangementer,

konkurrencer og kampagner,

og viste billeder af vindere og deltagere

i de forskellige aktiviteter. Nyhedsbrevene

satte også fokus på temaer som

f.eks. sundhed, motion og kost. Dette

fokus blev endnu mere udpræget i

imageavisen.

Nyhedsbrevet stoppede i 2000, fordi

målgruppen blev for snæver. Udgifter-

ne stod ikke længere mål med effekten,

så derfor besluttede vi at lave en

imageavis. Vi ville gerne længere ud

med vores cykelbudskaber, hvilket blev

muligt med den husstandsomdelte

imageavis. Udover imageavisen var det

også muligt at orientere sig og hente

mere viden på Cykelbyens hjemmeside.

www.cykelby.dk - Odense Cykelbys

hjemmeside

Hjemmesiden blev oprettet i 1999.

Omkring årsskiftet 2000/2001 blev den

relanceret i en ny udgave, hvor designlinjen

for Odense Cykelby blev implementeret.

Det overordnede formål med Cykelbyens

hjemmeside var og er

fortsat at informere om projektet

til såvel byens borgere som

til medarbejdere i staten, amter,

kommuner og øvrigt interesserede.

Dele af hjemmesidens

informationer er oversat

til engelsk for også at have

mulighed for at nå en udenlandsk

målgruppe.

Hjemmesiden er et dynamisk

sted, hvor projektets

indhold er beskrevet, og

hvor nye tiltag og resultater

hele tiden bliver

opdateret. Siden orien-

Odense Cykelbys nyhedsbrev.

Odense Cykelby I 57

Gennemsnit for alle spørgsmål

Modul 1 - Brugernes behov

Modul 2 - Styring

Modul 3 - Formuleret politik

Modul 4 - Resurser

Modul 5 - Infrastruktur, service m.v.

Modul 6 - Kommunikation og uddannelse

Modul 7 - Målgrupper og partnerskaber

Modul 8 - Supplerende aktiviteter

Modul 9 - Evaluering og effekter

terer ikke blot om Odense Cykelbys

projekter, men binder også projektets

mange delelementer sammen. Hjemmesiden

bliver på den måde kommunikationsmæssigt

Cykelby-projektets

omdrejningspunkt og et forum for den

nyeste viden om Cykelbyen Odense.

Similar magazines