Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

58 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

For at involvere odenseaneren aktivt i

Odense Cykelby, forsøgte vi til at begynde

med at opfordre til dialog på

hjemmesiden. F.eks. blev brugerne indbudt

til at komme med idéer til interessante

cykelture i Odense. Brugerne

tog imidlertid ikke opfordringen til sig,

hvilket betød, at vi fjernede den dialogbaserede

del fra den nye hjemmeside.

I perioden

februar 2003

til januar 2004

har 21377

besøgende

klikket sig

ind på

www.cykelby.dk.

Konkurrencer for borgerne

på hjemmesiden

har derimod været

efterspurgte, og de

er derfor stadig at

fi nde.

Odense Cykelbyshjemmeside

blev markedsførtgennemnyhedsbreve,pressemeddelelser,annoncer,kampagner,

e-mails etc.

Abonnenter til

hjemmesiden fi k

jævnligt nyheder om

delprojekterne via e-mail,

der henviste til relevante links.

Hjemmesiden er bygget op om seks

hovedmenuer

• Konkurrencer

• Arbejdspladser

• Aktiviteter

• Fysiske forbedringer

• Mål og resultater

• Cykelinfo

www.cykelby.dk fi k nyt design

i 2000/2001.

Under hvert punkt kan brugeren fi nde

projekter og forbedringer, der relaterer

sig til hver menu. Der er også mulighed

for at sende en e-mail eller se,

hvad der sker i kalenderen. Hjemmesiden

bliver løbende opdateret, så brugeren

er garanteret de sidste nyheder

og nyeste viden.

Hjemmesiden eksisterer stadig, selv om

Cykelby-projektet er afsluttet. Siden

fungerer som omdrejningspunkt for

cykelrelaterede aktiviteter, der er fi nansieret

af kommunens sikkerhedsfremmende

midler samt EU-midler.

Opsamling af materiale fra resten

af landet

For at samle op på materiale i resten af

landet havde Odense Cykelby planer

om at lave en oversigt/database over

alle cykelprojekter i Danmark. Ikke alle

kommuner vendte tilbage med oplysninger

om deres cykelprojekter. Der

kom dog oplysninger om 47 cykelprojekter,

som fordelte sig på 29 kommuner.

Alle oplysningerne er lagt ud på

Cykelbyens hjemmeside, hvor man

kan nærlæse de enkelte projekter.

Det viste sig siden hen, at det ville

kræve meget store resurser for Odense

Cykelby at udarbejde og vedligeholde

databasen. Idéen var imidlertid god, og

blev derfor forsøgt solgt til Vejdirektoratet

og Trafi kministeriet. Siden hen

har Dansk Cyklist Forbund etableret

hjemmesiden www.cykelviden.dk, der

i stort omfang har overtaget dele af

denne formidlingsopgave.

Foredrag

Odense Cykelby har været emne for

mange foredrag i både ind- og udland.

I alt blev det til 80 foredrag over en 4årig

periode, og antallet af foredrag

steg proportionelt med Cykelby-projektets

levetid. I 1999 blev der holdt 7

foredrag, mens det i 2002 blev til 63.

Indlæggene har været af forskellig karakter,

men Cykelbyen har været emnet

og udgangspunktet i stort set alle

foredrag. Det samlede antal tilhørere

for alle foredragene er estimeret til

Similar magazines