Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

1 Indledning

2 Odense

3 Ny

4 Transportvaner

5 Trafi

6 Folkesundhed

7 Konklusion

Sammenfatning 9

Summary (English) 12

19

Cykelby 25

Fysiske forbedringer 27

Aktionsprægede aktiviteter 39

Imageforbedrende tiltag 53

Styring, formidling og forankring 56

Delkonklusion 60

viden om cykling som transportform 65

Panelundersøgelsen 2002-2003 65

Kvalitative forskningsinterviews 74

Delkonklusion 79

83

Kontrolgrupper 83

Den landsdækkende transportvaneundersøgelse 85

Panelundersøgelse 92

Trafi ktællinger 93

Bilejerskab og økonomi 94

Delkonklusion 95

ksikkerhed 99

Personskader 99

Risiko 102

Delkonklusion 103

107

Dødelighed 107

Sygdom 108

Delkonklusion 110

117

Similar magazines