27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

over 2000 personer, som både har været

repræsentanter fra andre lande, studerende,

politikere eller folk med trafi k

som speciale.

Cykelby-projektet er således formidlet i

mange forskellige sammenhænge:

• Deltagelse i organisationen Cities for

Cyclists med oplæg i Ferrara. Der

blev efterfølgende planlagt en konference

i Odense, der dog måtte afl yses.

• Velocity og Velomondial konferencerne

i Graz/Maribor, Amsterdam,

Edinburg/Glasgow og Paris, hvor der

hver gang blev holdt forskellige oplæg

fra Odense Cykelby.

• Trafi kdage på Aalborg Universitet

• Vejforum i Nyborg

• Trafi kministeriets nationale cykelkonferencer

• Nordisk Vejteknisk Forenings konference

i Odense

• Regionale konferencer i Forum for

motion

• Diverse studiebesøg fra ind- og udland

• Arrangementer af Sundheds styrelsen

Odense Cykelby blev særlig

inviteret.

Der har været stor interesse fra udlandet

for Odense Cykelby. Folk fra bl.a.

Finland, England, Frankrig, Letland og

Sverige har været på besøg i Odense.

Desuden har repræsentanter fra Cykelby-projektet

været i Spanien, Estland,

Italien, Slovenien, Polen, Holland,

Chile, Tyskland, Skotland og Sverige

for at fortælle om Cykelby-projektet.

Interessen for disse foredrag viser, at

Odense er på forkant med tiltag inden

for forbedring af forhold for cyklister.

Artikler og annoncer 1999-02

Omtalen af Odense Cykelby har været

omfattende og varieret især i de lokale

aviser som Fyens Stiftstidende og Ugeavisen

Odense. Udover omtaler af de

Medie 1998 1999 2000 2001 2002

Antal

artikler

Morgenposten, Fyens Stiftstidende 46 167 187 147 159 706

Ugeavisen Odense 1 5 16 12 8 42

Landsdækkende aviser 3 14 4 2 4 27

Fagblade 0 2 11 3 7 23

Andre 8 13 10 9 18 58

I alt 58 201 228 173 196 856

Odense Cykelby I 59

mange forskellige tiltag i forbindelse

med projektet er det værd at bemærke,

at der også er skrevet en del læserbreve.

Iblandt bidragene fi nder man kritiske

såvel som positive breve, der roser

og bifalder projektets tiltag. Læserbrevene

giver også en fornemmelse af, at

Cykelbyens projekter rent faktisk når

borgerne og cyklisterne i Odense. Med

læserbrevene viser borgerne, at de er

engageret i cyklisternes vilkår, og at de

er bevidste om Odense Cykelby. Cykelby-projektet

er således forankret både i

byen og i borgerne.

Odense fortjener ros for

sin indsats med cyklernes by.

Så altså, op på sadlen.

God cykeltur!”

(Fyens Stiftstidende 20-09-2001)

Der har desuden været fl ere indslag om

Odense Cykelby i bl.a. Radio Fyn, TV2

Fyn, DR og TV2, men omfanget er ikke

registreret.

Det er ikke blot de lokale aviser, der

har dækket projektet. De landsdækkende

aviser har også vist interesse for og

givet positiv omtale af de mere nyskabende

initiativer i Cykelby-projektet.

F.eks. har det vakt omtale, at cykelstier

i Odense ryddes for sne før vejene, og

at færdselsregler for cyklister tillempes.

I et par tilfælde er Odense blevet fremhævet

som eksempel til efterlevelse for

andre store byer i Danmark, når det

kommer til at have ordentlige betingelser

for cyklister.

Odense

Cykelby fi k

efter projektet

fremstillet en

screensaver, som i

billeder og korte

sætninger opsummeredeCykelby-projektet.

Formålet med

screensaveren var at videregive

gode idéer og

inspirere modtageren.

Screensaveren fi ndes

både i en dansk og en

engelsk udgave, og

den bruges som

gave til gæster fra

både ind- og

udland.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!