Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

68 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

fysiske form. Det er således fristende

at konstatere, at brugen af cyklen som

primært transportmiddel betyder, at

cykeltrafi kanten kommer i bedre form.

Dette ræsonnement tager dog ikke

højde for en levevis, der måske gør, at

personen bevidst fravælger bilen og i

stedet ønsker at stride sig frem på cykelstierne

året rundt takket være sin gode

form. At der er tale om forskellig levevis

mellem grupperne er sandsynlig,

når besvarelserne i forhold til sundhedsadfærd

analyseres.

Registrering og vurdering af sundhedsadfærd

Spørgsmålet om cyklister og ikke-cyklister

har forskellige sundhedsadfærd

er problema tisk at stille på baggrund af

en spørgeskemaundersøgelse. Det interessante

er dog, at når respondenterne

skal besvare spørgsmål med relation til

sundheds adfærd, så opstår der tilsyneladende

en gennemgående forskel.

Med alle de forbehold, der skal tages,

især over for tabubelagte vaner, så har

de ikke-dagligt cyklende til sammenligning

tillagt sig en række vaner, der

ikke ligefrem er sundheds fremmende.

Foruden det, at de ikke mo tionerer til

og fra arbejde og til sammenligning

gør det mere moderat i deres fritid,

så ryger de ikke-dagligt cyklende fl ere

cigaretter, ind tager mere kaffe og alkohol,

spiser mere usund mad og drikker

bemærkelses værdigt mere soda vand

i hverdagen. Modsvarende tilkendegiver

de daglige cykl ister, at de spiser

mere frugt, undgår chips og peanuts,

og godt 75 pct. af dem angiver at være

ikke-rygere.

Respondenterne bliver bedt om at tage

stilling til deres egne madvaner. De

skal vurdere, hvor ofte deres madvaner

er sunde. Som Diagram 6 illustrerer,

så tegner det samme mønster sig. De

dagligt cyklende mener i højere grad

end de ikke-dagligt cyklende, at deres

mad vaner oftest er sunde.

Alt i alt tegner respondenternes besvarelser

et mønster, der viser en sammenhæng

mellem primært transportmiddel

og sundhedsadfærd. Dagligt

cyklende tilkende giver at have en sundere

livsstil, end det er tilfældet med

de øvrige trafi kanter. Dette afspejler sig

også i respondenternes egne vurderinger

af trivsel og velvære.

Diagram 4: Vurdering af udvalgte drikke- og spisevaner fordelt i forhold til daglig

benyttelse af cyklen.

Hvor ofte drikker eller

spiser du følgende

Sodavand?

Pommes frites?

Kaffe?

Grøntsager?

Frugt?

13

13

27

19

38

25

46

62

89

40

162

151

129

176

144

117

72

procentvis fordeling (N=619)

0% 25% 50% 75% 100%

142

Flere gange om dagen En gang om dagen

101

81

36

15

105

99

34

14

115

78

11 10

En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden

Sjældent eller aldrig

161

121

118

128

Benytter du cyklen dagligt

i alle årets måneder?

Diagram 5: Vurdering af rygevaner i forhold til daglig benyttelse af cyklen.

Benytter du cyklen dagligt

i alle årets måneder?

NEJ

JA

9

23

23

30

18

14

16

16

13

18

procentvis fordeling (N=623)

0% 25% 50% 75% 100%

Hvor mange cigaretter ryger du normalt om dagen?

> 20 cigaretter 16 - 20 cigaretter 11 - 15 cigaretter

6 - 10 cigaretter 1 - 5 cigaretter Ingen

Diagram 6: Vurdering af madvaner fordelt i forhold til daglig benyttelse af cyklen.

Benytter du cyklen dagligt

i alle årets måneder?

NEJ

JA

0% 25% 50% 75% 100%

19

9

8

31

Mener du, at dine madvaner er sunde?

procentvis fordeling (N=623)

173

199

250

193

101

63

44

88

61

46

32

16

12

9

11

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

11

91 9

Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig

Diagram 7: Vurdering af egen trivsel fordelt i forhold til daglig benyttelse af cyklen.

Benytter du cyklen dagligt

i alle årets måneder?

NEJ

JA

74

101

procentvis fordeling (N=618)

0% 25% 50% 75% 100%

103

128

Hvor stor en del af tiden de seneste 4 uger har du været fuld af energi?

Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden

Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

66

64

35

23

Similar magazines