Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

70 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Diagram 10: Forhold, der motiverer til at cykle dagligt.

at vejret er godt

at få frisk luft

at bruge min krop

at cyklen er bedst og hurtigst i byen

at opnå en bedre generel sundhedstilstand

at jeg ikke har bil / kørekort

at opnå økomiske besparelser

at få mere energi i det daglige

at have en god cykel / cykelmateriel

at nyde cyklens trafikale frihed

at nedsætte eller bibeholde min kropsvægt

at der er adgang til cykelstier

at bidrage til et bedre lokalt og globalt miljø

andre forhold

skaber. Som Diagram 10 illustrerer,

er det, der motiverer de ikke-dagligt

cyklende mest, at ‘vejret er godt’ og

at ‘få frisk luft’. At bruge kroppen og

opnå en bedre sundhedstilstand spiller

også ind. Derfor kan de ikke-dagligt

cyklende generelt opfattes som en

gruppe, der mht. trans port sætter nydelsesaspektet

højest. Dvs. bruger cyklen,

når det opleves som dejligt og ikke

for byrdefuldt. Enkelte har fundet, at

vilkårene for cyklister er dårlige, men

slet ingen nævner forurening som et

problem.

Det har også nogen betydning for de

daglige cyklister, at vejret er godt, men

slet ikke i samme omfang, som for de

ikke-dagligt cyklende. I højere grad er

det de praktiske erfaringer, der er af

betydning for de dagligt cyklende. Motivationsegenskaberne

er i prioriteret

rækkefølge listet op i Diagram 10.

For de dagligt cyklende er forholdet,

at ‘cyklen er bedst og hurtigst i byen’,

den tungest vejende motivationsgrund

til at cykle. Det kan skyldes det generelt

mindre transport behov, hvor

cyklen over kortere afstande tidsmæssigt

har sine klare fordele frem for biler

og busser. Men det kan også skyldes

oplevelsesmæssige værdier forbundet

med cykling. Frihed og fl ek sibilitet er

aspekter, som bilister generelt værdsætter

højt, og som ofte inddrages i

argu mentation for anskaffelse og brug

af bil. De samme aspekter kan også

vedhæftes op levelsen af cykelbrug.

Forskellige erfaringer af spejler sig i

forhold til det valgte trans port middel,

og kan således forklare den relative

225

13

22

32

38

33

200

47

44

54

71

65

66

175

95

92

130

150

125

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

100

store for skel mellem cyklister og de

andre trafi kant grupper. Tilsyneladende

har de to grup per et noget forskelligartet

syn på cyklens potentiale i byen.

Dette understreges også af, at kun 19

af de ikke-dagligt cyklende har fundet

cyklens trafi kale frihed som motivationsfaktor.

152

108

Daglige cyklister Ikke daglige cyklister

Nogle respondenter anfører, at manglende

bil/kørekort er et forhold, der

motiverer til at cykle dagligt. Det kan

75

50

91

76

25

44

33

36

37

28

20

19

25

24

13

0

enten ses som et svar ud fra en hypotetisk

situation eller som et svar, der er

i overensstemmelse med den virkelighed,

som respon denterne befi nder sig

i. Noget kunne tyde på det sidste, idet

¾ i denne kategori er dagligt cyklende.

Derfor kan enkelte føle sig nødsaget til

at cykle dagligt, hvis of fentlig transport

eller bil ikke er muligt. Cykling

er ikke kun et valg, men også en nødvendighed

for nogen for at dække et

dagligt mobilitetsbehov.

De personlige økonomiske besparelser

og de miljømæssige gevinster ved

cyklingen spiller også ind, men må til

sammenligning betegnes som mindre

vigtige. Derimod er det de kropslige

og oplevelsesmæssige aspekter, som

motiverer til cykling. Dette gælder for

begge grupper, men det er overvejende

de daglige cyklister, som oplever, at

dette også kan føre til mere energi i det

daglige.

På baggrund af respondenternes tilkendegivelser

må det konstateres, at det

motiverende ved cykling er, at man får

frisk luft, bruger sin krop, og at man

sammen med cyklens trafi kale frihed

kan nyde vejret. At det så samtidigt

er muligt at få en forbedret sundhedstilstand,

er også af nogen betydning.

Similar magazines