Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

92 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

År 2000 2001 2002 2003

Antal respondenter 646 620 606 584

Procent mandlige respondenter 44 % 42 % 42 % 43 %

Procent respondenter boende i Odense Kommune 100 % 98 % 96 % 94 %

Procent boende i hus (parcelhus, rækkehus, stuehus) 73 % 73 % 73 % 73 %

Gennemsnitlig husstandsindkomst (tusinde kr.) 416 431 441 447

Gennemsnitligt antal ture pr. respondent 3,9 3,8 3,8 3,4

Procent af ture med ukendt transportform 5 % 4 % 5 % 3 %

Procent respondenter uden ture / ubesvaret 12 % 13 % 12 % 16 %

Procent weekend- og helligdage 11 % 11 % 10 % 10 %

Tabel 4.g. Oplysninger om panelundersøgelsen i relation til transportvaner. Kilde: Panelundersøgelsen 2000-2003.

Panelundersøgelse

Panelundersøgelsen er detaljeret omtalt

i kapitel 3. Selvrapporterede transportvaner

for én enkelt dag pr. respondent

var en del af undersøgelsen. Respondenterne

var i år 2000 mellem 15

og 55 år og bosiddende i Odense Kommune.

Nedenfor er angivet hovedtræk

om undersøgelsen.

Af tabel 4.g kan erfares, at der bliver

færre og færre respondenter gennem

undersøgelsen. Dette skyldes en række

forhold. Frafaldne respondenter har

måske anderledes transportvaner end

de, der har svaret, og ændringerne i

transportvaner blandt respondenterne

i panelundersøgelsen vil måske være

mindre end i andre undersøgelser.

Omkring 2 % af respondenterne fl ytter

til andre kommuner om året. Alligevel

er andelen, der bor i hus, nogenlunde

konstant. Den gennemsnitlige husstandsindkomst

er stigende, men man

kan registrere en aftagende økonomisk

vækst gennem perioden.

Det samlede antal ture pr. respondent

faldt i 2003, hvilket primært skyldes,

at fl ere respondenter end tidligere ikke

har rapporteret om transportvaner.

Nogle af dem har slet ikke besvaret

spørgsmålene i denne del af spørgeskemaet.

Dette kan give problemer, da

disse respondenter muligvis har anderledes

transportvaner end andre respondenter.

Et karakteristika ved panelundersøgelsen

er, at det er de samme respondenter

som år efter år skal besvare spørgsmål.

Derved bliver respondenterne

Andel af ture på cykel

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Andel af ture på cykel

Antal cykelture pr. person pr. dag

15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-55 år

Aldersgruppe

Figur 4.10. Andel af ture på cykel og antal cykelture pr. person pr. dag fordelt på aldersgrupper.

Kilde: Panelundersøgelsen 2000.

Andel af ture

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

12% 12%

11%

12%

39%

37%

42%

38%

44%

45%

6% 6%

5%

3%

1% 1% 1%

0%

Figur 4.11. Fordeling af ture på hovedtransportformer blandt 18-55-årige. Kun respondenter,

der har besvaret panelundersøgelsen i alle fi re år, er medtaget. Kilde: Panelundersøgelsen

2000-2003.

40%

Gang Cykel Bil Bus og tog Mc og knallert

44%

Transportform

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Antal cykelture pr. person pr. dag

2000

2001

2002

2003

Similar magazines