Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

94 I

grunden for det lave niveau for cykeltrafi

k i år 2000 og det høje niveau for

cykeltrafi k i år 2002.

Lægges henholdsvis årene 1994 og

1996 samt 2000 og 2002 sammen og

sammenlignes, var antallet af cykler

2 % lavere i årene 2000-2002 i forhold

til 1994-1996. Omvendt var antallet af

motorkøretøjer under 2 ton, fodgængere

og motorkøretøjer over 2 ton henholdsvis

8, 12 og 15 % højere, mens

antallet af knallerter faldt med 8 %.

Det har ikke været muligt at indhente

sammenlignelige tællinger fra en relevant

kontrolgruppe. Tallene fra trafi k -

tællingerne er ikke sammenlignelige

med tallene fra TU og panelundersøgelsen.

Der er dog intet, der tyder på,

at resultaterne fra de tre undersøgelsesmetoder

er i modstrid med hinanden.

Bilejerskab og

økonomi

Odense Danmarks Nationale Cykelby

En væsentlig faktor for udviklingen af

transportvaner er bilejerskabet. Eksempelvis

viser TU, at 44 % af personerne

fra husstande uden bil i Odense Kommune

cykler på en tilfældig dag, mens

dette kun er 22 og 13 % for henholdsvis

husstande med 1 bil og husstande

med 2 eller fl ere biler (Jensen, 2001b).

Derfor ser vi på udviklingen i bilejerskabet

i Odense Kommune og kontrolgruppe

3. Da udviklingen i bilejerskabet

afhænger betydeligt af udviklingen

i indkomster og formuer, ses på personindkomst

og udviklingen i prisen pr.

ejendom i almindelig fri handel.

I forhold til kontrolgruppe 3 er bilejerskabet

steget mindre i Odense Kommune

i 1996 og fremad. For personbiler

er der tale om begrænsede forskelle

i udviklingsforløbene, mens udviklingen

i ejerskabet af andre køretøjer såsom

varebiler har været markant forskellig

især i 1999 og fremad, altså i

projektperioden. Sammenlignes 1. januar

2002 med 1. januar 1997 er ejerskabet

af personbiler og køretøjer steget

henholdsvis 1,5 og 5,5 % mere i

kontrolgruppe 3 end i Odense Kommune.

Dette harmonerer godt med forskellen

i udviklingen i brugen af bil

mellem kontrolgruppe 3 og Odense

Kommune, som vist i afsnittet, Korrektion

for generel udvikling.

Antal køretøjer pr. 1.000 indbyggere

415

395

375

355

335

315

295

275

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Odense personbiler

Kontrolgruppe 3 personbiler

Odense køretøjer

Kontrolgruppe 3 køretøjer

Figur 4.14. Udviklingen i antal personbiler og køretøjer (personbiler, varebiler, lastbiler,

sættevognstrækkere, busser og motorcykler) pr. 1.000 indbyggere pr. 1. januar i

Odense Kommune og kontrolgruppe 3. Kilde: Danmarks Statistik.

Personindkomst pr. indbygger (1.000 kr.)

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Odense

Kontrolgruppe 3

Figur 4.15. Udviklingen i personindkomst pr. år pr. indbygger (1.000 kr.) for 15-årige

og derover i Odense Kommune og kontrolgruppe 3. Kilde: Danmarks Statistik.

Pris pr. ejendom (1.000 kr.)

1250

1150

1050

950

850

750

650

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Odense

Kontrolgruppe 3

Figur 4.16. Udviklingen i pris pr. ejendom i almindelig fri handel (1.000 kr.) i Odense

Kommune og kontrolgruppe 3. Kilde: Danmarks Statistik.

Similar magazines