effekt. - Ridder Martin og hans svende

ridder.martin.dk

effekt. - Ridder Martin og hans svende

Udklædning.

Som altid er kostume et krav, kravet er at det skal passe til din gud, og derudover

være fantacy inspireret.

Og jeg vil gerne i flæng opfordre jer til at male jer blå i hovedet, klister horn i panden,

eller hvad i nu ellers kan finde på for at skabe lidt guddommeligt flavor.

Regler

Indflydelse

Som i alle punktummer gælder det om at have indflydelse og altså magt.

I dette punktum resultere det i et indflydelses tal for hvert plan, altså den dødelige

verden, himlen, og hades.

I den dødelige verden har hver provins et tal der viser hvor mange tilbedere der bor

i den, deres tro på dig er grundpillen i din guddommelighed, og også det der sikre

dig offergaver du får i form af produktion. Dog kan en provins godt tilbede flere

guder med resultat at du får mindre indflydelse. Formlen for at regne det ud for

hver provins er som følger: indbyggertal/antallet af guder, rundet ned til nærmeste

hele.

I himlen og hades grundlækker man byer,

og tager kontrol over byer.

Der kan ligge en by i hver provins, og dit

indflydelses tal er så lig med den tal værdi

byen i provinsen har.

Produktion/effekt.

De to resurser dette punktum byger på er

produktion, der symbolisere simpel økonomi,

og effekt er er din guddommelige magi.

5