Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

fkbnet.dk

Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

BRANDVÆSEN Indhold

NR. 7 • SEPTEMBER 2006 • 4. ÅRGANG

ISSN1398-9693

Udgiver

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB

www.fkbnet.dk

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen

Larsen & Partnere

Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52

Fax.: 57 82 02 83

E-mail: larsen@lapart.dk

Journalist Erik Weinreich

Larsen & Partnere

Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89

Fax: 57 82 02 83

E-mail: erik.weinreich@lapart.dk

Journalist Justinus Johannesen

Godthåbvænget 21, 3. th., 2000 Frederiksberg

Telefon: 38 34 14 86 – mobil: 26 32 59 03

E-mail: jusojo@vip.cybercity.dk

Ekspedition

LH Kontorassistance

Østergade 18, 6580 Vamdrup

Telefon: 75 58 01 43

E-mail: lthansen@stofanet.dk

Kontortid: Kl. 9.00-10.00

Annoncer

Ekström Annonce Service ApS

Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd

Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47

E-mail: brand@annonce-service.dk

Oplag, pris og udgivelse

Oplag: Forventet 4.000 eks.

Årsabonnement: Kr. 310,- inkl. moms

Løssalg: Kr. 50,- inkl. moms

Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned

dog undtaget januar og juli

Bladudvalg

Beredskabschef Peter Staunstrup (formand),

beredskabschef Sven Urban Hansen,

beredskabschef Michael Petersen,

beredskabsinspektør Anders Enggaard

og brandchef Steen Finne Jensen.

Lay out

Fingerprint Reklame

Postboks 241, 4200 Slagelse

Telefon: 23 83 84 20

Tryk

Rosendahls Bogtrykkeri A/S

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N

Telefon: 76 10 11 12 – Fax: 76 10 11 20

Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis

udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering

fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler

om ophavsret er gældende.

Deadline for annoncer og artikler til

BRANDVÆSEN oktober er 19. september 2006.

Odense Brandvæsens juniorkorps var et af

årsmødets mange positive indslag.

I dette nummer af BRANDVÆSEN kan der

bl.a. læses om følgende:

Formanden for FKB,

Peter Staunstrup, slog på

årsmødet et ekstra slag

for det forebyggende

arbejde, lige som han

opfordrede sine kolleger

til at “klæde borgmestrene

godt på” inden forhandlinger

om frigørelsesproblematikken.

Side 8

Årets brandpunkter viste

både høj- og lavteknologi.

Et mobilt vejbump var i

den billige prisklasse, og

selv om det ikke er godkendt

endnu, vil alle

beredskaber kunne få dispensation

til at bruge

det, lød det.

Side 16-19

Det var en oplevelse at

høre Sir Ken Knight,

kommissær for London

Fire Brigade & Emergency

Planning Authority, fortælle,

hvordan Londons

myndigheder gennem

flere år har forberedt sig

på følgevirkningerne af

terrorangreb.

Side 24-25

Dødsbrande kræver en målrettet indsats.................Side 4-5

Arbejdsmiljøet i Vejle kommer under beredskabet.....Side 6

Svenskerne skal tage mere ansvar for sig selv .......Side 26

En svenskers erfaringer som indsatsleder i Danmark ..Side 31

More magazines by this user
Similar magazines