Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

fkbnet.dk

Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

FKB ÅRSMØDE

ingen overraskelse

mmissær for London Fire Brigade & Emergency Planning Authority

Samtidig skulle der tages hånd

om 480 andre nødopkald i

London. Alligevel var der på

operationens mest travle

tidspunkt stadig 98 udrykningskøretøjer

til rådighed

for yderligere mobilisering,

hvis der skulle blive brug for

det.

Fra vores synspunkt var bomberne

en de-eskalerende

hændelse, der ikke udviklede

sig. Der var hverken brande,

sammenstyrtede bygninger

eller biologiske trusler. I så

fald havde vores behov for

ressourcer været betragtelig

større, og netop derfor blev

vores nabo brandstationer

alarmeret på et tidligt tidspunkt,

og som sikkerhed blev

en del materiel flyttet tættere

på London. Faktisk havde vi

beregnet, at en ”dirty bomb”

ville have krævet mindst seks

gange så store ressourcer, for

at vi ville kunne bevare vores

parathed.

Det lokale samarbejdscenter

for Londons myndigheder

var for første gang i aktion

og blev en effektiv forbindelse

mellem 33 myndighedsområder

på guld-niveau og

blev et særdeles værdifuldt

grundlag, hvor alle parter

havde et godt samarbejde

både ude på stederne og i

ledelsescentrene. Her fik vi

valuta for vores planlægning

og øvelser.

Vores øvelser med flere involverede

parter beviste her

deres ekstreme værdifulde

grundlag for at tage hånd

om en ægte hændelse, og

denne dag arbejdede alle

afdelinger godt sammen

både i praksis og på de

strategiske samarbejdscentre,

og beviste det værdifulde i at

planlægge, øve og evaluere.

Uanset træning, øvelser og

anden form for parathed,

kan intet forberede de første

redningsfolk på, hvad de

møder. Derfor er det ekstremt

vigtigt med en tidlig

backup og rådgivning af redningsfolk

og andre involverede.

Vores rådgivnings service

tog kontakt til næsten 350

ansatte, og flere af disse fik

også hjælp en tid efter hændelsen.

Beslaglagte køretøjer

Vi kunne have ønsket os mindre

afhængighed af mobiltelefoner

til kommunikation.

Mobilnettet brød ikke ned,

men det blev overbelastet af

opkald ud og ind af London.

Som en følge heraf har vi

anskaffet satellit mobiltelefoner

til kommandocentraler

og senior ledere.

Vores særlige redningsenheder

viste sig at være en uvurderlig

del af vores forsvar,

men vi opdagede, at brigaden

ikke har nok af disse

enheder til ved flere samtidige

hændelser at klare en tilfredsstillende

beskyttelse, og

det ville have været endnu

værre ved et biologisk

angreb, og jeg har allerede

budgetteret med yderligere

seks redningsenheder.

For alle de brandkøretøjer

gælder, at der bagefter var

betydelige vanskeligheder

omkring af få de fire redningsenheder

tilbage på operationelt

niveau. Hver af de

fire hændelser blev betragtet

som en kriminel hændelse og

materiellet blev derfor

beslaglagt. Vi skal nu finde

en løsning, så materiellet

hurtigt kommer tilbage i

brug efter større hændelser.

London Fire Brigade vil fortsætte

med at planlægge,

træne og udruste os mod

andre mulige terrorangreb i

fremtiden. Vi er ikke i tvivl

om, at der vil kunne komme

andre større hændelser, som

kræver en lignende indsats.

Det vigtigste

Virkeligheden svarede til

øvelserne. Træningen i kommunikation

i undergrundsbanen

viste sin store berettigelse,

og jeg er ikke i tvivl om,

at netop kommando- og

kontrolsystemerne er noget

af det allervigtigste ved

sådanne store redningsaktioner.

Det er vigtigt ikke at

bruge alle ressourcer med

det samme. Der skal også

være tilstrækkelig med

mandskab til dagen efter.

Generelt vil redningsberedskabet

bevæge sig mod mere

specialisering. Man kan ikke

forvente, at alle kan være

specialister i alt.

Se også artiklen side 28-29

BRANDVÆSEN september 2006 25

More magazines by this user
Similar magazines