Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

fkbnet.dk

Super årsmøde Forventninger Beredskabs - Foreningen af ...

KOMMUNESAMMENLÆGNING

Ærø må klare sig selv

Hjælp fra fastlandet kan være tre timer undervejs Af Erik Weinreich

Medio september kan beredskabschef

Palle Kefer på Ærø

aflevere sit forslag til risikobaseret

dimensionering til

politikerne, så det kan behandles

politisk, finpudses og

sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen

inden årets

udgang.

En af de svære ting i forbindelse

med udarbejdelsen af

”Risikobaseret dimensionering”

er, at det statistiske

grundlag er meget sparsomt,

idet der kun er 20-25 udkald

på øen om året, når alt tælles

med. Heraf plejer et enkelt at

være en brand, hvortil der

skal bruges B-C udlægning.

Men ved at studere andre

brandvæsners udrykningsrapporter

har man kunne skabe

et realistisk billede af mandskabsforbruget.

At man er nået så langt skyldes

bl.a., at Marstal og

Ærøskøbing kommuner blev

lagt sammen 1. januar 2006

– et år før alle andre – så de

to beredskaber fx allerede

har fælles indsatsledere.

Som et af de meget få steder

i Danmark har tidligere

Ærøskøbing kommune gennem

mange år haft beredskabs-kontrakt

med en lokal

Brandøvelse på tankanlæg på Marstal Havn.

privat entreprenør, og den

ordning er fortsat. Den fungerer

fint, og det har ofte

været en fordel, at ejeren af

Ærø Redningskorps og Vognmandsforretning

ApS også

har lastbiler, rendegraver og

andet entreprenørmateriel,

som hurtigt kan rekvireres.

Ny frist i Esbjerg

Ingen ændringer før 2008 Af Erik Weinreich

Beslutningerne skal ikke forceres

igennem. En ordentlig

planlægning tager tid, så i

Ny Esbjerg Kommune er

beredskabets kontrakter forlænget

et år til udgangen af

2007, oplyser beredskabschef

Niels Hejslet. Han er udpeget

til chef for Ny Esbjergs

beredskab, mens Torsten

Troelsen, nuværende

Beredskabschef i Ribe

Kommune, bliver viceberedskabschef.

De tre kommuner bag Ny

Esbjerg har hidtil haft hver

sin løsning for beredskabet.

Esbjerg har to brandstationer,

hvor den ene drives af

Falck med et minuts førsteudrykning,

fulgt op af

kommunalt ansatte deltidsbrandmænd,

der har fem

Selve brandmateriellet ejes af

kommunen, mens entreprenøren

stiller med mandskab.

Ved kommunesammenlægningen

medbragte Marstal et

meget engageret kommunalt

brandvæsen, som fortsat

dækker den anden halvdel af

øen indbyggermæssigt.

Samlet har Ærøs beredskab

fire indsatsledere og 32 deltidsansatte

brandmænd.

Materiellet består af to slukningstog,

hvor den ene

minutters beredskab, og den

anden station drives af Falck.

Bramming Kommune har en

ren Falck-løsning, mens Ribe

Kommune har kommunalt

brandvæsen. Hver kommune

har egen, kommunal indsatsleder-vagt,

hvor indsatslederen

tager ud til alle opgaver,

uanset hvad det drejer sig

om.

vandtankvogn har så meget

udstyr, at den næsten fungerer

som en sprøjte samt trin

2 beredskab. Der er ligeledes

indgået kontrakt om båd til

overfladeredning.

Beredskabet på Ærø koster

årligt 1,7 mio. kr. eller 250 kr.

for hver af øens 7.000 beboere.

Billigere kan det

næppe gøres, når man tager

i betragtning, at man på en

ø i højere grad end på fastlandet

skal kunne klare sig

selv. Skal man have hjælp

fra naboen, kan man risikere,

at det tager 2 til 3 timer, før

færgen kan være fremme

med forstærkning, siger

Palle Kefer.

I forvejen har beredskabet

fået dispensation til en responstid

på 16 minutter til

husene i Søby på øens nordlige

ende, og det alleryderste

hus har 20 minutters responstid.

Dispensationen er iøvrigt

givet mod, at man tunede

den ene automobilsprøjte.

Hver af de tre kommuner var

begyndt på den risikobaserede

dimensionering, og dette

arbejde fortsætter nu i et

fælles forum, så det i løbet af

2007 kan danne grundlag

for en beslutning om arkitekturen

i fremtidens beredskab

i Esbjerg.

BRANDVÆSEN september 2006 33

More magazines by this user
Similar magazines