ilt som medicin - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

fkbnet.dk

ilt som medicin - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

NR. 5 · Juni 2012

BRANDVÆSEN

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Mange meninger om

ilt som

medicin

Side 18-27


BRANDVÆSEN Indhold

NR. 5 · Juni 2012 · 10. ÅRGANG

ISSN1603-0362

Udgiver

Foreningen af Kommunale

Beredskabschefer, FKB

www.fkbnet.dk

redaktion

Ansvarshavende redaktør:

Peter Finn Larsen

Larsen & Partnere

Juliesmindevej 8, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52

E-mail: peter@0203.dk

Journalist Erik Weinreich

Larsen & Partnere

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89

E-mail: erik@0203.dk

ekspedition

Larsen & Partnere

Juliesmindevej 8, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03

E-mail: fkb@fkbnet.dk

annoncer

Ekström Annonce Service ApS

Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd

Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47

E-mail: brand@annonce-service.dk

oplag, pris og Udgivelse

Oplag: Forventet 3.200 eks.

Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,-

inkl. moms

Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr.

Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto

Ældre numre kan bestilles så længe lager

haves.

Bladet udkommer omkring den 15. i hver

måned dog undtaget januar og juli

offentliggørelse

Samtidig med den trykte udgivelse vil

artiklerne være tilgængelige på

www.infomedia.dk

Seks måneder efter udgivelsen er hele

bladet tilgængelig elektronisk på

www.fkbnet.dk

BladUdvalg

Beredskabschef Niels Mørup (formand)

Beredskabschef Sven Urban Hansen

Vicebredskabschef Ole Nedahl

Beredskabschef Jørgen Pedersen

Beredskabschef Claus Lund

Viceberedskabschef Palle K. Tourell

Viceberedskabschef Dennis Ottosen

layoUt

Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame

Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk

tryk

Rosendahls, Esbjerg

Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20

Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er

ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter.

Eftertryk og citering fra bladet er tilladt

med tydelig kilde-angivelse. Regler om

ophavsret er gældende.

Udgivelse

Bladet udkommer ti gange om året

(intet nummer i januar og juli).

Deadline for annoncer og artikler

til BRANDVÆSEN august 2012

er 16. juli 2012.

leder:

krav om besparelse er en fælles udfordring

Af Niels Christensen, næstformand i FKB. ........................side 3

navne:

Gerner Nielsen, ny BRC i Faaborg Midtfyn ........................side 4

Rasmus Storgaard Petersen, ny BRC i Lyngby-Taarbæk. ..............side 5

Søren Lück Madsen, ny BRC på Fanø. ...........................side 6

Pris til Fanø ..............................................side 6

fkB:

Indkaldelse til Generalforsamling 2012 ..........................side 8

Fokus på økonomi .........................................side 9

FKB får klub for seniorer. ....................................side 9

Indkaldelse til senior generalforsamling. .........................side 9

Marcello Francati, stærk i forebyggelse ..........................side 10

Europæiske brandchefer på Bornholm ...........................side 10

Hvordan bliver vi hørt. Brandkampagner .........................side 11

13 ugers regel gælder ikke længere. ............................side 11

Ministeren vil ikke blande sig .................................side 11

Kreds 6: Intet årsmøde uden en sejltur

Af Niels Christensen .....................................side 12

Kreds 7: Vi skal styrke netværket mod nord

Af Jacob Christensen .....................................side 14

Byggeudfordringer i Nuuk ....................................side 17

ilt:

Fokus på ilt ..............................................side 18

Urimelig forskelsbehandling af tilskadekomne

Af Sven Urban Hansen. ...................................side 18

Den nordjyske ressourceperson ...............................side 19

Ingen risiko ..............................................side 19

Region Midtjylland: Kommunernes ansvar at skaffe delegation. ........side 20

Delegering ...............................................side 20

Region Syddanmark ser på tunnelberedskab ......................side 21

Ilt til traumepatienter .......................................side 21

Delegerede sundhedsfaglige kompetencer

gælder kun ved udkald fra Region Sjælland .......................side 22

Risiko ved ilt. .............................................side 22

Hovedstaden: Nødbehandlere er kommunernes hjælpere ............side 23

Mariagerfjord: Nødbehandlere giver ilt ..........................side 23

Struer: Ilt er livreddende indsats ...............................side 24

Herning: Nødbehandlere kunne være et speciale ...................side 24

Gribskov: Ilt kan næppe skade ................................side 24

Vejles nødbehandlere må ikke virke i Hedensted ...................side 25

Gladsaxe: Brandfolk giver ilt ..................................side 25

Større tryghed på Agersø ....................................side 26

Frederikssund: Vil gerne køre til hjertestop .......................side 26

Fredericia: Alle fastansatte ...................................side 27

Hvad giver HAT ret til? ......................................Side 27

sol og el:

Ingen særlig sikring på 350 kvm solpanel. ........................side 28

Bygninger med solceller bør mærkes. ...........................side 29

Sort skum ...............................................side 30

Fokus på solpaneler ........................................side 30

Advarsler ved solceller ......................................side 31

Elektrisk vejledning. ........................................side 31

forebyggelsesstafet:

Status på brandstedsundersøgelser

Af René Bech ..........................................side 32

Stafet for forebyggelse ......................................side 33

Hvem sælger ..............................................side 34


Juni 2012 · BRANDVÆSEN

LEDER

Krav om besparelse er

en fælles udfordring

dimensioneringen skal stå i forhold til opgaverne.

Mulig besparelse i større samarbejde om indkøb

De seneste dage har kommunerne

lagt sidste hånd på en

spørgeskemaundersøgelse om

økonomien i redningsberedskaberne.

Undersøgelsen er en vigtig del af arbejdet

med at analysere det samlede

danske redningsberedskab.

FKB deltager aktivt i budgetanalysen,

hvilket er både selvfølgeligt, men også

særdeles vigtigt. Det er kun os selv, der

har de korrekte informationer og kan

kvalificere de tilgængelige data: Hvad

koster redningsberedskaberne og hvad

får borgerne for pengene.

Det burde være let at svare på. Nøgletallene

er tilgængelige, og så er det blot

at holde indbyggertallet op mod budgettallet,

herefter er kr. pr. indbygger

”sandheden”. I tabelform kan alle så se,

hvem der er dyre, og hvem der er billige.

sandHeden ligger

i koMMUnernes forskelligHed

Sandheden er ofte en hel anden. Ikke

mindst topografien kan have afgørende

indflydelse på dimensioneringen af et

redningsberedskab. To kommuner med

nogenlunde ens befolkningstal kan have

meget forskellig topografi og dermed

stor forskel i dimensioneringen. Eksempelvis

kan den ene kommune være tæt

befolket og dækkes af en enkelt beredskabsstation,

hvorimod naboen med

det samme befolkningstal, men med

meget stor geografisk udstrækning kan

have behov for fire beredskabsstationer,

hver med eget mandskab og materiel,

for blot at kunne levere en forsvarlig

sluknings- og redningsindsats inden for

15 minutter.

Eksemplet er fra det virkelige liv, men

hvordan passer det ind i et skema, hvor

økonomien vejer tungt.

To kommuner med

nogenlunde ens befolkningstal

kan have meget

forskellig topografi og

dermed stor forskel

i dimensioneringen.

vi skal tage ansvar

Spændende bliver det, hvordan målsætningen

om effektiviseringspotientale

i størrelsesordenen 50 mio. kr. årligt

i redningsberedskabet under et, vil få

indflydelse på budgetter, der flere gange

tidligere har været på den samme kur.

Denne opgave skal vi løse, og kommunerne

vil uden tvivl komme til at tage sin

part. Hvis vi vil have indflydelse, så skal

vi bidrage med løsninger og ikke forfalde

til udsagn, hvor vi peger på, hvor ”de

andre” kan effektivisere og spare.

Hvad Med en fornyelse

af raMMeaftalerne

Lad os begynde med det samme.

I Danmark indkøber vi årligt 40-50

tunge køretøjer som automobilsprøjter,

tankvogne og stige- eller liftkøretøjer.

Størsteparten købes som enkeltordrer,

og kun meget sjældent er der tale om

organiseret fællesindkøb.

Bilerne opbygges som skræddersyede

til den enkelte kommunes helt særlige behov,

men er det optimalt, og er opgaverne

i kommunerne virkelig så forskellige, at vi

ikke kan bruge biler fra et samlebånd?

Rammeaftaler er en mulighed. Det

står kommunerne frit for, at bruge

aftalerne, men med den svaghed, at

leverandørerne ikke er sikre på nogen

bestemt volumen i ordren. Indtil nu har

den største besparelse ligget i, at vi ikke

alle har skullet udarbejde specifikationer

og udbudsmateriale, og at vi derfor

kunne bestille ud fra rammeaftalerne.

Ærgerligt er det så at konstatere, at de

statslige rammeaftaler på køretøjer ikke

har udsigt til at blive fornyet.

fælles indkøB efter fælles UdBUd

En anden mulighed er, at vi sammen opgør

behovet for anskaffelser i de næste fem

år. Så taler vi om en ordre på måske 200-

250 køretøjer fordelt på automobilsprøjter,

tankvogne og stige- eller liftkøretøjer.

Opgaven sender vi i udbud, og de store

leverandører vil uden tvivl stå i kø for

at få ordren. Vi skal holde fast i kvaliteten,

men vi bliver en særdeles attraktiv

kunde, og volumenen i ordren kan give

os en mærkbar reduktion i prisen.

Blandt FKBs medlemmer har vi den

nødvendige know-how. Vi kan specificere

opbygningerne, vi har stor erfaring

med, hvordan den bedste brandbil skal

opbygges og indrettes, og vi kan være

med til at produktudvikle, kvalitetssikre

og optimere vognparken.

Køretøjer og opbygninger kunne være

en start, men vi køber også branddragter,

hjelme, udstyr til bilerne, vagtcentraludstyr,

pagere osv. …

Af Niels Christensen

næstformand i FKB

3

More magazines by this user
Similar magazines