2013-06-01 skoleplan - Hedensted Skole

hedensted.skole.dk

2013-06-01 skoleplan - Hedensted Skole

Mål

Målet er

- at uddanne personalet, så de oplever at have et fælles sprog

- at personalet får mindre kurser, der f.eks. kan give et indblik i problemer elever kan være i

- at give en indsigt i, hvad inklusion er

- at udarbejde en inklusionstrategi

- at gøre arbejdet i resursecenteret mere fleksibelt

- at gøre støtte- og holddannelsestimer mere fleksible

Tiltag

- Pædagogiske dage i august v. Rene Kristensen, Marianne Tholstrup, Jørgen Kloster Larsen

og Janne Linder med fokus på anerkendende relationer, klasseledelse, selvpsykologi og

ICDP/relationer.

- Støtte- og holddannelsestimer tildeles ikke længere for et helt skoleår. De skal i højere grad

følge de elever/klasser, der har det aktuelle behov

- Udarbejdelse af inklusionsstrategi i PUU og PR

Tegn

- Teamene oplever at have et fælles sprog

- Faglig indsigt

- Teamene løfter i flok

- Resursecenteret er også til for de elever, der ”slår sig” på skolen

- Støttetimer bliver fleksible

Evaluering

De pædagogiske dage evalueres i PUU og på PR i september.

Der evalueres på TUS og MUS

Generelt har der været tilfredshed med de pædagogiske dage. Der har været meget anvendeligt stof.

Inklusionsstrategi er udarbejdet i løbet af året.

Indsatsområder i kommende skoleår

Indsatsområde 1: Udvikling af teamsamarbejdet

Aktionslæring – teamets samarbejde om læring

Formål

- At skabe en formaliseret ramme om teamets arbejde med refleksion

- At teamene udvikler pædagogisk praksis, der skaber et godt læringsmiljø

- At teamene bevidstgøres om de forskellige niveauer i teamsamarbejdet (drift og refleksion)

- At refleksion skaber værdi og mening for teamene

5

More magazines by this user
Similar magazines