EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

marineforeningen.dk

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

Nr. 5 maj-juNi 2013

EbEltoft MarinEforEning

Valdemarsfest................1

Sommerfest....................7

Sommerskydning.............11

Kompasset rundt.........15


jagt

fiskeri

skibsudstyr

garn + ruser

sejlsport

Flügger farver

Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

god betjening

Din sport: Vor speciale

Webshop: www.bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Kom til Valdemarsfest

”Dannebrogs fødselsdag”, lørdag den 15. juni,

Kl. 14.00 i Vrinners Kirke

og efterfølgende på virksomheden ”Knebel Godt”

Valdemarsdag er som bekendt den dag,

hvor Danmarks-Samfundet fejrer Dannebrogs

fødselsdag ved blandt andet at

uddele flag og faner til foreninger og ung-

domsorganisationer m.v., - således som

vi selv har nydt godt af det flere gange,

blandt andet, da vi i 2010 fik det nye flag

til flagspillet i gården ved Marinestuen.

Arrangementet vil følge det velkendte

mønster med indledende andagt i Vrinners

Kirke, hvor fanerne føres ind under

præludiet, og hvor Ebeltoft-Garden også

spiller i kirken (det lyder fantastisk, når

Garden spiller i kirken).

Efter andagten marcherer de mange

faner og øvrige deltagere med Ebeltoft-

Garden i spidsen fra kirken til virksom-

Kabysrygtet maj-juni 2013

Valdemarsfest....................................1

Flagsælgere efterlyses.......................3

Gaver til foreningen..........................3

Nye medlemmer................................3

Bestyrelsen konstitueret....................7

Mere om flag - hjælp........................ 8

Årets “sommerfest”.......................... 7

Travaljeroning.................................. 8

heden ”Knebel Godt”, Vrinners Bygade

45, hvor der vil være velkomst af formanden

for Danmarks-Samfundets

lokalkomité, Ove Mikkelsen, samt uddeling

af flag og faner, festtale ved byrådsmedlem,

gårdejer Gunnar Sørensen,

Vrinners, samt underholdning.

Herefter er der hyggeligt samvær, hvor

der kan købes kaffe & brød, øl & vand

m.m. – og der vil være mulighed for

at besøge butikken ”Knebel Godt”, der

sælger ”alt indenfor lokal økologi”.

Vi kan kun opfordre vore medlemmer

med familie til at deltage i dette meget

stemningsfulde arrangement !

Befrielsen mindet............................ 8

Fornem jubilæumsbog.....................9

Søværnets dag................................10

Skyttelauget...................................11

Slupkorets meriter..........................13

Kompasset rundt............................15

Kommende arrangementer............ 20

Nyheder fra Havfruerne.................21

Faste programpunkter....................22

1


Kabysrygtet

Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,

udkommer 10 gange om året.

Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

redaktør:

Jørgen Brøgger,

Stenhøjevej 14, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8636 2538

E-mail: jb@joergen-broegger.dk

Grafisk tilrettelægning:

Niels Poulsen

Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft

Tlf. 2211 6945

E-mail: np@v-g.dk

ebeltoft marineforening

Stockflethsvej 7

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)

Tlf./fax 8634 3070 (Kontoret)

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

bestyrelsen :

Formand:

Jørgen Brøgger

Tlf. 86 36 25 38 – 40 35 22 11

Næstformand:

Heniz Tønder Thompson

Tlf. 22 30 81 61

Kasserer

Erik Lyager

Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17

Sekretær og formand for Skydeudvalget

Peter Brøgger

Tlf. 40 71 95 09

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og

foreningens fartøjer:

Erich Franzen

Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33

Ansvarlig for udenomsanlæg:

Børge Pedersen

Tlf. 86 34 00 86 - 20 56 98 59

Repræsentant i paraplyorganisationen vedr.

Maritime Dage:

Frank Heede

Tlf. 86 34 38 12 - 51 70 89 56

Suppleanter:

1. Niels Kofoed Hansen

Tlf. 51 52 42 14

Ansvarlig for tekniske anlæg

2. Niels Jørgen Tastum

Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01

Flaggaster:

Tommy Schmidt (flagbærer)

Tlf. 86 34 35 25

Erik Lyager (1. reserve)

Tlf. 87 52 10 45 - 20 57 52 17

Niels Jørgen Tastum (2. reserve)

Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01

Interne revisorer:

Erik Grønlund, tlf. 86 34 63 82

Ib Petersen.

Tlf. 86 36 14 80

UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:

Leder af Slupkoret:

Uwe Weissfeld

Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20

Leder af travalje-restaureringen:

Christian Koudal

Tlf. 86 34 18 17

Leder af praktisk vedligeholdelse af

fartøjerne

Kurt Nielsen

Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens

sølv- & messingtøj m.v.):

Per Snejbjerg

Tlf. 87 52 20 90

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af

kanoner og minebøsser):

Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:

Erik Grønlund

Tlf. 86 34 63 82 - 51 52 63 82

Vicevært

Gunnar Christensen.

Tlf. 86 34 16 54

Flag-sælgere efterlyses !

Pengene til uddeling af forenings-flag og

-faner kommer som bekendt fra salget af

de små Valdemarsflag, der hvert år sælges

på Valdemarsdagen. I den forbindelse

efterlyses sælgere, der vil bruge et par

timers tid på en indsats i denne gode

sags tjeneste.

Som tidligere nævnt, har Ebeltoft

Marineforening flere gange nydt godt af

Danmarks-Samfundets flag- og faneuddeling,

ikke kun det store flag til flagspillet

i gården, vi fik i 2010, men også vort

officielle flag (det, med emblemet på) og

vimplen til flagspillet er skænket os af

Danmarks-Samfundet, ligesom vi hele

to gange har fået nye Slup-flag foræret

herfra (8 flag hver gang), - så vi har al

Gaver til foreningen

Foreningen er atter blevet beriget med

fornemme gaver. Da Uwe Weissfeld

som afgående kasserer deltog i det konstituerende

bestyrelsesmøde, forærede

han en fornem messing-vinoplukker til

brug i baren. Den er ikke alene funktionel,

den pynter også.

For nogen tid siden lå der på baren en

bog med titlen ”Djursland”. – Vi ved

desværre ikke, hvem giveren er. Du må

Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen

til vore to nyeste medlemmer,

der er optaget siden sidste ”Kabysrygte”:

Mogens Stilling Nielsen og

Steen Zacho

Vi håber, at I begge må blive lige så

glade for at være med, som vi andre

er, og at vi må komme til at se meget

til Jer.

mulig grund til at være taknemmelige

over Danmarks-Samfundets indsats !

Derfor håber vi også, at der er nogle

medlemmer, der vil give en sådan

hjælpende hånd !

De, der tilbyder sig som sælgere af de

små flag, vil hver få tildelt et nærmere

beskrevet område at gå i, - således at

man ikke skal opleve at komme et sted,

hvor der allerede har været sælgere

”på spil”. Et sådant område vil normalt

kunne ”gennemgås” på et par timers tid.

De, der vil give et sådant nap, bedes

melde sig til enten næstformand Heinz

Thompson (tlf. 22 30 81 61) eller formand

Jørgen Brøgger (86 36 25 38) snarest

muligt. – På forhånd tak !

gerne give Dig til kende, så vi kan sige

Dig pænt tak. Ellers må Du nøjes med

at læse vor tak her. Bogen vil nu indgå i

vor bibliotekssamling.

I anledning af Marineforeningens 100års

jubilæum har vi til foreningens

bibliotek modtaget et eksemplar af jubilæumsbogen

”For Søværn og Søfart

Danmarks Marineforening i 100 år”

(se også side 9).

Nye medlemmer Bestyrelsen konstitueret

Bestyrelsen har holdt konstituerende

bestyrelsesmøde, hvor Heinz Thompson

genvalgtes som næstformand og

Peter Brøgger nyvalgtes som sekretær

i stedet for Erik Lyager, der jo ved generalforsamlingen

blev valgt til kasserer.

Alle øvrige poster er uændrede.

2

3


4

Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3600

www.vandmand.dk

www.fiat-ebeltoft.dk

aDelgaDe 27 · 8400 ebeltoft

tlf. 8634 1211

Steen Kok

Nedergade 34

Tlf. 21 45 66 29

vi gør de store hanner større

Mere om flag

Vi kan godt bruge din hjælp

Som de fleste nok vil have bemærket, så

har byens flagallé allerede været oppe

flere gange i år – i Påsken, Bededagsferien,

Kr. Himmelfartsferien og når disse

linier læses også i Pinsen. Og flere bestillinger

venter forude.

Som nogle også vil huske fra regnskabsaflæggelsen

ved generalforsamlingen,

så skæpper vor indsats med opsætning

og nedtagning af flagalléen godt i foreningens

kasse. Og det er jo ikke så ringe,

for nu at sige det på jysk.

Der er dog det lille minus, at det stort

set er ”Tordenskjolds Soldater”, der yder

denne indsats og derved skaffer disse ind-

tægter til foreningen. Og selv om der jo

er det gode ved ”Tordenskjolds soldater”,

at de vandt krigen, så er det alligevel ikke

sagen, hvis det fortsat skal være ”Tordenskjolds

Soldater”, der skal afsted hver

gang, flagalléen skal op og ned. Derfor

har vi brug for også Dit tilsagn om, at

du godt vil give en hånd med en gang

imellem. Jo flere, vi har på listen, jo længere

er der imellem, at den enkelte skal

afsted, og jo mindre ”belastende” vil det

derfor virke for hver især. Skriv Dig derfor

gerne på listen i Marinestuen, - eller

ring til Erik Grønlund og sig, at du godt

vil med på listen. Erik har tlf. nr. 51 52

63 82. – Læn Dig ikke tilbage og lad ikke

”de andre tage slæbet” – det giver en god

fornemmelse selv at være med til at yde.

– På forhånd TAK til Jer, der melder Jer.

5


6

“Den Skæve Bar”

Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97

info@denskaevebar.dk

RugaaRd-El/total sEcuRity

total sEcuRity alaRm

El- installation

stockflEthsvEj 9 - 8400 EbEltoft

tElEfon 86 34 26 00

E-mail: sERvicE@RugaaRd-El.dk

www.RugaaRd-El.dk

Jørgen Nyhuus

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Ring og aftal tid på 87 52 15 93

Jernbanegade 7 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 8634 1711

Trip Trap Ebeltoft ApS er en selvstændig forretning,

der ejes af Mogens Holmriis

og drives efter en franchiseaftale med Trip Trap Denmark A/S

A

Når du mister en af dine kære

er det vores opgave at

hjælpe med det praktiske.

Alle aftaler kan træffes i hjemmet.

Begravelsesforretning

bjarne sørensen

Strandlyngen 4 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 34 47

Årets “sommerfest”

Grill-arrangement i

Marinestuen,

Fredag den 19. juli kl. 17.00

Vi gentager ”den årlige succes” og arrangerer

en hyggelig grill-aften i gården ved

Marinestuen, - hvor der bydes på :

* Oksebøffer * kylling * forskellige slags

pølser * kold kartoffelsalat * salat og

flutes.

Vi håber på lige så godt vejr som 2008,

2010 og 2012, - hvor alle sad i gården og

hyggede sig i den lune sommeraften og

-nat.

Belært af de foregående års succes vil

Marinestuens musikanlæg udsende

smægtende ”dinnermusik” under spisningen

og velvalgte dansemelodier

bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer

mere til indendørs aktiviteter på

dansegulvet, ved bordene og i baren,

end til udendørs hyggesnak.

Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,

så vi kan hygge os sammen over en øl el-

ler et glas vin medens grillen bliver klar.

O.B.S.: Uformel påklædning !

Deltagelse vil som de tidligere år koste

den lave pris af kun 110,- kr. pr. person,

excl. drikkevarer. Disse sælges til Marinestuens

sædvanlige lave priser.

Tilmelding er nødvendig. Denne bedes

givet på den fremlagte tilmeldingsliste

i Marinestuen SENEST lørdag den 13.

juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen,

kan man også ringe på stuens

nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der

er nogen tilstede, der så vil skrive en

på listen. Og det er naturligvis med

ægtefælle/ledsager, ligesom enker efter

afdøde medlemmer naturligvis

også er meget velkomne, - sådan som

de altid er, når vi har arrangementer

med ægtefælle/ledsager.

Vi håber på lige så god deltagelse som de

foregående år !

7


Travaljen er ved at være klargjort

- de ugentlige travaljeroninger ”står

for døren”

Et hold af vore gode medlemmer er her

”i skrivende stund” – med Poul Sørensen

i spidsen – ved at være færdige med at

klargøre travaljen, så den bliver ”shipshape”

og klar til sommerens travaljeroninger.

Når disse linier læses, er travaljen

måske også allerede søsat og roningerne

er påbegyndt. Hold selv øje med,

hvornår den er søsat, - og deltag gerne

i de ugentlige roninger. Det er hyggeligt,

det er kammeratligt samvær, det er sund

motion, - og så er det maritimt.

Vi skal også oplyse, at redningsvestene

alle er efterset og forsynet med nye patroner,

så de er funktionsdygtige, hvis

der skulle blive behov for det.

Roningerne finder som bekendt sted

hver onsdag aften med start kl. 19.00, -

hvilket vil sige, at man skal være der kl.

18.45 for at være med til klargøringen

(hente årer og redningsveste m.v.), så der

kan lægges fra kaj med overholdelse af

sejlplanen. Snyd ikke Dig selv for at være

med.

Befrielsen mindet

Befrielsen efter den tyske besættelse

1940-45 blev traditionen tro mindet

ved en lille højtidelighed den 5. maj ved

foreningens mindesten på havnen. Formand

emeritus Walther Dalhoff holdt

den tilhørende lille tale, og der blev lagt

en buket rød-hvide blomster, hvorefter

deltagerne samledes til en kop kaffe med

brød i Marinestuen. Selv om arrange-

mentet ikke var det store tilløbsstykke,

var det en smuk højtidelighed, som det

er vigtigt, at vi fortsat værner om. Som

det fremgår af fotos’ene, var Vaaben-

Fornem jubilæumsbog

Danmarks Marineforenings 100-års jubilæum

blev blandt andet markeret med

udgivelsen af bogen ”For Søværn og Søfart,

- Danmarks Marineforening i 100

år”.

Bogen omhandler hele Marineforeningens

100-årige historie, herunder en

omtale af de enkelte afdelinger rundt i

landet, og er rigt illustreret med fotos. Vi

har hjemkøbt et begrænset antal eksemplarer,

der kan købes i baren, hvilket vi

varmt kan anbefale. Prisen er 260,- kr.

brødreforeningen for Ebeltoft og Omegn

og De Blå Baretter inviteret til også at

deltage med faner.

I det hele taget var markeringen af

100-års jubilæet og afholdelsen af sen-

demandsmødet et meget fint, stemningsfuldt

og værdigt arrangement. Her er et

enkelt foto fra da Prinsgemalen skridter

flagparaden af inden festgudstjenesten i

Holmens Kirke. I bageste geled ses Heinz

Thompson og Peter Brøgger, der var

flagbærere for andre Marineforeninger,

hvis egne flagbærere ikke kunne klare

marchen gennem København. Vi håber

at kunne bringe flere fotos fra jubilæet i

næste ”Kabysrygte”.

8 9


Søværnets dag

Flot markering af 149-årsdagen for

Slaget ved Helgoland

Vejrprofeterne havde lovet regn, - men

det løfte holdt de heldigvis ikke. Og netop

i det øjeblik, paraden svingede ind

på Fregatpladsen brød solen igennem.

Fornemmere kunne det ikke planlægges.

Inden da havde Søværnets Tamburkorps

marcheret gennem byen, hvor de ved

Torvet mødte den opstillede faneborg og

parade. Tamburkorpset gav en lille koncert

på Torvet, hvorefter hele paraden

marcherede til Fregatten Jylland. Efter

Næste år er 150-året for Slaget ved Helgoland.

Det bliver spændende at se, hvor

ankomst til Fregatpladsen opførte Tamburkorpset

et utroligt flot tattoo. Efter

velkomst af Fregatinstitutionens bestyrelsesformand

og ”Søværnets hilsen”

(tale) af stabschefen ved S.O.K., flotilleadmiral

Jan Leisborch, marcherede

paraden, efterfulgt af alle tilskuere, til

Bastionen, hvor der affyredes ”Dansk

løsen”, 3 kanonskud. Ved tilbagekomsten

til Fregatpladsen var arrangementet slut.

En i alle måder smuk og værdig højtidelighed,

der her er fanget i Kristian Rønholms

fotolinse.

meget ekstra, der i den anledning vil

blive gjort ud af arrangementet.

Skyttelauget

Sommerskydninger

Vintersæsonens månedlige makkerskydninger

er slut for denne gang, men de

ugentlige træningsskydninger hver onsdag

fortsætter naturligvis. Og så gentager

vi sidste års succes med ”sommerskydninger”

den første onsdag i juni, juli

Vi har afsendt invitationerne til den nordiske

hjemmebaneskydning mellem de

nordiske venskabsbyer, Arboga i Sverige,

Honningsvåg/Nordkapp i Norge, Hollola

i Finland – og så Ebeltoft.

Skydningen er som altid en 50-m.

udendørs skydning, der derfor for vort

vedkommende vil foregå på Skytteforeningens

udendørs baner ved Elsegårde-

og august måneder, hvor vi gennemfører

en makkerskydning med præmie til det

bedste makkerpar og endvidere tænder

grillen, så vi efter skydningen kan hygge

os på terrassen med en god pølse og en

øl, et glas vin eller en vand.

Den nordiske hjemmebaneskydning

Lørdag den 27. juli på de uden-dørs baner ved Elsegårdevej

vej, - nærmere bestemt lørdag den 27.

juli, hvor vi som vanligt har skydebanerne

for os selv og vil lave en hyggelig

eftermiddag ud af det. Nærmere i næste

”Kabysrygte”.

Tilmeldingsliste er allerede fremlagt

i baren. Skriv Dig gerne på med det

samme.

10 11


12

Forestil dig en hverdag

uden gebyrer

– blandet med det

Forestil vi er dig bedst en hverdag til.

uden gebyrer

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

– blandet med det

vi er bedst til.

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

Hos Walter

Vin, ost og specialiteter

www.danskebank.dk

www.danskebank.dk

v/Karina & Kristian Glerup Busk

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331

E-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Hanne Sloth

Adelgade 1

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4633

Mobil 4030 9633

hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Slupkorets meriter siden sidst:

Fotos: Kristian Rønholm

Langfredag den 29. marts afholdt LI-

ONs Club kvindelige afdeling, Juliane

pigerne, deres 10 års sammenkomst på

Park Hotel, og i den anledning var vi

blevet bedt om at underholde selskabet i

30-40 minutter om aftenen, så der gik en

ekstra mail rundt, og vi stillede op med

23 mand, flot. Efter vores optræden fik

vi en øl i receptionen, hvor også Julianes

.Lørdag den 21. april kl. 13.00 indviede

Vikingerne alias vinterbaderne deres nye

hus og sauna ved en reception i marinaen.

Vi stillede villigt op til lidt underholdning

udenfor marinaens lokale,

Tirsdag den 23. april kl.19.00 stillede

vi op i kaptajnskahytten på Fregatten

Jylland,

hvor firmaet PR ELECTRONIC havde

inviteret sine udenlandske forretningsforbindelser

til en rundvisning samt lidt

maritim underholdning. Som sædvanlig

et godt publikum, dog specielt denne

aften, hvor vi fik alle med til at synge,

særlig sangene My Bonny og Den lille

Cafe lød godt på af en sammenblanding

af både Dansk – Engelsk og Hollandsk.

2 af vore sangere sang Den lille Cafe på

gæstebog var, så vi skrev et par pæne ord

i denne, hvorefter alle skrev deres navne

i bogen, dog bortset fra et par musikere,

der ikke helt kunne styre kuglepennen,

men så var der en hjælpsom sjæl, der

skrev deres navne i bogen. Han havde

haft besøg af sin svigermor, så det havde

stået på kaffe og sodavand i to dage.

Tøsedreng

hvor omtalte reception blev holdt, og vi

gav den på alle kontakter i det gode vejr

i ca. 35 minutter til stor glæde for alle de

fremmødte.

hollandsk, men de hollandske gæster

kiggede meget mærkværdigt på de 2 herrer.

Det lød også meget mystisk.

Jeg tror, at det var syvende gang, vi underholdt

for dette firma, og igen gik det

meget fint.

13

Æ


Fredag den 10. maj var det Handelsstandsforeningen,

der havde engageret

os til at synge i gaderne om aftenen. Det

var en glæde at se, at selvom der kun

var 6-8 mennesker, når vi startede med

vores sang de forskellige steder, endte det

altid med, at der stod mellem 25 og 40

tilhørere og hørte de næste 3-4 sange, så

selvom det var en halvkold aften fik alle

en god oplevelse.

Lørdag den 11. maj om eftermiddagen

sneg vi os ud på Jeppe Åkjærs vej, hvor

en af Sangkorets medlemmer, Anders,

holdt sin 70 års fødselsdag sammen med

30 venner og familiemedlemmer. Det

blev en stor glædelig overraskelse for

alle, og vi fik sat stemningen godt op,

idet vi havde lavet et lille sanghæfte, så

alle kunne synge med på 3 af de sange, vi

underholdt med.

Nogen i koret snakkede og pjankede lidt

PS: En af vore sangere har beklaget sig til

mig over, at han aldrig bliver omtalt her i

bladet. Det er en ”herre” ved navn Ingvard

Christensen, der gerne vil fortælle

alle, at han er en habil sanger og en rar

fyr. Nu er det undtagelsesvis sket, men

noget sådant sker ikke mere, da jeg ikke

må skrive usandheder i dette blad. Men

man skal jo engang imellem gøre en

mand glad.

for meget mellem sangene, så det skal vi

have styr på til næste opgave. Vi forlod

et opløftet selskab, og fik os så en farveløl

udenfor på græsplænen, hvor vi også

blev fotograferet, og når I ser billederne,

kan I selv observere, at det er de små og

grimme sangere, der står forrest. En enkelt

er dog nogenlunde køn, så kan I selv

gisne om, hvem det er.

m.v.h. Knud L.

Vi er i den glædelige situation, at vi som

reaktion på vor opfordring ”Må vi få din

historie” har modtaget hele to beretninger

til offentliggørelse i dette nummer af

”Kabysrygtet”. De kommer her:

Artikel til Kabysrygtet.

Inspireret af Bernt Kures artikel fra

Skoleskibet Danmark i nr. 4, vil jeg berette

om et par dramatiske episoder fra

togtet 1960-61. Togtet gik fra København

til Madeira, Skt. Thomas, Jamaica,

Bermuda og hjem. Den legendariske

Kaptajn Knud Hansen var vores højt respekterede

Chef ombord på togtet.

Hyldest til Tømmermanden.

Efter at have forladt Madeira (hvor vi

havde tilbragt juledagene) var vi vel ude

i Atlanten under en herlig lun passat

agten for tværs. Men en nat friskede vinden

pludselig op til hård kuling, så røjl

og bram skulle stryges på alle toppe. Så

vidt, så godt, og alt gik planmæssigt, lige

indtil store-bramrå skulle fires af. Man

mistede af en eller anden grund bramfaldet,

og råen røg ned med et brag. Det

kunne den selvsagt ikke holde til, og

råen brækkede i to stykker, se billede. Så

hvad nu??

Men under morgenmønstringen trådte

Men under morgenmønstringen trådte

Tømmermanden frem. “Den fikser jeg,

og se så for fanden at få stumperne ned.”

Vi havde et par store trækævler liggende,

og en af dem havde til alt held længde

af en halv bramrå. Og så gik Tømmermanden

ellers i gang. Som Bernt Kure så

udførligt beskrev i sin artikel, så er Tømmershoppen

særdeles velforsynet med

værktøj. Skarøkser, save, stemmejern,

høvle, file og hvad ved jeg blev fundet

frem. Stille og roligt kunne man se, at der

indeni den firkantede og grove trækævle

lå en halv bramrå og bare ventede på

at blive pakket ud og befriet for alt det

overflødige træ, se billede.

Det var skibstømmerarbejde og håndværk

på højeste plan. Det lykkedes

ham at laske den længste halvdel af den

knækkede rå sammen med den ny, og vi

kunne fremover igen føre både røjl- og

bramsejl på storetoppen. Dyb respekt!

Om råen sidder der endnu ved jeg ikke,

men det skulle ikke undre mig. Æ

14 15


“Mand overbord” manøvre i

Atlanten.

Godt på vej mod Skt. Thomas lyder det

en eftermiddag pludselig “Mand overbord”,

og det lød ikke som en øvelse. Da

jeg var stukket ud til “Bådrulle” sprang

jeg straks op fra banjen, op på poopen

og ud på min tofteplads i stb. travalje.

Inden længe var samtlige tofter besat,

davidernes taljereb var klar og besat, og

1. styrmand Bentsen sad ved roret og

kunne beordre “FIR AF”. At hugge blokkene

ud i de store atlanterhavsdønninger

kræver koordinering, og jeg husker den

store kleppert, (elev nr. 1 LaCour), stå

i stævnen, og Bentsen agter tælle “1-2-

UD”. Alt gik godt, og vi kom fri af skibet.

Vi roede så “blodet sprang af neglene”.

En gast i travaljen skulle holde øje med

agterudkiggen på Danmark, som imidlertid

var klatret op på krydsmærset med

et flag, hvormed han angav retningen til

den overbordfaldne. Men at finde en

person, man ikke kan se, er noget af en

opgave, dog efter godt en times tid havde

vi gutten ombord i travaljen.

Jeg husker ikke ret meget om roturen,

men hvad der står mig lysende klart er

de manøvrer jeg så, hvor “Danmark”

gennemførte en perfekt “Mand overbord”

manøvre. Fra en bliden bør

agten for tværs styrbord skar hun op til

bidevind styrbord halse, og solens spil

i sejlene da skøder og braser justerede

riggen var et syn for guder. NØ-lig kurs.

Efterfølgende en perfekt stagvending til

SØ-lig kurs. Vi så, hvordan fortop og

forsejl blev bakket over vindøjet, efterfølgende

rundt med forgrej. Alt det vi

havde lært, men aldrig set, kunne vi på

god afstand observere. Dette syn er kun

16

de færreste forundt.

Inden længe lå “Danmark” stille og rullede

i dønningerne med forsejl og forundermærssejl

bakket, og krydsundermærssejl

og krydssejl (mesanen) sat. At

hugge davidblokkene ind er en omvendt

proces, nemlig “1-2-IND” og efterfølgende

“HAL HJEM”. Gutterne var klar

ved davidblokkene, og vi var alle sikkert

ombord efter en særdeles dramatisk

oplevelse.

“Det Blå Bånd” og Ankomst til

Langelinie.

Hjemturen fra Bermuda over Nordatlanten

var præget af stiv NV-lig kuling.

Som Kaptajn Hansen annoncerede på

vores første morgenmønstring efter Bermuda:

“Vinden er gunstig. Hvad siger

i drenge, er i klar til at erobre Det Blå

Bånd?” . Efter den peptalk kunne vi kun

sige et rungende “Aye-aye, Sir”.

Røjlerne skulle bjerges og sættes i en uendelighed,

og som storerøjl-gast havde jeg

nok at se til. Men desværre, et døgn før

Lands End, hvor “Båndet” var inden for

rækkevidde, lagde vinden sig og tågen

kom snigende som en tyv om natten. Vi

lå brak i to døgn før vi måtte opgive “Det

Blå Bånd”, og kværnen måtte igang. Surt

show, specielt for Kaptajn Hansen.

Til gengæld fik vores gode Chef den

succes at kunne stævne Sundet ind og

lægge til kaj ved Langelinie uden brug af

slæbebåd og motor. (Se billede på mod-

Vejen Fremad/opad

Den 25. december 1955 kørte jeg til

Fredericia, hvor jeg stod på Rederiet

Lauritzens bus, der kørte os ca. 25 mand

til Antverpen, hvor jeg påmønstrede

køleskibet Peruvian Reefer.

Skibet var et moderne køleskib på 4000

tons, der sejlede bananer fra Ecuador til

Antverpen. Skibet havde 2 skruer, sejlede

ca. 18 knob og var bemandet med

ca. 40 mand.

Dengang var der 6 messer på skibet, så

hver afdeling havde sin egen messe, hvor

vi spiste, holdt pauser og festede. Ja, der

var en slags rangklasser dengang.

Jeg startede mit arbejde med at lave en

fejl i maskinen, så min stjerne var ikke

ret stor ved arbejdslederen, 2. mester

kaldet Røde Finn. En meget barsk herre

som kørte os med hård hånd. De næste

14 måneder lærte jeg dog at arbejde på

et skib, finde sin plads samt fik en god

grunduddannelse i maskinmesterfaget,

både som vagtmand og som reparatør.

Vi arbejdede fra kl. 6 morgen til kl. 17

aften, søndag fri. Vagtpersonel havde

næsten altid 3 timers overtid 4 gange om

stående side). Vi knoklede som vilde dyr

for at bjærge sejlene i den takt, det blev

beordret fra Kaptajn Hansen på vej ind i

Københavns havn.

Jeg var på plads i bagbord side på Store

røjlrå ved ankomsten. Sejlene skulle jo

pakkes, og det var et fantastisk syn over

Langelinie, der var sort af mennesker. En

værdig afslutning på en lang og glorværdig

karriere for Sejlskibsfører Kaptajn

Knud Hansen.

Ole Hvitved

ugen. Der var meget manuelt arbejde

dengang.

Samtidig havde jeg nogle gode kollegaer,

som absolut ville vise mig livet i

havnene, og da skibet sejlede fast med

bananer, kendte disse kollegaer en masse

små listige steder. Jeg må dog indrømme,

at jeg lod mig lokke, for man skal jo også

udvide sin horisont på den front.

Så fandt man også ud af, at man kunne

klare sig med et par timer søvn 3 dage

i træk.

Dampskibenes tid var ved at være forbi,

men jeg søgte og fik derefter 8 måneder

på Kamma Dan som 4. maskinmester

og sejlede mellem de nordeuropæiske

små havne. Mest papir fra Finland – kul

fra England og bulk-rejser fra Spanien/

Marokko til Skandinavien.

En dejlig tid i mit liv, lang tid i de små

havne, stille og rolig sejlads. Kedlerne

blev tit lukket lidt ned om aftenen i havn,

så man kunne holde vagt på det nærmeste

værtshus og holde øje med lanternelyset

på skibet. Hvis skibets lille generator

gik ud, forsvandt lyset jo, og så Æ

17


Aftenhygge 1963 Fyraftensøl - Stillehavet 1956 Lejestøbning 1957

Første udmønstring

måtte man jo ned på skibet og starte op

igen. Men det var dejligt at få erfaring fra

et dampskib, selvom denne type skibe

dengang var ved at være en saga blot.

Den åbne dampmaskine og kedelrummet

var i samme rum, og som mester

startede jeg med at påpege overfor fyrbøderen,

at man ikke startede sin vagt

med at tage 6 øl med i kedelafdelingen.

Jeg fik hurtigt pålæst, at jeg skulle passe

min maskine, så skulle han nok ordne

damptrykket. Når dette var i orden, så

kunne jeg bare holde kæft med irettesættelser.

Jo, man lærte at indordne sig. Nå der var

også meget varmt i kedelafdelingen.

Vi kom ofte til Danmark med skibet,

og så ville man gerne have lidt ekstra

cigaretter med hjem. Jeg gemte dem i en

brandslukker, som jeg senere tømte, men

da der ved skibets ankomst skulle holdes

brandøvelse, var dette ikke en smart ide.

Rederiets inspektør opdagede dette, da

brandslukkeren ikke virkede, og han var

mildelst talt meget vred.

De næste 21 måneder fik jeg på det gamle

køleskib African Reefer som 3. og 2.

mester.

Skibet blev bygget på Helsingør skibs-

18

værft i 1935 som Pacific Reefer og havde

ført en omtumlet tilværelse. Ved krigens

begyndelse blev skibet beordret til Madeira

og efter nogle måneder der, sejlede

hun til New York, hvor hun kom under

U.S.A. War Industri Administration, der

ombyggede og omdøbte skibet til YRSA.

Resten af krigen sejlede skibet med våben

og andre fornødenheder til forskellige

destinationer, hvor USA havde brug

for disse ting. Dog mest i Stillehavet/

Australienområdet.

I 1946 blev skibet leveret tilbage til J.L.,

hvorefter det efter en ombygning sejlede

som køleskib igen.

I hele året 1958 sejlede skibet med kød

fra de New Zealandske havne til San

Francisco og Los Angeles. Retur gik vi

til Honolulu efter Ananas og til Tonga-

og Fijiøerne efter frugt, mest Bananer.

Selvom det var et gammelt skib med

meget manuelt og noget hårdt arbejde,

var det en dejlig tid. Lang tid i søen

– godt vejr – gode havnebesøg. Specielt

Tonga- og Fijiøerne var herlige

steder. Det var tiden, inden de mange

krydstogtskibe kom dertil, og delvist

”ødelagde” det naturlige gamle Ø-liv.

New Zealand er et helt kapitel for sig, det

er det eneste land, som jeg ville emigrere

til.

I USA var det San Francisco, der trak

mest. Der var Jazzen i højsæde dengang,

og jeg havde fornøjelsen at se og høre de

mest kendte Jazznavne flere gange på de

4-5 små natklubber, hvor de spillede.

I 1959 sejlede vi så til Chile med frugt fra

USA. Derefter gennem Ildlandet og Magellan

strædet op til Buenos Aires, hvor

vi havde 8 måneder mellem B.A.- Rio og

Santos med 5- 10 dage hver sted. Og lad

mig sige det på den måde:

Min opsparede løn blev i denne periode

reduceret en hel del.

Efter dette havde jeg 1 år på det under

krigen amerikansk byggede motorskib

MARNA DAN, der sejlede fast mellem

New York til Valparaiso i Chile med

stykgods dog med en masse havneophold

undervejs. Ruten kaldtes Westcoastline.

Skibet var en serie af skibe,

som blev hurtigt bygget i sidste del af

krigen og kaldet C1-A skibe på ca. 7000

tons. De var ekstra forstærket ved vandlinjen

og fremdrevet af et Nordbergdieselelektrisk

anlæg.

Så kom mine år i de såkaldte Ishavsskibe.

Det blev mange ture til Finland,

flere ture til Nordcanada og ikke mindst

rejserne til Grønland. Det blev en hård

tid om vinteren på de nordatlantiske ture

til Canada med dårligt vejr og risiko for

overisning, men trods alt en mindeværdig

oplevelse. Skibene var alle forstærket

i større og mindre grad til at sejle i isfyldte

farvande og var af varierende størrelse

fra ca. 2000 ton og op til 5000DW.

Maskineri og equipment var hovedsagelig

af skandinavisk oprindelse.

Skibene havde selvfølgelig andre opgaver

indimellem sejlads i farvande uden is.

Det var også her, jeg mødte en Ebeltoftmand.

Carl Bundprop alias Calle Persen.

I 1967 kom jeg hjem for 2½ måneds ferie,

men blev ringet op af min chef: ”

Nyudnævnt 1961

Æ

19


Hvis du vil være maskinchef, så er der en

stilling på et skib i Baltimore om 3 uger.

Jeg fik også at vide, at min nuværende

kone Margit ville med, så jeg skulle se at

blive gift inden da”.

Det hele lykkedes, og så begyndte mit liv

som chef. Men det er en anden historie.

Knud L.

Vi siger tusind tak til Ole og Knud for

de to interessante beretninger ! Det er

sådanne beretninger, der er med til at

gøre ”Kabysrygtet” til et læseværdigt

20

Kommende arrangementer

blad. – Som tidligere nævnt, modtager

vi også meget gerne Din historie. Du

bestemmer selv, om den må offentliggøres

i ”Kabysrygtet”, eller om vi blot

skal opbevare den i arkivet, så den er

sikret for eftertiden.

Som også tidligere nævnt trækker vi hver

måned lod om en flaske vin blandt indsenderne

af disse beretninger. Vinderen

af april måneds flaske blev Bernt Kure

for artiklen ”Tømmermandens helligste”.

Flasken kan afhentes i Marinestuen,

- du bestemmer selv, om den skal være

rød eller hvid.

01. juni: Soldaterforenings-udflugt til Aalborg, - jvfr. ”Kabysrygtet”,

marts måned.

05. juni: Sommerskydning, - jvfr. side 11

15. juni: Valdemarsfest, - jvfr. side 1

03. juli: Sommerskydning, - jvfr. side11

19. juli: ” Sommerfest” – grill-arrangement, - jvfr. side 7

07. august: Sommerskydning, - jvfr. side 11

09. august: Prinsens Musikkorps giver koncert på Torvet. – Nærmere i

næste ”Kabysrygte”

16.-18. august: Ebeltoft Maritime Dage. – Nærmere i næste ”Kabysrygte”.

05. september: Højtidelighed ved Det Gamle Rådhus i anledning af den officielle

flagdag for soldater og andet personel i international

tjeneste.

Nærmere i næste ”Kabysrygte”.

Nyheder fra Havfruerne

Den 4. april var vi 17 Havfruer, der

mødte op ude i den gamle Skovpavillon,

hvor motorcykelklubben “Humle” har

klubhus. Vi blev budt velkommen af Birgitte

(kasserer i klubben og datter af vort

medlem Lillian).

Lillian startede med at fortælle lidt om

stedets historie. Hun havde været på

Byhistorisk arkiv for bl.a. at finde gamle

billeder af bygningen, som helt tilbage

i 1870’erne var et yndet udflugtsmål for

borgere i Ebeltoft. Mange af Havfruerne

havde muntre minder om fester,

de havde deltaget i som unge (altså ikke

i 1870’erne). Stedet var dansested helt

frem til 1981.

Derefter kom Bent, også kaldet “fætter”,

på banen - om jeg så må sige!!!

Han fortalte om “Humles” start i kælderen

hos Sir Henry, men i 1981 fik de

muligheden for at købe Skovpavillonen

for 400.000 som et anpartsselskab. Klubben

ejer altså selv bygningen, hvorimod

kommunen ejer grunden. Der er 40 aktive

medlemmer, men når de holder

træf, kommer der ca. 500 fra både ind-

og udland.

Vi spurgte, hvorfor de hedder Humle.

Det skulle vi nu ikke lægge så meget i,

men, men - det havde nok noget med ØL

at gøre.

“Fætter” sluttede af med at vise os lokalerne,

bl.a. et meget flot værksted med

nogle “maskiner”, der sagde spar to, køje-

rum i tilfælde af, at man blev træt o.s.v.

Efter alle de indtryk havde Birgitte arrangeret

“triatlon”, som bestod af:

Slå lange søm i en træstub med en hammer,

der var så tung at bare det at løfte

den, var en præstation (for mig i hvert

fald).

Dart (godt der var en bagvæg, som ikke

tog skade)

Billard (her kom det nogen til gode, at

de havde set Søren Søgård i fjernsynet

engang i 19?????)

Alt medens dette stod på fik vi kaffe med

dejlige “franskbrødsmadder”, som Winnie,

Lillian og Birgitte havde smurt. Tak

for det.

Det var et rigtig godt og vellykket arrangement.

Muntre kvinder kæmpede

bravt med aktiviteterne - nogle bedre

end andre, men alle havde en vellykket

aften. Da vi fik opgjort, det samlede resultat

af de 3 discipliner, viste det sig, at

Nr. 1 blev Pia Tastum

Nr. 2 blev Ros-Marie Nielsen

Nr. 3 blev Ulla Lægs

Næste møde den 23. Maj hos “Furierne”

Så er jeg i den situation, at der ikke er

mere nyt at berette, da vi jo har udsat

vort besøg hos “Furierne” til den 23. maj

på grund af vejr og vind, og på grund

af deadline til Kabysrygtet kan jeg ikke

omtale besøget før end i næste nummer.

Æ

21

21


22

thorkil brouer a/s

gert skovsen

anders andersen

thorkil brouer a/S

Martin Hansens Vej 5 · 8400 Ebeltoft

Tlf.: 86 34 34 33 / 20 33 15 96 · fax 86 34 52 30

th-brouer@th-brouer-as.dk

www.th-brouer-as.dk

Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8633 7373

E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Jesper’s Biler

En god og ærlig handel

Ebeltoftvej 38, Tåstrup

8410 Rønde

20815078

Autoriseret Louis Poulsen forhandler

Nørreport 1 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 87 52 14 34

TøMrErfirMA

EbElTOfT · 86 34 34 33

MurErfirMA

EbElTOfT · 86 34 29 57

TøMrErfirMA

KEjlSTrup · 86 36 70 90

Jensens Møbler og Gulve ApS

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1934 · 21477336

E-mail: gulvjensen@mail.dk

www.gulvjensen.dk

Flyvefisken

Stockflethsvej 12

Fiskerihavnen

8400 Ebeltoft

www.flyvefisk.com

Tlf.: 8634 0680

CVR-nr.: 20 08 55 41

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse

af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer

Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVEr & ICME el motorer · BoNGFiGLioLi

gear

MAKiTA & HITACHI elværktøj

GrUNdFoS pumper · FAG kuglelejer · ExidE

batterier til alle vogne

Og dog! Jeg vil benytte lejligheden til at

byde et gammelt/nyt medlem velkommen

i vor kreds - nemlig

Kirsten Kaadt

Håber du vil blive glad for at være i vor

midte igen.

Efter vort besøg hos “Furierne” har vi

det sidste arrangement, inden vi går på

Marinestuen:

Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og

hver lørdag kl. 10.00-13.00.

Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag

og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:

Den sidste torsdag i månederne januar,

marts, april, september, oktober og

november

Generalforsamling:

Den 28. februar

Skydning:

Hver onsdag, kl.1900-22.00

sommerferie sammen med “Skuderne”

fra Grenå. Nærmere er udsendt på mail,

da dette heller ikke kan nå at komme

med.

Pbv

Kirsten

Mail: daisy7@olesen.mail.dk

Tlf: 86344177 Mobil: 22881727

Faste programpunkter og åbningstider 2013

Fregatskydning den 2. marts

Foreningsmesterskab den 23. marts

Juleskydning den 11. december

Slupkor:

Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:

Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Julebanko:

Den 12. december

Børnejuletræ:

Den 28. december

23


24

Sir Henry

Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987

CVR 29387826

MARTIN HANSENS VEJ 15 · 8400 EBELTOFT · 86 34 15 78

Martin Hansens Vej 15 · 8400 ebeltoft · 86 34 15 78

Ebeltoft autocenter apS

v/Flemming Laigaard

Car SErviCE

Martin Hansens Vej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3366 · Fax 8634 5566

Mobil 4017 2131

e-mail: info@ebeltoftautocenter.dk

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning

Carsten B. Mikkelsen eftf.

Svend Aage Egelund

Reberbanen 5

8400 Ebeltoft

8634 2082

svarer hele døgnet

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359

Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse

· Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Balle

Entreprenørforretning

&

Aut. kloakmester

ErNST ThygESEN

Søndervang 6 · 8444 Balle

Mob. 2330 7401 – Tlf. 8633 7401

Nørrebakke 14 · 8400 Ebeltoft

www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

Strandvejen Konditori

Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at

støtte en god sag og sende dig en venlig

hilsen fra

EbEltoft Besøg os på

- byens varehus www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988

eN butik meD opleVelSer

b. & e. aNDerSeN

aDelgaDe 51

TlF. 8634 3455 / 8634 1009

adelgade 7 - 8400 ebeltoft

Østergade 7 - 8500 grenaa

telefon 70 27 84 84

revision rådgivning

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N

Tlf. Tlf. 70 7022 22 09 0999 99

25


Ebeltoft Låseteknik

SkaFor godkendt

More magazines by this user
Similar magazines