Sproglige studieretninger Studieretning 1a Studieretning 1b

nordfyns.gym.dk

Sproglige studieretninger Studieretning 1a Studieretning 1b

Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Sproglige studieretninger

Studieretning 1a

Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B

Valg af naturvidenskabeligt B-niveau er her individuelt!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Bio/Fys/NatGeo B

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A

Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B

Valg B (mindst)(C→B)

Studieretningsprojekt

Studieretning 1b

Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter A

Valg af naturvidenskabeligt B-niveau er her individuelt!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Bio/Fys/NatGeo B

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A

Tysk (fort) A Tysk (fort) A Tysk (fort) A Tysk (fort) A

Studieretningsprojekt


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Sproglige studieretninger

Studieretning 1a med latin C

Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B

Naturvidenskabeligt B-niveau er her erstattet af latin C og yderligere et fag på C-niveau!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Latin C

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A

Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B

Valg C (mindst)

Valg B (mindst)(C→B)

Studieretningsprojekt

Studieretning 1b med latin C

Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter A

Naturvidenskabeligt B-niveau er her erstattet af latin C og yderligere et fag på C-niveau!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C

Latin C

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A

Tysk (fort) A Tysk (fort) A Tysk (fort) A Tysk (fort) A

Valg C (mindst)

Studieretningsprojekt


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Kunstneriske studieretninger – Musik

Studieretning 2a

Musik A, Engelsk A, Matematik B

Valg af naturvidenskabeligt B-niveau er her individuelt!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Kemi C

Fysik C

Bio/Fys/Kem B

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Musik A Musik A Musik A Musik A

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Matematik B Matematik B Matematik B

Valg C (mindst)*

Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg) så bortfalder valget.

Studieretning 2b

Musik A, Matematik A, Fysik B (evt Kemi B)

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Musik A Musik A Musik A Musik A

Matematik A Matematik A Matematik A Matematik A

Fysik B Fysik B

Kemi C

Valg B (mindst)*

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg), så bortfalder valget.


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Naturvidenskabelige studieretninger

Studieretning 3

Matematik A, Fysik B og Kemi B (FyB og KeB over 2 år!)

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Matematik A Matematik A Matematik A Matematik A

Fysik B Fysik B Fysik B

Kemi B Kemi B

Valg C (mindst)

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau (Spansk (beg) eller Fransk (beg)) så bortfalder valget B→A.

Dvs. hvis 2. fremmedsprog er Tysk (fort) B, så er der en (teoretisk) mulighed for i 3g at have både Fysik

A og Kemi A, ellers er der kun mulighed for ét af fagene Fysik A eller Kemi A.

Studieretning 4

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Bioteknologi A Bioteknologi A Bioteknologi A

Matematik A Matematik A Matematik A Matematik A

Fysik B Fysik B Fysik B

Kemi C

Valg C (mindst)*

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau (Spansk (beg) eller Fransk (beg)) så bortfalder valget C.


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Naturvidenskabelige studieretninger

Studieretning 5

Biologi A, Matematik B, og Kemi B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Fysik C

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Biologi A Biologi A Biologi A Biologi A

Matematik B Matematik B Matematik B

Kemi B Kemi B

Valg C (mindst)

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg) så bortfalder valget B→A.

Studieretning 6

Biologi A, Idræt B, Matematik B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Samfundsfag C Samfundsfag C

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Fysik C

Kemi C

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Biologi A Biologi A Biologi A Biologi A

Idræt Idræt Idræt Idræt B

Matematik B Matematik B Matematik B

Valg C (mindst)

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

*) Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg) så bortfalder valget B→A.


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Studieretning 7 med sprogvalg: Tysk fortsætter B

Samfundsfag A, Matematik B, og Naturgeografi B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B

Samfundsfag A Samfundsfag A Samfundsfag A Samfundsfag A

Matematik B Matematik B Matematik B

Naturgeografi B Naturgeografi B

Valg C (mindst)

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

* Valget skal være blandt fagene: Engelsk A, Matematik A, Tysk fortsætter A.

Studieretning 7 med sprogvalg: Fransk beg. A eller Spansk beg. A

Samfundsfag A, Matematik B, og Naturgeografi B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A

Samfundsfag A Samfundsfag A Samfundsfag A Samfundsfag A

Matematik B Matematik B Matematik B

Naturgeografi B Naturgeografi B

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

* Valget skal være blandt fagene: Engelsk A, Matematik A.


Nordfyns Gymnasium Eksempler på studieretninger Orienteringsmøder forår 2012

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Studieretning 8a

Engelsk A, Samfundsfag B, og Naturgeografi B

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Matematik C Matematik C

Oldtidskundskab

Religion

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Fysik C

Naturgeografi C Naturgeografi B

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Samfundsfag B Samfundsfag B Samfundsfag B

Valg C (mindst)#

Valg B (C→B)(mindst)#

Valg A (B→A)*#

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg) så bortfalder valget B→A.

# Vælges Samfundsfag A, så skal der også vælges Matematik B

Studieretning 8b

Engelsk A, Samfundsfag B, og Matematik B

Valg af naturvidenskabeligt B-niveau er her individuelt!

Grundforløb Forår 1g 2g 3g

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie Historie

Idræt Idræt Idræt Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Tysk (fort) B* Tysk (fort) B* Tysk (fort) B*

Billedkunst C/Musik C Billedkunst C/Musik C

Naturvidenskabeligt grf

Biologi C Biologi C

Naturgeografi C

Fysik C

Bio/Fys/NatGeo B

Engelsk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Samfundsfag B Samfundsfag B Samfundsfag B

Matematik B Matematik B Matematik B

Valg C (mindst)

Valg A (B→A)*

Studieretningsprojekt

* Er 2. fremmedsprog på A-niveau, f.eks. Spansk eller Fransk (beg) så bortfalder valget B→A.

More magazines by this user
Similar magazines