Uge 22 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 22 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ-JUNI 2011

Formanden for seniorudvalget, Søren Rasmussen, hilser på to seniorer.

Over Over Over tusind tusind mødtes

mødtes

til til årets årets seniortræf

seniortræf

Onsdag den 25. maj var langt over tusind af interesserede

borgere mødt frem til det stort anlagte

seniortræf i Arena Syd i Vamdrup. Her var der dagen

igennem mulighed for, at besøge 20 forskellige

stande med alt muligt af interesse for seniorer.

Samtidig kunne man efterset sin rollator, danse

zumba eller høre et foredrag om demens. Faktisk

var der hele 35 forskellige former for aktiviteter,

foredrag og underholdning.

Formanden for seniorudvalget, Søren Rasmussen,

var meget begejstret: - Der er ingen tvivl i mit sind

om, at vi skal gentage arrangementet næste år. Der

er rigtig mange muligheder, og vi må se, om vi

skal udvide omfanget, for der er mange interesserede

udstillere, som gerne vil med, men som der

ikke var plads til i år. Men det er jo et positivt problem,

som vi nok skal få løst.

Læs Læs Læs Læs mere mere mere mere side side side side 33----4444

33


KOLDING SENIOR 2

Kommunal langsommelighed

Den kommunale mølle maler engang imellem meget langsomt.

I marts beklagede en ældre, dårligt gående borger sig

over, at han var tvunget til at have sin postkasse helt ude ved

vejen og ikke kunne få post til døren. Det kan man nemlig efter

de nye postregler, hvis man er dårligt gående, men kommunen

havde alligevel sagt nej.

Byens viceborgmester greb straks ind og bad forvaltningen

om at give borgeren den ordning, han havde bedt om. Men

nu, da vi skriver juni, har borgeren intet hørt fra forvaltningen.

Tilfældigvis så han på kommunens hjemmeside et skema,

som kan bruges til at søge om dispensation, som han ønsker

det. Men hvorfor skal han nu søge en gang til, når han har fået

tilsagn i marts?

I vort moderne samfund kan man få en SMS-besked, når

Hjem Is er 15 minutter fra ens bopæl. Men man kan åbenbart

ikke få en kommunal forvaltning til at sende en e-mail eller

skrive et brev. Forstå det, hvem der kan.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Hjælp Hjælp til til selvhjælp selvhjælp selvhjælp for for fremtidens fremtidens ældre

ældre

På de 20 stande var der megen information at hente på seniortræffet

i Arena Syd

Når vi bliver ældre, vil vi gerne

være selvstændige og uafhængig

af hjemmehjælp så lang

tid som muligt.

Og det er et væsentligt element

i Kolding Kommunes seniorpolitik,

der gælder fra 2011 til 2018.

Seniorpolitikken har fokus på,

hvordan der sikres en god pleje

inden for ældreområdet, når der

i år 2018 er 22

procent flere

borgere over

65 år.

- Vi har helt

bevidst involveret

mange

borgere, og vi

bruger deres

input. For vi

står med en

fælles udfordring,

når der

bliver mange

flere ældre.

Foruden borgermøde

har vi mødtes med udvalgte

ældre, som enten får meget,

lidt og ingen hjemmehjælp

for at få et bedt udsnit af borgernes

behov, siger formanden for

Kolding Kommunes seniorudvalg,

Søren Rasmussen

Den nye seniorpolitik blev

præsenteret på kommunens nyskabelse

”seniortræf”, hvor æl-


KOLDING SENIOR 4

dre fra hele kommunen

deltog. Politikken bygger

på otte temaer, der

hver især giver bud på,

hvordan nye måder at

gøre tingene på og teknologi

kan gøre borgere

mere selvhjulpne og frigøre

ressourcer til plejekrævende

borgere.

- Vi bliver flere ældre

og vi lever længere.

Men samtidig er vi friske

længere. Så politikken

tager fat på øget

hjemmetræning og tager

højde for en anden

måde at få hjælp på, både

hjemme og i vores

plejecentre. Ligesom

mulighederne for at

inddrage frivillige er et

element i vores fremtidige

seniorpolitik, forklarer

Søren Rasmussen.

Seniorpolitikken rejser

også nogle spørgsmål,

som skal diskuteres i

årene fremover.

Det er blandt andet:

Kan støvsugningen

hjemme hos dig foregå

med en selvkørende

støvsuger?

Kan du gennem træ-

ning og vejledning

selv tage bad?

Kan noget af kommunikationen

med

hjemmehjælperen foregå

via computer?

Giv studenten

en overraskelse

Det kan være svært at finde på en gave til barnebarnet*,

som skal fejres efter bestået eksamen. Men en

idé kunne være et festfyrværkeri til studentergildet.

Et festfyrværkeri kan fås for 4.000 kr. incl. moms, tilladelser,

affyring og oprydning.

Bestil venligst i god tid, da der går op til 14 dage med

ansøgning for kommunal godkendelse.

Ring eller mail for at høre nærmere

*PS. Tilbud gælder også for forældre og venner.

40 61 68 79 mosc@pro-pyro.dk www.pro-pyro.dk

Pro-Pyro

v/Morten Schultz, prof. fyrværker


KOLDING SENIOR 5

En En genial genial lærer lærer og og forfatters forfatters tragiske tragiske endeligt

endeligt

Husker De filmen ”Drømmen”,

der handler om en

stakkels skoledreng, som får

maltrakteret sit øre af en satanisk

skoleinspektør?

Så ved De sikkert også, at

den bygger på virkelige

handlinger fra 1960’ernes

sorte skole i Danmark. Skolens

nye, unge lærer, som

spilles af Anders W. Berthelsen,

er i virkeligheden Ole

Lund Kirkegaard, den begavede

lærer, forfatter og tegner,

som nåede at få udgivet

så mange bøger, inden han

mistede livet.

Filmen er instrueret af Niels

Arden Oplev, som selv

havde Ole Lund Kirkegaard

som lærer, indtil han måtte-

Ole Lund Kirkegaard

skifte til naboskolen, hvor en

voldelig og ondskabsfuld inspektør

huserede.

De to skoler i hhv. Oue og

Valsgaard var i strid med

hinanden, idet den fæle inspektør

ønskede sin skole

større på bekostning af Oue

Skole, hvor Ole Lund Kirkegaard

var lærer.

De ting kommer forfatteren

Jens Andersen ind på i sin

biografi om Ole Lund Kirkegaard.

Dér kan man også læse, at

en af Oles klassekammerater

gennem gymnasietiden var

Ulf Pilgaard.

I bogen, der blot hedder

”Ole Lund Kirkegaard” og

er på 300 sider, fortælles det,

at fælleslærerådet i de to

landsbyer nedstemte et forslag

om udnævnelse af den

nye inspektør for Valgaards

Skole. De havde luret ham,

men på mystisk vis forsvandt

resolutionen.

Formand for fælleslærerrådet

var Ole Lund Kirkegaard.

Han gav op og flyttede

sammen med sin kone,

Anne Lise, der også var lærer,

til en anden skole.

Som lærer var Ole Lund

Kirkegaard en ener. Han talte

ikke til børnene. Han talte

med børnene. Han forstod

deres tanker og fantasier, og

inspireret af dem skrev han

en række bøger, bl.a. Lille

Virgil, Orla Frø-Snapper,

Gummi-Tarzan, Hodja fra

Pjort og Otto er et næsehorn.

Hans forbillede var Ernest

Hemingway, som skrev i superkorte

sætninger uden

mange beskrivelser men i et

så stærkt sprog, at ordene

tegnede billeder.

Men succes’en førte meget

med sig for Ole Lund Kirkegaard.

Han var under kon-


KOLDING SENIOR 6

stant pres fra sit bogforlag for at

levere mere. Radio, tv og de trykte

medier ønskede hele tiden interviews,

og der var bud fra foreninger

over hele landet for at få ham

til at holde foredrag.

Han var trængt fra mange sider,

begyndte at drikke meget, mistede

familien og sagde sit job op for

at hellige sig forfattervirksomheden.

Den faldt ham sværere og sværere,

for han led af en indre angst

for at gentage sig selv uden at forny

sig.

En martsdag i 1979 fandt man

ham døende på kirkegården ved

Barrit Kirke.

Han var aftenen før gået fra kroen

i Barrit ved Juelsminde, og i beruset

tilstand ville han skyde genvej

over kirkegården til sin bolig i

Breth.

Kulden overmandede ham, og

han ville søge tilflugt i kirken,

men døren var låst. Kradsemærker

viste hans desperate forsøg på

at komme ind. Så slæbte han sig

over kirkegården og forsøgte at

styrke sig med mælk fra en karton,

men frosten var hård. Næste

morgen blev han fundet sammen

med sine indkøbsposer med spiritus

og den åbnede mælkekarton.

Det var kirkegårdgraveren, der

fandt den døende forfatter, som

blev bragt til Horsens Sygehus,

men hans liv stod ikke til at redde.

Han blev 39 år.

Ironisk nok havde Ole Lund Kirkegaard

netop besluttet at ændre

livsstil. Han havde lige søgt og fået

en ny lærerstilling, som han

skulle begynde efter sommerferien.

LGH


KOLDING SENIOR 7

Mere Mere service service kunne kunne kunne redde

redde

handelen handelen i i Kolding Kolding midtby

midtby

Af Lars Gregers Hansen

Indrømmet, vi kommer ikke

ret meget i Kolding midtby. I

de 33 år, vi har boet i Kolding,

har man et utal af gange

ændret parkeringsforholdene

og gjort dem til en kommunal

malkemaskine, som

mindst af alt tjener butikslivet

i midtbyen.

Men forleden havde vi et

ærinde derinde og gik en tur

i Helligkorsgade. Blikket

faldt på et godt tilbud på

cowboybukser, som var udstillet

uden for forretningen,

Tøj Eksperten, under en markise.

Det så godt ud, men problemet

var størrelsen, som åben-

bart på angivet efter amerikanske

mål og ikke i de

gængse danske.

I forretningen havde man

åbenbart bemærket vores interesse,

for en venlig butiksejer

kom ud og spurgte, om

vi behøvede hjælp. Han forklarede

alt om størrelserne og

kvaliteten. Det blev selvfølgelig

til, at bukserne skulle prøves,

og det skete under kyndig

vejledning af butiksejeren.

Han smuttede et par gange

ud af forretningen for at hente

andre modeller og størrelser,

indtil vi havde fundet lige

det, der faldt i vores smag.

Så var der noget med ben-


KOLDING SENIOR 8

Tøj Eksperten i

Helligkorsgade i

Kolding får en

glad smiley for

superservice

længden. Bukserne fandtes i to benlængder,

og hvis min kone skulle

spares for at lægge bukserne op, så

skulle jeg vælge den korteste længde.

Endnu engang forlod butiksejeren

os for at gå på lageret og søge de

rigtige bukser.

Vi købte så en livrem, og butiksejeren

viste os, hvordan vi elegant kunne

passe længden til uden at slå huller

i læderet.

Det var en imponerende service, vi

oplevede hos Tøj Eksperten, det tidligere

Boston Herremagasin, og sådan

en betjening har vi aldrig fået i

storcentrets butikker. Ej heller i øvrigt

hos ret mange af midtbyens forretninger.

Men man kan ikke lade

være med at spekulere på, om ikke

netop den gode, personlige betjening

er vejen frem for et skrantende butiksliv

i midtbyen.

Læg så der til, at butiksliv og politikere

burde gå sammen og justere preglerne

for midt byen. Hvorfor 10

kr. i timen straks fra ankomsten.

Man kunne da have 2 timers gratis

parkering og derefter en timetakst.

Nuvel, så ville kommunen miste

penge, men de ville komme ind gennem

større omsætning hos forretningerne.

Og helt galt er det i Låsbygade med

15 minutters fri parkering. Hvem

kan handle i løbet af 15 minutter?

Hent kunderne tilbage til midtbyen

gennem bedre service og ordentlige

p-betingelser. Som det er nu, kræver

det nærmest militær planlægning

med studier af kort og regler for at

nå frem for at handle i midtbyen. Og

det er stadig gratis at parkere ved

storcentret.


KOLDING SENIOR 9

Slotsbyggeri på stand by: Der var stille forleden dag, da vores flittige fotograf Kurt Nielsen besøgte

Geografisk Have for at følge arbejdet med opførelsen af Koldinghus i model. Men kraftige regnbyger

havde fået modelbyggerne til at holde pause, for det er jo ingen god idé at mure i vådt vejr. Så murerne venter

nu på godt vejr og bruger tiden til at arbejde i værkstedet på Lykkegårdsvej i Kolding.

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS O VERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 10

God God God idé, idé, men men der der manglede manglede bare bare en en hel hel hel masse

masse

Det er da en fin

idé at have aktiviteter,

hvis

man vil lokke

folk til Kolding

midtby.

Forleden var

der opvisning i

dans på Akseltorv.

Her var et to

mands orkester

og tre-fire par,

som sensuelt og

intimt viste,

hvordan en tango

skal danses.

Me n kunne

man ikke have

ladet en person

byde velkom- Elegant danseopvisning på Akseltorv

men til de hen

ved hundrede tilskuere, så de fik at vide, hvem der stod bag

opvisningen?

Kunne man ikke

have fortalt,

hvad de enkelte

tangonumre

hed?

Kunne man ikke have fortalt,

hvordan en tango skal danses?

Kunne man ikke have fortalt,

hvad tangoforeningen hedder,

hvor den holder til, og

hvordan man bliver medlem?

Well, vi så en fin danseopvisning,

men gik derfra uden at

være klogere.

Hvorfor gøre noget halvt, når

man sagtens kan gøre det

helt?

Vi giver 10 point for opvisningen

og 0 point for informationen.


KOLDING SENIOR 11

Jytte Jytte Rex Rex udstiller udstiller i i Nicolai

Nicolai

Det er en garvet kunstner med

et langt CV, der udstiller i Nicolai

i den kommende periode.

Jytte Rex laver både billedkunst

og film, så ud over selve udstillingen

lægges der også op til et

besøg i biografen.

Maler og filminstruktør Jytte

Rex er født i 1942 og uddannet

ved Kunstakademiet 1963-69.

Hun har et langt og sammensat

kunstnerisk virke bag sig med

stribevis af udstillinger i både

ind- og udland. Hun blander

gerne billedmedierne og har fra

1980'erne udviklet såkaldte fotoemulsioner,

hvor hun kombinerer

fotografi og maleri. Hendes

værker består ikke kun af

kontraster og lag, men også

i opdagelse og udforskning.

Udforskning af omverden, samfund

og mennesker.

Udstillingen i Nicolai Kunst

og Design indeholder maleri,

bearbejdet fotografi, objekter og

film. De mange medier og materialer

åbner tilsammen op for

et bevægeligt rum, en fornemmelse

af noget strømmende i et

sammensat univers, som både

er konkret og samtidig rummer

en tidløshed – som for eksempel

i filmen ”Floden”, der også

kan opleves på udstillingen.

I udstillingsperioden viser Nicolai

Biograf følgende film af

Jytte Rex: ”Silkevejen”, ”Cikaderne

findes” (om digteren Inger

Christensen), ”Mig skal intet

fattes” (om forfatteren Palle

Nielsen) og ”Musikken er et

monster” (om komponisten Pelle

Gudmundsen-Holmgreen).

Udstillingen i Nicolai Kunst

& Design kan ses til d. 19. juni.

Åbningstider: Tirsdag-fredag

kl. 13-17, lørdag, søndag og helligdage

kl. 11-15.


KOLDING SENIOR 12

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en række

lokalhistoriske DVD’er, som

kan lånes på biblioteket eller købes

Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 9. juni kl. 14:

Eftermiddagsudflugt til Gram Slot

Afgang fra OK-Klubben kl. 13.00

Den 1. juli 2007 overtog Sanne og

Svend Brodersen aktiemajoriteten på

Gram & Nybøl Godser A/S, i daglig

tale blot kaldet Gram Slot.

De overtog et historisk og betydningsfuldt

slot, der i 13 generationer

har været i familien Brockenhuus-

Schacks eje.

Med Gram Slot vil de realisere en

drøm, der handler om at skabe et

åbent slot og et åbent landbrug.

Et slot og et område, hvor historien

om Gram, slottet og Sønderjylland

fortælles levende og engageret. Et

landbrug, som er åbent, og hvor der

produceres sunde og spændende fødevarer.

Pris: 175 kr. inkl. bus, entré, kaffe og

kage.

Køb af billetter senest den 26. maj.

Bemærk: Begrænset antal pladser.

Et arrangement i samarbejde med

OK-Skolen.


KOLDING SENIOR 13

Herbert von

Hörensagen

...mener, at det giver stof til eftertanke,

at serberne gennem

16 år ikke har kunnet finde den

efterlyste krigsforbryder, general

Ratko Mladic.

Men da det blev en betingelse

for landets optagelse i EU,

kunne det pludselig lade sig

gøre.

Vidste De mon det?

I skolen har mange børn lært, at

det var Christian den Syvendes

livlæge, Struensee, der gav os store

bededag som helligdag.

Men det er helt forkert. Dagen

fandtes længe før Struensees tid.

Men grunden til, at han ofte i eftertiden

får æren for bededagen,

kan være, at dét var én af de helligdage,

der overlevede den store

helligdagsreform af 20. oktober

1770.

Dermed afskaffedes halvdelen af

årets dengang 22 helligdage. Det

var Struensee, der var med til at

gennemføre reformen, som "efter

andre protestantiske landes forbillede"

afskaffede bl.a. helligtrekongers

dag, 3. juledag, kyndelmissedag,

sankthans dag, Mortensdag

og Mikkelsdag som officielle helligdage.

Herefterdags skulle dagene

ikke længere være fridage,

men bruges til "arbejde og nyttig

gerning".

(Kilde: Dans Historisk Fællesråd)

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

75 53 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

SOLGÅRDEN

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

Esbjergvej 111

75 52 61 96

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke 27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDSPAR-

KEN

Sankt Hedvigs Vej 5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-4

Christiansfeld

73 20 20 20

Hvad står

menuen på?

Klik på ikonet ud for

centret og se månedens

menu

More magazines by this user
Similar magazines