årets underviser 2003: månedens por månedens portræt: - Paragraf

paragrafblad.dk

årets underviser 2003: månedens por månedens portræt: - Paragraf

årets årets underviser underviser 2003:

2003:

“hans “hans helg helge helg helge

e bec beck-t bec -t -thomsen -t homsen v vvar

v ar tydeligt tydeligt r rrør

r ør ørt ør

over over at at at være være kåret kåret som som årets årets underviser

underviser

underviser

side side side 6

6

månedens månedens por portr por tr træt tr æt æt: æt

læs læs læs om om studiets studiets udvikling, udvikling, manden manden bag

bag

den den store store store forvaltningsretsbog forvaltningsretsbog og og meget

meget

mere, mere, når når tiden tiden på på jura jura evalueres evalueres af af

af

jør jør jørgen jør en en mat mathiasen mat hiasen og og og hans hans k kkolleg

k olleg ollegaer ollegaer

aer

side side 4-5

4-5

MÅNEDSBLAD FOR DET JURIDISKE STUDIUM, AARHUS UNIVERSITET

NR. 4, 33. ÅRGANG, MAJ 2003


Paragraf:

Århus Universitet

Bartholins Allé, bygn.341

lokale 391

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: paragraf@stud.jura.au.dk

Web: www.jura.au.dk/stud_org/paragraf/

Redaktion:

Rikke Licht Bøtcher, red

Ane Holland Sørensen

Mikael Primsø (tegner)

Helle Hartvigsen

Casper S. Nielsen (IT-red.)

Jhin Lee

Jesper Kjeldsen (tegner)

Jeff Jørgensen

Sandie Mikkelsen

Danielle Corbey

Helene Nordborg Kiær

Martin Strandby Nielsen

Anders Kluw

Jakob Fink

Frederik Galmar

Tommy Angermair

Jens Gregersen

Lone Harrestrup

Louise Hoeg

Nina Månsson

Layout: Jhin Lee, Casper S. Nielsen, Martin

Strandby Nielsen og Anders Kluw

Billedbehandling: Casper S. Nielsen og

Anders Kluw

Fotos: Sandie Mikkelsen, Jeff Jørgensen,

Ane H. Sørensen

Distribution: Jakob Fink m.fl.

Internet:

Oplag: 2200 eksemplarer

Tryk: Det Juridiske Instituts Trykkeri

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 340 eller sendes til redaktionens

adresse.

Indlæg modtages helst på diskette i Wordformat.

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme i

signerede indlæg deles ikke nødvendigvis af

redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og

Jurrådets Fond for støtte til den fortsatte

drift af bladet.

næste næste deadline:

deadline:

10. 0. sep september

sep ember ember ember, ember , 2003 2003

2003

paragraf

- hvis pensum er for kedeligt!

her kan du læse om:

Kuk ...................................................................................... 3

Månedens portræt ............................................................. 4

Årets underiser .................................................................. 6

Regler for krig .................................................................... 8

Auditør, hvad er det?......................................................... 9

Forsvarsadvokaten ............................................................ 10

Nemme Jyders Fine Aktører ............................................. 14

Årets underviser er fundet ................................................ 17

Kursusfag i sommerferien ................................................. 19

Københavnerturen............................................................. 21

Forårsfornemmelser i KJ .................................................. 22

Med Vis Moot-holdet til Wien ........................................... 24

Vox Populi .......................................................................... 25

Filmanmeldelser ............................................................... 26

forside: årets underviser, hans helge beck-thomsen

foto: casper s. nielsen


3. år –vogt jer for nye regler

k

Studienævnet har netop vedtaget nye regler for eksamen i formueret

på 3. år. De indeholder den nye regel, at man kan gå til

reeksamen i august. Det nye i det er, at det ikke kun gælder for

de studerende, der er syge til den ordinære eksamen i juni men

også for de studerende, der har fået en karakter under 6. Alle

kan vist blive enige om, at denne nye regel absolut er til fordel

for de studerende, der nu har bedre mulighed for at gennemføre

studiet på normeret tid. Ros til Studienævnet.

Men midt i alle roserne er der altså en stor tidsel. Muligheden

for reeksamen er nemlig sket på bekostning af sygeeksamen i

januar for de studerende, der skal op til eksamen til vinter…

hvorfor? Er det fordi dem, der har udskudt eksamen i et halvt år,

alligevel er ude på en glidebane, og det betyder derfor ikke noget

for dem, at de skal skyde deres eksamen et halvt år mere,

hvis de bliver syge? Er det fordi, Studienævnet ikke vil give de

studerende noget uden at tage noget? Disse betragtninger er

ret grove, men det er simpelthen fordi, jeg ikke kan se andre

begrundelser. Der er ikke nogen ændring i hvor mange studerende,

der skal op, fordi man indføre en reél reeksamen. Der er

ingen ændring i omkostningerne ved at afholde eksamen fordi,

der kan komme flere op i august. Antallet af eksaminer, der har

været afholdt, har været fire om året dvs. der skal være fire opgavesamlinger,

fire gange reservation af lokaler, fire hold censorer

og fire hold tilsynsførende. Det giver da ikke øget omkostninger

eller arbejdsbyrder i august således, at det må medføre færre

eksaminer. Man har stadig kun tre forsøg. Det eneste man opnår

er, at nogle uheldige studerende må udskyde deres studie

længere. Og så er beslutningen endda truffet efter eksamenstilmeldingsfristen

er udløbet således, at de nuværende studerende

på tredje år ikke har kunne tage det med i deres overvejelser.

Så vogt dig på tredje år, hvis du har udskudt din eksamen. Bliv

inde til vinter og spis masser af vitaminer for hvis du bliver syg,

kan du først komme op til næste sommer, dvs. studiet forlænges

med et år og ikke et halvt. Dette strider i øvrigt også imod

regeringens intentioner om at få de unge igennem studiet så

hurtigt som muligt.

Hvis du kan se en fornuftig forklaring, så henvend dig til mig, for

jeg forstår det ikke…

Tilbage er der kun at ønske alle en god eksamen og god sommer

– også til Studienævnet, men tænk lige over det igen!

af rikke bøtcher, red.

u

k

3


Månedens portræt

En god nabo

Jørgen Mathiassen er kendt for den “røde tykke” på 2. og 3. år.

Mindre kendte er hans romaner måske. Dem skal der imidlertid

skrives flere af, når han ved årets udgang skal pensioneres. Og

så håber han, at han er en god nabo…

Hans navn står på ryggen af adskillige

prisbelønnede samtids- og kriminalromaner.

Det er nok mere alment

kendt blandt jurastuderende, at han

står på ryggen af de knap så underholdende,

men velskrevne, for-

valtningsretsbøger, som de bliver

undervist i. Under alle omstændigheder

er der tale om Jørgen Mathiassen.

Han fylder 70 år d. 6. december

og skal derfor gå på pension ved

årets udgang. Paragraf tog en snak

med ham om fordums tid og nutidens

jurastudie.

Var en del af ’68-oprøret

Paragraf kiggede indenfor på Professor

dr.jur. Jørgen Mathiassens kontor

en solrig dag sidst i marts, da vejret

langt om længe signalerede nye

tider. Nye tider er også noget Jørgen

Mathiassen har været vidne til på flere

måder:

“Tidens ånd ændrer sig over årene.

F.eks. har jeg været vidne til studenteroprøret

i 68 og i 70’erne. Her kunne

man dårligt undgå at være social hele

tiden. Ethvert forsøg på at skille sig

ud var dødsdømt på forhånd. I dag er

det omvendt. Der er en stor person-

4

Jørgen Mathiassen gav Paragrafs udsendte

følgende gode råd: “Er der uoverensstemmelse

mellem kortet og terrænet, så følg da terrænet.”

dyrkelse. Der hersker en meget individuel

tidsånd. Individet er i centrum

som aldrig før.” Jørgen Mathiassen

mener, at en mellemting mellem det

sociale og individuelle må være at

foretrække.

Jura er blevet bedre

Generelt er det blevet

bedre tider på jurastudiet

ifølge Jørgen

Mathiassen.

“Dengang jeg var studerende,

mødte man

op til undervisning – vi

var i øvrigt kun 15 på

vores årgang – og så

sad vi til forelæsningerne

og lyttede interesserede

til denne

store og respektable

mand, der stod og begavede

os med sine

ord. Vi var enormt autoritetstro

og stillede ikke

spørgsmål til underviseren.

Vi tiltalte ham De og udviste

stor respekt.” Tiderne må

siges at være skiftet. Når

man læser nogle af undervisernes

evalueringer, udtaler

de studerende sig ganske bramfrit

om deres undervisere - profes-

sorer eller ej. Men Jørgen Mathiassen

mener, det er godt at få feedback.

“I min tid var der ingen evaluering.

Det er godt vi har det i dag, selvom

måden den sker på kunne være

bedre. Jeg tog det en smule nært de

første gange, jeg læste de kritiske

evalueringer. Men nu forholder jeg

mig mere generelt til dem. Der er

måske nogle tendenser, som jeg forsøger

at gøre bedre næste gang. Men

også enkelte helt konkrete ting, har

jeg forsøgt at ændre som f.eks. én,

der brokkede sig over, at jeg holdt

mange pauser både mellem ordene

og i ordene,” smågriner Jørgen Mathiassen.

Han mindes også en af de

mere morsomme evalueringer. “Man

fatter ikke hans undervisning kan

være så røv-kedelig, når han skriver

kriminalromaner.” Selvom han som

lærer må finde sig i sådanne kommentarer,

mener han nutidens mere

kritiske studerende er en ændring til

det bedre:

“I dag spørger stu-

Det er imponerende

hvor mange

gode specialer, der

bliver afleveret.

derende, når de er

i tvivl, og sådan

skal det være. På

holdundervisningen

foregår der

også en god aktiv

diskussion med de studerende, som

vi heller ikke kendte til dengang. I det

Jørgen har været en nær og indsigtsfuld kollega og givet megen

inspiration gennem de mange år, vi har arbejdet sammen

om bl.a. udgivelse af forvaltningsretlige bøger og artikler. Jørgen

er stilfærdig uden de store armbevægelser, men mange

har oplevet, at man ikke går forgæves til ham. Positiv og hjælpsom

er nøgleord. Mange af os har tillige haft glæde af hans

skønlitterære forfatterskab. Han er jo en kendt forfatter af især

kriminalromaner. I krimierne går det ikke stille af, og man kan

da håbe, at han får mere tid til at fortsætte denne del af forfatterskabet

efter sin afgang. Her på stedet vil vi savne ham.

Jens Garde


Som så mange andre der ikke vidste, hvad de ville

være, begyndte jeg at læse jura, fortæller

forvaltningsretsguruen Jørgen Mathiassen, der snart

går på pension

hele taget er det godt, at de studerende

er blevet inddraget mere i studiet.”

Modtager mange gode specialer

Jørgen Mathiassen fremhæver særligt

en forbedring på nutidens studium,

nemlig specialeprocessen.

“Det er en god måde at arbejde med

stoffet på. Og jeg er imponeret over,

hvor mange gode specialer, der bliver

lavet. Der kommer mange ting

frem, som er værd

at bide mærke i.”

Det er godt, at

de studerende er

blevet inddraget

mere i studiet.

Han mener i det

hele taget nutidens

jurauddannelse

ruster de studerende

godt. Og det er

ikke mindst Jørgen

Mathiassens egen fortjeneste – i

hvert fald hvis du spørger institutleder

Torsten Iversen:

“Jeg havde ham selv som underviser,

da jeg læste her. Han var

vældig god og meget populær

blandt de studerende. Han kunne

holde de studerende fanget, selvom

han ikke brugte allehånde

pædagogiske fiksfakserier. Han er

ikke en, der braldrer op, men har

en stille og god humor. Hertil kommer,

at ingen kan være i tvivl om hans

enestående skarpsindighed.”

Gode stunder i

venteværelset

Torsten Iversen er

ikke den eneste, der

har positive ord om

Jørgen Mathiassen.

Bl.a. fortæller Ebbe

Mansfeld Boe:

“Han er en polyhistor.

Han ved meget

om mange forskellige

ting. Du kan tale

med ham om alt -

også sport. Han er

den der kommenterer

mest, når der er

sport i fjernsynet i

fællesstuen.” Ebbe

Mansfeld Boe fortæller

også, hvordan

de har haft mange

gode stunder i bussen

fra universitetet

og ned til byen. Eller

når de har mødtes i

venteværelset hos

deres fælles tandlæge

eller boghandleren.

Jura i mangel af bedre

Egentlig ville Jørgen

Mathiassen gerne

læse sammenlignende

litteraturvidenskab.

Det var det han

brændte for i gymnasiet.

Men det blev kun til

tanker – i hvert fald i første omgang

For lidenskaben for litteratur

har han siden dyrket i

sin fritid. Først som flittig

læser og senere som

produktiv forfatter til flere

romaner, bl.a. en række

kriminalromaner der har

vundet prisen De gyldne

håndjern. Det blev som bekendt juraen,

der fik glæde af hans store engagement

og talent. Hvorfor det blev

BLÅ BOG:

jura, kan han ikke helt finde ord for.

Efter en smule tøven, vælger han at

citere en af sine mange yndlingsforfattere,

Knud Sønderby, der bl.a. skrev

Midt i en jazztid.

“Som så mange andre der ikke vidste,

hvad de ville være, begyndte jeg

at læse jura.”

Når tingene lykkedes

“Det jeg vil savne mest er universitetslivet

– at være en del af den pulserende

helhed her på stedet.” Når han

skal svare på højdepunkter i karrieren

tøver han med svaret

“Det er svært at forklare. Det at få en

roman udgivet for første gang giver

en stor umiddelbar glædesrus. Men

med forvaltningsretten er det anderledes.

Det er en fortløbende forudsigelig

proces. Men jeg har da haft

fornemmelsen nu og da, at tingene

er lykkedes i særlig grad.”

En god nabo

Vi er undervejs blevet afbrudt et øjeblik

af kollegaen Jørgen Dalberg. Et

par venlige ord bliver vekslet. Vi

snakker om, at han bor i Århus’ mindste

byhus. Om hans fem børn og

kone, der er korrespondent. Om

spadsereturene i Marselisborgskoven

og hans mange

romaner - Alt

Ethvert forsøg sammen noget,

der efter pensio-

på at skille sig ud var

nen bliver mere tid

dødsdømt på forhånd. til. Da snakken

faldt på sport, ærgrede

han sig gevaldigt over, at Koldings

håndboldherrer ikke kunne vinde

sidste weekends Champions

League kamp. Vi er kommet vidt omkring.

Jeg tror det er lykkedes for ham,

når han beskedent håber, at han vil

blive husket som En god nabo.

Tekst og foto: Jeff Jørgensen

Født 6. december 1933. Søn af landsretssagfører Svend Mathiassen

Uddannet cand. jur. v/Aarhus Universitet 1959

Værnepligtig i flyvevåbnet

Advokat fra 1963 til 1967

Lektorat ved Københavns Universitet i 1960

Dr.jur. ved Københavns Universitet 1974

Professor ved Aarhus Universitet 1976

Er gift og har fem børn

Har senest fået udgivet bogen “Arrangeret ægteskab”.

5


Artikel

Årets Underviser

Der var mødt mange studerende og enkelte ansatte ved

instituttet op for at fejre “Årets Underviser” ved en reception,

hvor spændingen blev udløst.

124 studerende havde stemt på

“Årets Underviser” og heraf havde 24

stemt på Hans Helge Beck Thom-

sen. Heriblandt var også den bedste

begrundelse og derfor blev Hans

Helge Beck Thomsen, “Årets Underviser”

i 2003. Hans Helge vandt også

tilbage i 1995.

Rørt til tårer

Hans Helge Beck Thomsen var

tydeligt rørt og taknemlig over igen at

være blevet “Årets Underviser”. Han

begrundede selv kåringen med, at

han formentlig på trods af generationsforskellen

evnede at kommu-

6

Årets underviser Hans Helge

Beck-Thomsen kvitterer for den

bedste begrunddelse med et knus

Kontakt Rikke

på 21910164

nikere med de studerende dvs. tale

et sprog, som de studerende forstår.

Han mente derimod ikke, at det skyldes,

at han var særlig juridisk dygtig

i forhold til sine kollegaer.

Et af elementerne i den vindende studerendes

begrundelse var, at Hans

Helge Beck Thomsen formåede at

vække hendes interesse for formueretten.

Det vandt hun 500 kr. til Juridisk

Bogformidling for.

Hvor var de ansatte ved instituttet ?

Kåringen skete ved en reception afholdt

af Jurrådet, der også afholder

afstemningen af “Årets Underviser”.

Mange studerende viste deres interesse

ved receptionen, mens kun få

ansatte ved instituttet var mødt op for

at fejre deres kollega.

Afstemning

“Årets Underviser” vælges hvert år

blandt de studerende ved en afstemning.

Vinderen udvælges dels

på baggrund af antallet af stemmer

og dels ud fra den bedste begrundelse

blandt de studerendes stemmer.

Der har igennem årene været et svin-

gende antal stemmer fra de studerende.

I år var stemmeantallet dog fordoblet

i forhold til sidste år.

Gaveregn

Juridisk Bogformidling sponserer

gaver til “Årets underviser” og den

bedste begrundelse.

Jurrådets formand overrækker

gaven til årets underviser

Hans Helge Beck Thomsen kunne

gå hjem med en kurv fyldt med vin,

chokolade o.s.v. og et stort gavekort

til Juridisk Bogformidling.

Tekst: Rikke Licht Bøtcher

Kan du gøre det bedre?

Paragraf har brug for en ny

tegner - DET HASTER !!!


GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Gorrissen Federspiel Kierkegaard

er et af landets største - både

nationalt og internationalt arbejdende

- advokatfirmaer og

beskæftiger godt 250 personer,

hvoraf ca. halvdelen er jurister.

Virksomheden drives fra kontorer

i København og Århus, og begge

afdelinger er i stadig vækst.

Vort hovedarbejdsområde er

rådgivning af danske og udenlandske

erhvervsvirksomheder.

Vi lægger afgørende vægt på et

højt fagligt, etisk og menneskeligt

niveau, og vi stræber efter at

fastholde og udbygge et godt og

altid positivt arbejdsklima for alle

medarbejdere.

Vore kontorer ligger særdeles

centralt placeret i både København

og Århus, og ansøgere kan læse

mere om firmaet, vore arbejdsområder,

fuldmægtiguddannelsen

og diverse sociale samt sportslige

aktiviteter på hjemmesiden.

• Stud. jur. medarbejdere

Vi søger jurastuderende, der gerne har afsluttet grunduddannelsen,

til vort kontor i Århus med tiltræden omkring

1. september 2003, eller efter aftale.

Ansøgere skal have gode juridiske - og også gerne sproglige

- kundskaber.

Du vil indgå i kontorets team på 6-8 studenter, ligesom du vil

blive tilknyttet en af firmaets tre arbejdsgrupper. Fordelingen af

opgaver samt mødetider koordineres indbyrdes af studenterne

i samråd med den ansvarlige jurist.

Den ugentlige arbejdstid forventes at være ca. 10 timer.

GFK tilbyder som et moderne advokatfirma en velfungerende

studenterfunktion med seriøse studenteropgaver, herunder

juridisk sagsbehandling, kildesøgning og udarbejdelse af

responsa, bred kontakt til kontorets jurister samt et for alle

medarbejdere godt arbejdsklima.

Yderligere information om firmaet og vores arbejdsområder

kan ses på www.gfklaw.dk.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag kan fremsendes til

advokat Aage Tang-Andersen. Eventuelle spørgsmål omkring

firmaet og/eller stillingen kan rettes til advokatfuldmægtig

Christian Halskov Sauer. Forespørgsler kan ligeledes stiles

via e-mail chs@gfklaw.dk.

Silkeborgvej 2 • 8000 Århus C • Telefon 86 20 75 00 • Fax 86 20 75 99

H.C. Andersens Boulevard 12 • 1553 København V • Telefon 33 41 41 41 • Fax 33 41 41 33

E-mail gfk@gfklaw.dk • Hjemmeside www.gfklaw.dk

7


Artikel

Regler for krig

I krig og kærlighed gælder alle kneb, siger man, men det er ikke helt

sandt. Der findes en militær straffelov, og der findes regler for krig.

Interesserede fik et indblik i den danske

militære straffelov og regler om

krig til Moderate Juristers arrangement

om auditørens arbejde.

Systemet

Det militære strafferetssystem bruger

det civile retssystem, den borgerlige

straffelov herunder især den almindelige

del og den borgerlige retsplejelov

samt diverse særlove. Men så

hører ligheden også op. Militæret har

egne anklagere og egen lov.

Loven med i rygsækken

Den militære straffelov følger altid

med i soldatens rygsæk. Rejser soldaten

ud, og begår han i den forbindelse

en overtrædelse, kan han

straffes efter den danske militære

straffelov.

Soldater allieret med det danske forsvar

bliver også beskyttet af den dan-

Det borgerlige retssystem Det militære retssystem

Rigsadvokat Højesteret Generalauditør

Statsadvokat Landsret

Politimester Byret

8

ske militære straffelov. Her findes altså

en klar afvigelse fra de principper,

vi finder i den borgerlige straffelov.

I fredstid og krigstid

Når man ser på hvil-ken

personkreds, der kan straffes, må

man sondre mellem fredstid og

krigstid.

I fredstid er det kort sagt alle dem i

uniform, militære

musi-kere, hjem-

sendte for så vidt

angår pligter ved

hjemsendelse,

søværnets mekanikere,auditører

og frem-mede,

militære personer,

der er interneret

i Danmark, der

kan straffes efter den danske militære

straffelov.

Personkredsen

udvides, når Dan-

Auditør

jamen, må vi så tage våben?

Kun militære mål

må rammes, men

grænsen er flydende,

f.eks. når fjenden bruger

civile genstande som

skjold.

mark er i krig. Så er

det enhver, der gør

tjeneste i forsvaret

eller følger en enhed

af dette. Ligesom

alle i forsvaret

eller som følger en enhed af dette er

lovlige militære mål. Det gælder soldater,

kontorpersonale og f.eks. også

A.P Møller, hvis hans skibe på nogen

måde yder bistand til det danske forsvar.

Endelig hørre krigsfanger, sanitetspersonale

og præster, der yder bistand

til disse også under den danske

militære straffelov.

Krigens regler

Under krig rejses mange juridiske

spørgsmål, ikke

mindst af folkeretlig karakter.

I Danmark findes der fem juridiske

rådgivere til de militære

chefer. I USA var der under

operation “Desert Storm”

(1. Golf Krig) til sammenligning

1000 militære rådgivere.

Under den krig var et af

spørg-smålene, om man

måtte bombe en statue af

Saddam Hussein. Dette

kunne give en moralsk virkning.

Svaret er nej. Der er tale

om en civil genstand, oven i

købet af kulturel karakter,

svarer Jan Mortensen, foredragsholder

og rådgiver til de juridiske

rådgivere i det danske forsvar. Kun

militære mål må

rammes, men græn-

sen er flydende,

f.eks. når fjenden

bruger civile genstande

som skjold.

Tekst: Rikke Licht

Bøtcher

Tegning: Jesper Kjeldsen


Artikel

Auditør, hvad er

det ?

Ovenstående spørgsmål havde Moderate Jurister stillet sig selv –

formentlig uden at kunne svare. I hvert fald havde de inviteret en auditør til

at svare på spørgsmålet en helt almindelig torsdag eftermiddag.

Ca. 35 andre studerende var også

nysgerrige og var derfor mødt op.

Dette var mål i forhold til antallet af

auditørstillinger i Danmark, nemlig

fem, forholdsvis mange.

En auditør er anklager inden for det

militære strafferetssystem. Herunder

hører den militære straffelov og retsplejelov,

men den borgerlige straffeog

retspleje-lov anvendes også sammen

med særlove. Sagerne omfatter

alt lige fra almindelige færdselsovertrædelser,

vold blandt menige,

narkotikasager, lydighedsnægtelse

og børnepornosager til straf for forbrydelser

under krig f.eks. for at skyde

på civile genstande.

Jan Mortensen er auditør i Jylland

og var inviteret til at fortælle om jobbet.

Han har en baggrund som anklager

ved politiet, derefter vicestatsadvokat,

for siden 1995 at fungere

som den eneste auditør i Jylland.

Militær rang

Auditører er ansat ved Forsvarsministeriet

med forsvarsministeren som

øverste chef. De har dog ingen militær

rang. Det skyldes, at de skal være

i stand til at rette sager mod alle militære

personer uanset rang. Som Jan

Mortensen udtrykte det: “Det kan ikke

nytte noget, at man skal parere ordre

under en undersøgelse af en sag

eller at en højt rangerende militærperson

kan undgå at svare, fordi man

selv er underordnet. Derfor er auditørkorpsetplaceret

som en selvstæn-dig

enhed

under Forsvarsministeriet”.

Jan Mortensen

kunne dog fortælle,

at han har

en uniform, som

bæres ved officiel-le

lejligheder,

men at han i det

daglige arbejder i

civil.

System

I Jylland findes

der én auditør. Han har en fuldmægtig.

Derudover er der en efterforskningsgruppe

fortrinsvis bestående

at ældre kriminalfolk samt

to kontoransatte.

Danmarks andet auditørkorps findes

i København, hvor der er tre auditører.

Øverst er generalauditøren, som er

overordnet de to korps.

Forsvarets anklagere benytter det

borgerlige system, men der er visse

forskelle i forhold til, hvem der kan

føre sager i hvilke retter. Auditører fører

både sager i byret og landsret,

mens det er generalauditøren, der

fører sager i Højesteret.

Rekruttering

Auditører har typisk været ansat som

anklagere ved politiet og eventuelt

ved statsadvokaten eller som politimester.

Militær erfaring kan være en

fordel, men er ikke en nødvendighed.

Jan Mortensen mener derudover, at

det er vigtigt, at man har personlige

egenskaber til at begå sig i en “mandeverden”,

hvor militære chefer ofte

kan være nogle hårde nødder at

knække.

Tekst: Rikke Licht Bøtcher

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN

HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG

FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et advokatfirma med 35

medarbejdere, heraf 14 jurister. Firmaet yder juridisk bistand

til navnlig erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder

samt realkredit- og pengeinstitutter.

9


Artikel

Forsvarsadvokaten

Endnu engang forsøgte Retskritisk Forum at lokke folk væk fra bøgerne,

og det lykkedes. Denne gang måtte bøgerne vie til fordel for en helt

speciel kvinde: forsvarsadvokaten Merethe Stagetorn

Merethe Stagetorn er en af de få advokater

i Danmark, som udelukkende

beskæftiger sig med straffesager.

Hendes liste af folk, som hun har forsvaret,

er meget lang og indeholder

flere “berømtheder” blandt andet kan

nævnes Peter Brixtofte, Mogens Amdi

Petersen og Bo Hamburg.

Hjemmegående husmor

Merethe tog egentlig kun den juridiske

eksamen for at have noget at

falde tilbage på. Nok ikke noget, som

vi i dag kan identificere os med. Meningen

var, at hun skulle giftes og

være hjemmegående husmor. Sådan

startede det da også, men da hun

var 36 år, slap hun væk fra rollen som

husmor. Som hun selv udtrykker det,

var hun heldig at være på det rette

sted på det rette tidspunkt.

Jobbet:

forsvarsadvokat

Det kræver efter Merethe’s

mening mange

overvejelser om, om

man tør være forsvarsadvokat,

inden man

springer ud i jobbet.

Det gør det, da man

skal være klar til at

rykke ud på alle tidspunkter,

hvis en klient

pludselig har brug for

en. Det sker oftest, når

man er beskikket advokat.

Det er dog frivilligt,

om man ønsker at

være beskikket advokat,

men det mener

Merethe, man bør

være. Man behøver ikke

være enig med klienten,

og man må ikke

være bange for konflikter,

da det ofte kan komme

til en konflikt, når

man skal overbevise klienten om, at

sagen skal fremstilles på en bestemt

måde, eller at man bliver nødt til at

opgive nogle punkter. En god forsvarsadvokat

skal efter hendes men-

10

ing finde ud af, hvor snittet ligger, og

man må så opgive nogle ting, hvis

det er nødvendigt, det hjælper ikke

altid bare at sige, at

klienten er uskyldig.

Man kunne så spørge

sig selv, om det

ikke er et lidt utaknemligt

job at få alle

“the bad guys” fri.

Men Merethe mener

ikke nødvendigvis, at det handlede

om at få skyldige fri, men at sørge for,

at uskyldige ikke dømmes.

Spørgsmål om voldtægt

Efter oplægget fra Merethe Stagetorn

selv var det tid til spørgsmål.

Mange spørgsmål berørte emnet

voldtægt. Nok især pga. at Merethe

var forsvarer i sagen om julefrokosten

i København, hvor flere stilladsarbejdere

havde sex med en kvinde.

Det er dog ikke noget problem for

Merethe at forsvare disse, selvom

Det handler ikke

nødvendigvis om at få

skyldige fri, men om at

uskyldige ikke dømmes

Egentlig skulle Merethe Stagetorn bare have været

hjemmegående husmor

hun er kvinde. Der er en tid til hver

ting. En tid til at være kvindepolitisk

og en tid til at være objektiv og strafferetlig

orienteret.

Endvidere under-

stregede Merethe

Stagetorn, at man

skal huske på, at

der er en grå zone

for, hvornår en

kvinde ikke har lyst

og manden ikke har fattet dette og til

voldtægt.

Nej til en sag

Det eneste, der kan få Merethe Stagetorn

til at sige nej til en sag, er manglende

tid. Hun vil ikke gøre sig til

dommer over en forbrydelse ved at

sige nej til at forsvare klienten.

Selvbiografi

Merethe Stagetorn har

skrevet en selvbiografi,

hvor hun omtaler mange

af de sager, hun har

haft. Så hvis man har

lyst til at stifte nærmere

bekendtskab med

denne kvinde eller blot

er nysgerrig for at læse

om den virkelige verden

uden for juras mure, er

den en mulighed til

sommerferien. Bogen

hedder Forsvarsadvokaten.

Det var dermed slut på

en fornøjelig eftermiddag

i selskab med denne

forunderlige kvinde,

som er gået fra at være

hjemmegående husmor

til en forrygende

strafferetlig karrierekvinde.

Noget af en

bedrift må man sige. Og

mellem os sagt, man

tjener ikke så ringe

endda.

Tekst: Sandie Mikkelsen


DET JURIDISKE STUDIENÆVN

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygning 340

8000 Århus C.

Tlf. 8942 1438. Fax. 8942 1373

1. år af bacheloruddannelsen

12

Endelig eksamensplan for

sommereksamen 2003

Dele af formueret: tirsdag den 13. maj 2003 kl. 9.00 - 15.00

Familie- og arveret: tirsdag den 27. maj 2003 kl. 9.00 - 13.00

Statsforfatningsret mdt.: perioden fra den 12. juni – 27 juni 2003

2. år af bacheloruddannelsen

Obligatorisk opgave: perioden fra den 26. maj – 10 juni 2003

Retshistorie, alm.Retslære og retssoc.: fredag den 23. maj 2003 kl. 9.00 – 15.00

Strafferet/straffeproces: onsdag den 14. maj 2003 kl. 9.00 – 14.00

Folke- og EU-ret, mdt.: perioden den 16. juni – 27. juni 2003

3. år af bacheloruddannelsen

Formueret 1: mandag den 2. juni 2003 kl. 9.00 – 15.00

Formueret 2: onsdag den 4. juni 2003 kl. 9.00 – 15.00

Forvaltningsret: torsdag den 12. juni 2003 kl. 9.00 – 15.00

Forvaltningsret, mdt.: perioden den 3. juni – 4. juni samt den 6. juni 2003

Forvaltningsret, mdt./statsk.stud. perioden den 2. juni – 4 juni samt den 6. juni 2003

Kandidatuddannelsen

Entrepriseret: tirsdag den 3. juni 2003 kl. 9.00 – 12.00

Finansieringsret mandag den 19. maj 2003 kl. 9.00 – 12.00

Skatteret 1: onsdag den 11. juni 2003 kl. 9.00 – 14.00

Civilproces: mandag den 26. maj 2003 kl. 9.00 – 13.00

Regnskabslære og virksomhedsøkonomi fredag den 23. maj 2003 kl. 9.00 – 13.00

24. april 2003

Lissie Nilsson


Undervisningsassistent/studenterinstruktor i offentlig Ret

Ansøgningsfrist: mandag den 19. maj 2003 kl. 12.00____________________

Ved Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret er en stilling som undervisningsassistent/studenterinstruktor

ledig til besættelse pr. 1. september 2003.

Fagområde

Folkeret og EU-ret.

Stillingens indhold

Undervisningsassistenten/studenterinstruktoren skal i efterårssemestret varetage

holdundervisning på Åben Uddannelse i faget folkeret og EU-ret, der indgår i den juridiske

bacheloruddannelse.

Stillingen omfatter 30 timers undervisning (a 2½ løntime). Undervisningen forventes placeret

torsdag aften.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Peter Germer, tlf.

8942 1480.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter en juridisk kandidatuddannelse.

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den

juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk

tilhørsforhold.

Formalia

Vedrørende ansættelse henvises til § 14 i Ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af

lærere og videnskabelige medarbejdere.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til afsnit 2.8 i det aftalte

stillingsstrukturnotat.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere. Ansøgningen

skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere

undervisningsvirksomhed.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC

(undervisningsassistenter) eller mellem Finansministeriet og SUL

(studenterundervisere).

Ansøgning samt bilagsoversigt mærkes med det i opslaget anførte sagsnummer, stiles

til Aarbus Universitet og indsendes i 3 eksemplarer til Journalkontoret, Aarhus

Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, så de er Journalkontoret i hænde

senest mandag den 19. maj 2003 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med sagsnummer: 2003-215/3-38

13


14

NEMME JYDERS

Reportage fra kapsejladsen

Af vor udsendte medarbejder Djøf Jørgensen.

- Bidragyderne i dette nummer: Jesper

Fredag d. 2 maj skal bådene i vandet. Det er nemlig

dagen for den årlige kapsejlads. Jeg indfinder mig

ganske tidligt - faktisk som den første - i baren. Det

er altid godt at få en plads centralt i rummet, når

man skal rapportere. Det er også altid godt at få et

glas. Ha ha, det rimer… Skål! Som formiddagen går,

og drinksene bliver mange, kommer der flere og

flere studerende i baren. De fleste nøjes dog med

en enkelt genstand eller to. Nå, dem om det. Skål

med jer, venner. SKÅL!! Få så de schkide både i Vores udsendte medarbejder er på plads i baren

vandet…bøvs! ..Kan vi ikke lige nå at få noget mere at drikke? Der er stadigvæk et par… hup ..

timer… hik .. til det går løs. Pbllll.. jeg sejler vist allerede... DRIK NU UD FOR H(censur)EDE. I

SIDDER JO OG VARMER BAJERNE!!!! Nå! Tilbage til det vigtigeweherre……..det er jo faglig dag

og øøhhh…kapsejsladfs. Det skal noifk nbklive spænadende ohg se hvem sodkm der vinnder….

Århh ov.. den barstol er schku da farlig… jeg trororrr jge læggker maj på ggulvettt…i schtedet

for..

mig?

- …..

Ja, det ser ikke ud som om der er mere reportage fra kapsejladsen. Jeg ved ikke helt… Djøf, kan du høre

Det.. lader ikke til at være… tilfældet. Jeg tror vi siger mange tak til Djøf.

Årets Underviser, Hans Helge

Beck-Thomsen, ser på flaskepant

Læserbrev

I det seneste nummer af Paragraf blev det antydet,

at der skulle være slagsmål ved SJUSfesterne.

Nu som dengang må jeg blankt afvise

disse fuldkommen latterlige rygter. Der var ganske

vist en episode med en smadret rude ved

den sidste fest, men for det første var det et

uheld og for det andet var det ruden, der begyndte….

SJUS vil imidlertid ikke sidde kritikken overhørig.

Vi vil derfor gribe fat om ondets rod: Alkoholen.

Der er ikke noget vi her i SJUS afskyr mere end

fulde mennesker, og derfor har vi foretaget en prisjustering, så en halv

liter fadøl nu koster 50 kr. Det skulle gerne dæmme op for volden.

På vegne af SJUS

Martin Sjuste,

formand


FINE AKTØRER

Kjeldsen, Mikael Primsø og alle de andre

Skal du til førsteårseksamen?

Jurrådet udbyder nu kurset “Sådan består du

førsteårsprøven”. Under forløbet vil du få svar på alle

de relevante spørgsmål som du måtte have, bl.a.:

• Hvor mange obligationer er der i

obligationsretten?

• Grøn overstregningstusch – genvejen til

succes!

• Pensum – hvad skal vi med det?

Hos Terkild er du i gode hænder

• Gaffeltrucken – din bedste eksamensven.

Kurset forestås af konsulent Terkild Rammstein. Terkild har et indgående kendskab

til førsteårsprøven, idet han har været til den 3 gange – og det gælder både familieog

formueret!!! Siden har Terkild helt selv valgt at forlade jurastudiet og slå sig ned

som konsulent. Dog har Terkild også arbejdet med juraen i forbindelse med en større

byggesag.

* På grund af underviserens anstrengte forhold til institutleder Torsten Iversen, forventes det at kurset

afholdes uden for universitetet. Lokale oplyses senere.

Læserbrev

Kære Nemo Judex

Som trofast læser og bidragyder er det med beklagelse, at jeg nu erfarer Nemo

Judex stopper. Jeg har imidlertid fået en god idé til hvordan midtersiderne kan

bevare deres høje kvalitetsniveau og appel til den brede læserskare. Paragraf er

jo i forvejen et blad, der skal portrættere studiemiljøet på jura, og jeg synes ærlig

talt, at man fuldstændig har forsømt at rette fokus mod alle de lækre piger, der

går på studiet. For at råde bod på dette er mit forslag, at man helliger midtersiderne

til en månedlig “folde-ud-studine”. Det er jeg sikker på vil blive rigtig populært,

og jeg melder mig gerne selv til at sidde i udvælgelseskomiteen – hø, hø…

Med venlig hilsen

Roland Fledelius-Hansemand,

advokatfuldmægtig

Gråt og gammelt

Ved lektor i romerret, S.P.Q.R. Schmeichelhaft

Jeg er blevet bedt om her til sidst at fortælle lidt om livet på jurastudiet i gamle dage.

Ja, dengang var man jo “De’s”, og det er egentlig en skam at man ikke er det mere, men

de unge mennesker nu om dage interesserer sig jo kun for deres datamater og for at

drikke… øhmm…mmh… hvad er det nu det hedder…? Nå ja.. øh.. milkshake! Men

dengang var alle studerende jo flittige og de satte sig altid forrest i auditorierne, så jeg

aldrig skulle tale så højt, at jeg fik ondt i stemmen og ikke kunne fortælle

godnathistorier til mine børnebørn, når jeg kom hjem om aftenen. Men spørger man de

unge i dag, er det jo aldrig deres skyld. Ha! Det siger de jo alle sammen. Men hvis man

vil lede efter uskyldige, så er statsfænglserne altid det bedste sted at begynde. Det forekommer mig også, at… (Ja,

jeg tror, vi siger mange tak, og tak fordi du kunne komme –red.) Ja, jeg ville sætte pris på at blive tituleret “De”,

men det er jo så typisk for de unge mennesker, at…. (TAK fordi DE kunne komme! –red.)

15


16

ELSA International Summer

Seminar 2003 i København,

29. juli til 3. august

I de senere år har den internationale handelspolitik, som følge af globaliseringen, udviklet

sig med stor hast. Økonomiske såvel som politiske beslutninger truffet af nationalstater

og andre internationale aktører, f.eks. multinationale virksomheder og interesseorganisationer,

får hurtigt afledede og mærkbare virkninger i andre dele af verden. Forhold, som

nationalstaterne tidligere selv kunne regulere, bliver således nu påvirket voldsomt udefra.

Omvendt kan nationalstater og borgere i den globaliserede verden få indflydelse på og

påvirke det internationale system med egne handlinger

Med seminaret International Trade and the Environment – The Regulation of International

Trade in an Environmental Perspective, ønskes at give interesserede deltagere

en grundlæggende teoretisk forståelse for de retlige aspekter af international handel,

herunder særligt som denne er reguleret i WTO og GATT-regi. Deltagerne vil desuden

med særlig opmærksomhed rettet mod miljøspørgsmålet blive introduceret for de retlige

og politiske nøgleområder i relation til international handel samt de til grund herfor liggende

teorier.

Ovenstående skal danne det nødvendige faglige udgangspunkt for en indgående debat

på tværs af landegrænser og kulturforskelle vedrørende miljøspørgsmålets plads i den

internationale handelspolitik nu og i fremtiden.

Seminaret foregår i et internationalt miljø med deltagere fra ELSA’s 38 medlemslande.

Sideløbende med seminarets faglige indhold arrangeres et fuldt socialt program for deltagerne.

Deltagelse på seminaret koster €26 og forudsætter medlemskab af European

Law Students Association. I ELSA Aarhus er kontingentet kr 75,- årligt. Læs mere om

seminaret på www.ELSA.dk eller kontakt Charlotte Tvede Andersen på

copenhagenseminar@hotmail.com.


Læserbrev

Årets underviser er fundet!

Men hvor var alle de andre??

JURRÅDET:

Den 11 april afholdt Jurrådet arrangementet:

Årets underviser! Her kårer

de studerende den underviser der

efter deres mening har givet dem det

største udbytte gennem året. Dette

blev fejret på behørig vis ved en reception

i røgfyldt kantine, hvor jurrådet

var vært ved et lettere traktement.

Både studerende og undervisere var

mere end velkomne.

Ved udvælgelsen af årets underviser

lægges der vægt på stemmeantallet,

men i høj grad også på den studerendes

begrundelse. Det er derfor

ikke kun de velrenommerede forelæsere

der kommer i betragtning,

men også de enkelte holdundervisere.

Der blev i alt afgivet 124 stemmer,

hvilket er en væsentlig forbedring i

forhold til sidste år. Stemmefordelingen

var især fordelt på 2 undervisere

Frue Kirkeplads 4

8100 Århus C

Tlf. 89 31 00 00

Fax 89 31 01 01

More than legal expertise

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Tlf. 72 27 00 00

Fax 72 27 00 27

og kombineret med de bedste begrundelser,

stod kapløbet mellem

dem. Den bedste begrundelse tilfaldt

Hans Helge Beck Thomsen. Herved

blev HHBT kåret som årets underviser..

Arrangementet var rigt besøgt af de

studerende som bakkede op om

kåringen af HHBT, og de fremmødte

nød den hyggelige eftermiddagen

med en øl og en sandwich.

Desværre kom der ikke mange undervisere…

Faktisk ingen, udover vinderen.

Dette har vagt stor undren i

Jurrådet, da kåringen er en tilbagevendende

begivenhed og samtlige

undervisere havde modtaget invitation

pr. mail.

Kåringen af årets underviser afholdes

som en cadeau til den underviser

som via pædagogisk evne

og fagligt engagement “brænder”

igennem til de studerende. Derfor

stiller vi os uforstående overfor det

Avenue de Tervueren, 155

1150 Bruxelles

Tlf. +32 2 736 05 23

Fax +32 2 736 20 51

kritisk lave fremmøde fra underviserne,

og vi må nødvendigvis stille

spørgsmålet: Hvorfor?? Er det fordi

arrangementet fra instituttets side

ikke tages alvorligt?? Eller er der

måske modvilje til at fremhæve den

enkelte??

Vi savner feed-back!!

Vi vil afslutningsvis gerne takke de

fremmødte studerende samt HHBT

for et rigtigt godt og hyggeligt arrangement.

Tekst: Louise Quorning, KJ og

Tom Kaadtmann Buck, KJ –

medlemmer af Jurrådet

B. Gnezdnikovsky per. 1, bldg 2

125009 Moskva

Tlf. +7 501 799 56 84

Fax +7 501 799 56 87

17


18

Undervisningsassistenter/studenterundervisere i retssociologi

Ansøgningsfrist: mandag den 19. maj 2003 kl. 12.00______________________

Ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære er et antal stillinger som undervisningsassistenter

eller studenterundervisere ledige til besættelse pr. 1. september 2003.

Fagområde

Retssociologi.

Stillingens indhold

Stillingen omfatter 15 timers holdundervisning (à 2½ løntime) samt opgaveretning. Undervisningen

udbydes hvert år i efterårssemestret.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studienævnet, og det er

ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt fremgår af

undervisningsplanen, som foreligger medio juni.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til professor Jørgen Dalberg-Larsen,

tlf. 8942 1501.

Kvalifikationskrav

Stillingerne besættes for en periode på indtil 3 år. Det konkrete timetal aftales for hvert

semester. Kvalifikationskravet til en undervisningsassistent er normalt en kandidateksamen.

Kvalifikationskravet til en studenterunderviser er normalt, at man er ældre studerende

på jura eller på en anden samfundsvidenskabelig uddannelse.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Formalia

• Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til § 14 i Ministeriets bekendtgørelse om

ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.

• Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til afsnit 2.8 i det aftalte

stillingsstrukturnotat.

• Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere. Ansøgningen

skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere

undervisningsvirksomhed.

• Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC (undervisningsassistenter)

eller mellem Finansministeriet og SUL (studenterundervisere).

• Ansøgning samt bilagsoversigt mærkes med det i opslaget anførte sagsnummer, stiles

til Aarhus Universitet og indsendes i 3 eksemplarer til Journalkontoret, Aarhus Universitet,

Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, så de er Journalkontoret i hænde senest

mandag den 19. maj 2003 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med sagsnummer: 2003-215/3-39


Studenterpolitik

Kursusfag i

sommerferien

Seriøse Jurister har fremsat forslag i Studienævnet om oprettelse

af frivillige kursusfagshold i juli og august måned. Ideen skal

gøre det muligt for studerende at afvikle jurastudiet mere

fleksibelt.

Et kursusfag indeholder i dag 40 lektioner,

hvilket uden besvær kan tages

over de 4 uger i juli måned, med

efterfølgende eksamen i august. Det

eneste, det kræver er, at der kan

findes folk til at stå for undervisningen,

og selvfølgelig at der er studerende

der er interesserede i ideen.

Efter at have forelagt forslaget for de

fire afdelinger er

svaret nedslåen-

de. Samtlige afdelinger

har måttet

afvise vores forslag,

først og fremmest

med begrundelse

i, at de

ikke har personaleressourcerne

til

det. Det er altså

ikke et spørgsmål

om penge at få

ordningen op at

køre.

Studienævnet har

meddelt, at det principielt støtter forslaget,

men hvis det skal realiseres

kræver det, at vi selv retter henvendelse

til en eller flere eksterne lektorer

for at høre, om de er interesserede

i at undervise i juli måned. Før vi gør

det, er det nødvendigt at studerende,

der kan være interesserede i at følge

et kursusfag i sommerferien retter

henvendelse til os, om at de er interesserede

og i så fald hvilke(t) kursusfag,

de kunne tænke sig at følge.

Ved gennemførelsen af vores forslag

kan vi se mange døre, der åbner

sig. For det første er der muligheden

for at studerende rent faktisk kan færdiggøre

uddannelsen helt op til et

semester hurtigere end planlagt. Det

bliver også muligt at sænke arbejdspresset

i et semester ved at tage ét

fag om sommeren og så f.eks. kun

to i løbet af efteråret. Hvis ordningen

Mange danske

studerende tager i

sommermånederne til

England og USA for at gå

på sommerskole, og får

en oplevelse for livet,

men hvorfor ikke tilbyde

det samme til

udenlandske studerende,

som vil besøge det

eksotiske Danmark?

bliver en succes kunne sommerudbuddet

inkludere engelsksprogede

kursusfag som ville have mulighed

for at tiltrække udenlandske studerende.

Mange danske studerende

tager i sommermånederne til England

og USA for at gå på sommerskole,

og får en oplevelse for livet,

men hvorfor ikke tilbyde det samme

til udenlandske

studerende som vil

Det skal understreges,

at

det selvfølgelig

bliver frivilligt,

om man har

lyst til at benytte

sin ferie til at

gå til undervisning,

men vi

mener helt klart

at tilbuddet

skal være der.

Selvom projektet

tidligst kan

realiseres i

sommeren

2004, vil vi allerede

nu kraftigt

opfordre alleinteresserede

i at rette

henvendelse til

Seriøse Juris-

besøge det eksotiske

Danmark?

ter, enten ved henvendelse på vores

kontor eller via e-mail. Vi vil så undersøge

muligheden for at finde kvalificerede

undervisere.

Tekst: Søren V. Andreasen,

formand, Seriøse Jurister

19


Studenterinstruktor i statsforfatningsret

Ansøgningsfrist: mandag den 19. maj 2003 kl. 12.00_________________________

Ved Juridisk Institut, Afdelingen for Offentlig Ret, er en eller flere stillinger som studenterinstruktor

ledige til besættelse for perioden pr. 1. september 2003-31. januar 2004.

Fagområde

Offentlig ret med særligt henblik på statsforfatningsret.

Stillingens indhold

Studenterinstruktorerne skal selvstændigt forestå undervisning i det nævnte fag.

Stillingen omfatter 45 timers undervisning (à 22 løntime). Undervisningen foregår på hold med

3 undervisningstimer pr. uge. Faget udbydes i efterårssemestret på 1. år af

bacheloruddannelsen.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studienævnet, og det er ikke

muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt, der forventes at blive

mandag 11-14 evt. 12-15, fremgår af undervisningsplanen, som foreligger medio juni.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lektor Ebbe Mansfeld Boe, tlf. 8942

1470.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter en juridisk kandidatuddannelse.

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den

juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk

tilhørsforhold.

Formalia

Vedrørende ansættelse henvises til § 14 i Ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af

lærere og videnskabelige medarbejdere.

20

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til afsnit 2.8 i den aftalte

stillingsstrukturnotat.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere. Ansøgningen

skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere

undervisningsvirksomhed.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC

(undervisningsassistenter) eller mellem Finansministeriet og SUL

(studenterundervisere).

$ Ansøgning samt bilagsoversigt mærkes med det i opslaget anførte sagsnummer, stiles til

Aarbus Universitet og indsendes i 3 eksemplarer til Journalkontoret, Aarhus Universitet,

Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, så de er Journalkontoret i hænde senest mandag den

19. maj 2003 kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes med sagsnummer: 2003-215/3-40


Artikel

Når godtfolk kommer til byen

34 århusianske studerende begav sig, under JUS’s kyndige ledelse, på

en tur til “den store by på den anden side af vandet”

Se, det hele startede torsdag d. 27.

marts, kl. 8 om morgenen, hvor den

deltagende skare var blevet tilsagt til

morgenmad i kantinen. Dette skal vi

ikke dvæle for meg-

et ved – morgenmad

er jo morgenmad,

og det kan

man ikke skrive

meget om.

Vel ankommet til

København en del

timer senere, blev

de trætte rejsende

indkvarteret på Hotel Absalon, et hyggeligt

lille sted midt i byens hjerte,

med masser af charme og toilet på

gangen…

Herefter var der frit slag i et par timer,

inden de mere seriøse og studierelevante

aktiviteter tog sin begyndelse.

Første punkt på programmet var et

besøg hos advokatfirmaet Lett & Co.

Lett & Co. er et middelstort advokatfirma

med ca. 70 ansatte, hvoraf ca.

35 er jurister, og en rimelig god

adresse på Rådhuspladsen.

Som ung og naiv studerende var det

egentligt rart at se, hvordan det

foregår ude i den rigtige verden, samt

at høre lidt om hvad et advokatfirma

laver.

Da Lett & Co. bagefter gav lidt at

spise, steg de lige et hak mere på

pointskalaen. Pålidelige kilder beretter,

at 34 studerende den aften konsumerede

35 flasker vin og 4 kasser

øl plus det løse, alt sammen på “firmaets

regning”.

Efterfølgende besøgte vi en af de

mange lokale beværtninger –

selvfølgelig også i et studierelevant

øjemed. Man kunne rigtigt mærke, at

her var man

kommet i selsk-

Som ung og naiv ab med de mere

studerende var det egentligt seriøse jurastu-

rart at se, hvordan det derende. Der

blev gået til op-

foregår ude i den rigtige

gaven med en il-

verden samt at høre lidt om, dhu, der ellers

hvad et advokatfirma laver kun sjældent

ses blandt de

studerende.

Som følge heraf blev morgendagens

besøg hos

Folketingets Ombudsmand

heller ikke fulgt med samme,

næsten skræmmende, opmærksomhed.

En enkelt

studerende måtte endda forlade

lokalet i hast – angiveligt

på grund af det iltfattige miljø

i rummet.

Kl. 12.30 startede fredagsbaren

i Jurahuset, og den

kunne man jo ikke undsige

sig fra at deltage i.

De fleste af os havde nok forventet,

at der var en åbenlys

grund til at starte en fredagsbar

så tidligt – ikke fordi der

som sådan er noget i vejen

med at starte tidligt. Vi husker

alle det gamle ordsprog,

der siger, at man ikke skal

udsætte til senere, hvad man

kan gøre nu… Det var dog

svært at

se nogen grund

til valg af starttidspunkt.

Imidlertid må

alle disse filosofiskeovervejelser

have gået

vores kære københavnskemedstuderende

forbi, der var

en stærk overrepræsentation

af ikke-københavnskestuderende.

JUS var så flinke at gi’ en drink – rå og uforfalsket hygge

Overvejer du,

kære læser, at

skifte til et af de andre jura-studier

må du derfor huske på, at en rigtig

fredagsbar skal holdes i Århus!

Resten af fredagen gik blandt andet

med et besøg hos Bech-Bruun Dragsted,

der fortalte lidt om hvilke krav,

de stiller til en nyuddannet jurist.

Lørdag blev, traditionen tro, afsluttet

med et besøg i Højesteret, hvor tidligere

højesteretsdommer Torben

Jensen var vært ved et lille foredrag

og en tår sherry. Har man endnu ikke

haft muligheden for at se Højesteret

og indsnuse lidt af stemningen, sny-

Tidligere højesteretsdommer Torben

Jensen foran en af de eftertragtede kåber

der man klart sig selv for en næsten

pseudo-religiøs oplevelse som

jurastuderende.

Mæt og tilfreds af oplevelser, begyndte

vi den lange rejse hjem til landet

på den anden side af Storebælt,

mens vi sang glade drikkeviser fra

JUS’s sangbog.

Har du, efter at have læst denne artikel,

fået lyst til at komme med på

turen til København, ja, så må du

spænde hjelmen, kridte skoene og

væbne dig med tålmodighed – det er

nemlig først til næste år.

Tekst og foto: Anders Kluw

21


Studenterpolitik

Forårsfornemmelser

i KJ

Efter Konservative Juristers 10 års

jubilæum sidste efterår var det den

20. februar tid til endnu en general

forsamling og fremmødet var, betydeligt

bedre end ventet, meget stort

og flere måtte forblive stående under

seancen. Vi skulle også alle haste

videre til JUS generalforsamling

bagefter, hvorfor netop vores generalforsamling

blev overstået på hvad

der nærmest må betegnet som rekordtid.

Netop den omstændighed,

at vi skulle haste igennem betød

således også at vi startede ud med

de legendariske formandsøl allerede

inden undertegnede fik overdraget

det ærefulde hverv.

Der blev takket af til gamle stabile

kræfter som Kresten Hoppe, Jørgen

Dreyer og Kelvin Thelin.

22

Til gengæld kan vi byde velkommen

til nye og engagerede kræfter, specielt

blev der budt velkommen til tre

nye og friske ansigter i bestyrelsen

med Birgitte Poulsen, Kristian Storgaard

og Robert Busk.

Det er dejligt at konstatere at nye og

stabile folk med erfaring fra andre

foreninger vil sætte deres kræfter ind

for at hjælpe med at forbedre vores

studie.

Som led i KJs strategi for at forblive

den all-round politiske magtfaktor på

jura, har vi i den forløbne periode

planlagt flere tiltag, med henblik på

arrangementer, der forener det politiske

med det sociale, her skal bl.a.

nævnes ’Vil du være advokatfuldmægtig’

i samarbejde med FAAF (21/

www.kromannreumert.com

4), rundtur på Rådhuset (6/5) og forsvarspolitisk

konfrontation (5/5) med

Helge Adam Møller og sommergrillfest

i Wilstersgade (26/6). Som altid

er der tilmelding på kontoret.

Videre vil vi fortsat planlægge visse

aktiviteter på vore før-fredagsbar

møder.

På den politiske front har vi intensiveret

vores arbejde for yderligere anvendelse

af IT-faciliteteter på jura.

Herudover arbejder vores nyudnævnte

web-ansvarlige, Søren Bloch,

på højtryk for at får vores hjemmeside

til at køre på et forsvarligt niveau.

Med ønsket om en god eksamensperiode.

Søren Volder, Formand

KØBENHAVN ÅRHUS BRUXELLES LONDON

SCANDINAVIAN LAW ALLIANCE

VINGE KB, SVERIGE – KROMANN REUMERT, DANMARK

THOMMESSEN KREFTING GREVE LUND AS, NORGE


Sommerdimission 2003

Sommerdimission afholdes fredag d. 27. Juni 2003 kl. 14.00 i Universitetets Aula.

Herefter er der reception med champagne og kransekage for alle gæster.

Hele arrangementet slutter omkring kl. 17.00.

Programmet følger senere ved opslag, da alle talerne endnu ikke er fastlagt.

Billetsalget foregår i Juridisk Bogformidling.

Nærmere oplysninger vedr. billetsalg o.l. oplyses ved et senere opslag på Universitetet.

I forbindelse med køb af billet, bedes kandidaterne skrive navn og adresse på en kuvert i

Bogformidlingen, så et fællesbillede af kandidaterne kan sendes ud efter dimissionen. Dette

sponsoreres af Jurrådets Fond og Juridisk Bogformidling, som tak for god studietid. Fællesbilledet

tages umiddelbart efter arrangementet i Aulaen.

Det er meget vigtigt, at alle kandidater skriver sig på tilmeldingslisten i Juridisk Bogformidling, når

billetter købes, da vi ikke har mulighed for, at få en kandidatliste fra instituttet. Vi har derfor kun

tilmeldingslisten i Bogformidlingen, til at vise, hvor mange kandidater, der dimitterer.

Derfor er det også vigtigt, at hver kandidat på selve dagen, tjekker hvor man skal sidde i Aula’en,

og derved sikrer, at ens navn er med.

Deadlines for Paragraf

Efterår 2003

• Onsdag d. 10.09 2003 kl. 12.00

• Tirsdag d. 29.10 2003 kl. 12.00

• Onsdag d. 29.10 2003 kl. 12.00

• Onsdag d. 19.11 2003 kl. 12.00

23


Indlæg

Med Vis Moot-

holdet til Wien

For første gang sendte Århus Universitet i år et hold af sted til

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, og

det blev en helt uforglemmelig uge i Wien, præget af teamspirit

og hårdt arbejde men derudover tilsat masser af

selskabelighed med de øvrige 127 deltagende hold.

Som indledning skal der måske lige

nogle fakta på bordet; Processpillet

drejer sig (kort fortalt) om voldgiftsret,

og er rent privatretligt. Det arrangeres

af Pace University i USA, men afholdes

altid i Wien, og foregår som

en voldgiftssag med særlig vægt på

international køberet (CISG). Dette

år var 10-års jubilæet for konkurrencen,

der gradvis er blevet større siden

1994 hvor kun 11 hold deltog. Dommerpanelerne

er nu oppe på 340

advokater og professorer, hvilket bidrager

til en international og profes-

24

Holdene samles på Juridicum’s tagetage

inden de skal i ilden.

Hele holdet og coach Claus ved Finale og

festbanket på Wiens rådhus.

sionel atmosfære – og såvel højt

ansete universiteter som de internationale

voldgiftsinstitutter anerkender,

at der ikke er noget andet

sted jurastuderende

kan lære så meget om

tvister og deres afgørelse.

For deltagerne har der dog

været tale om en lang proces,

inden vi endelig stod i

Wien og kunne prøve teorierne

af i praksis. Vi havde

allerede sidste efterår

tilmeldt os, og brugt anseelige

mængder tid på at

udfærdige processkrifter

for henholdsvissagsøger

og sagsøgte. Man lærer

hurtigt at finde rundt på

de forskellige internationale

voldgiftsinstitutters hjemmesider,

finde relevante artikler

og forsøge at kæde det

hele sammen til 35 siders

rimelig fornuftig juridisk argumentation.

Ana Mercedes López-Rodriguez

fra privatret

var til stor hjælp

når argumenterne skulle

prøves af under udarbejdelsen

af skrifter. Professor

Eric Bergsten, der udarbejder

opgaven hvert år,

sørger nemlig for, at der

altid er en vis mængde dobbelttydige

sætninger og

uklare voldgiftsklausuler,

der betyder, at ingen af

siderne har en vindersag.

Vi syntes, at vi leverede en

pæn arbejdsindsats, da vi

alle havde 2-3 kursusfag ved siden

af – og det er vi nok de eneste deltagende

hold, der har haft! Det gik nemlig

op for os i Wien, at langt den overvejende

del af holdene har haft det

som “fuldtidsbeskæftigelse” siden

september, og flere hold har endda

rejst rundt og øvet mod andre hold

inden de tog til Wien.

København (som gør meget ud af at

deltage i de forskellige processpil)

har haft retorik-undervisning en gang

om ugen, og har kørt spillet som video-konference

med Houston-holdet,

for ikke at glemme at de har Joseph

Lookofsky tilknyttet (han er en af de

Team Århus med dommerpanel og holdet

fra Columbia.

største kapaciteter indenfor CISG).

Vi fik en forsmag på, hvad turen ville

bringe, da vi fredag d. 4. april var taget

til København for at øve med københavnerne.

Joseph Lookofsky sad

som chairman i “voldgiftsretten”, og

det var stort set som at være til mundtlig

eksamen i 2 timer! På det tidspunkt

gik det op for os, at der er milevidt

fra europæisk retsprocedure til

forhandling foran et internationalt

panel af voldgiftsdommere, der stiller

“nærgående” spørgsmål efter for-


Vox populi

godtbefindende. Vi har dog alle hele

tiden været enige om, at vi tog af sted

for at lære, og at vores erfaringer

primært skal komme efterfølgende

hold til gode.

Når det er sagt, skal det også siges,

at vi klarede os absolut hæderligt

(selvom vores placering blandt de

128 hold faktisk ikke kendes endnu,

ved vi dog, at vi ikke gik videre efter

de indledende runder!), og gradvis

blev bedre og bedre efter mange timers

træning på hotellet. Mantraet blev:

Kend din sag. Forfra og bagfra, og

hver sætning i hvert bilag – kun på

den måde kan du tale nogenlunde

frit og abstrahere fra, at der stilles nye

spørgsmål hele tiden.

Tirsdag var det så slut, men vi sluttede

af med en fantastisk runde mod

Columbia – og bagefter vidste de i

hvert fald hvem University of Aarhus

var. De sidste 3 dage kunne vi så

bruge på at nyde det fantastiske vejr

og det faktum, at vi boede 300 meter

fra “Bermuda Triangle”, som er

Wiens barkvarter, ligesom der også

var flere officielle fester der skulle

passes. Vi fik ophøjet det at “mingle”

til en kunstform – og supermingleren

var såmænd vores coach Claus

fra Bech-Bruun Dragsted, som dog

var til stor hjælp dernede, men først

da han havde fået os til at svede angstens

sved som ondskabsfuld - men

også hjælpsom - voldgiftsdommer.

Nu er vi så tilbage i Århus igen med

den lidt tomme fornemmelse, man

altid har, når noget man har arbejdet

med så længe og har set så meget

frem til, lige pludselig er overstået.

Jeg tror jeg taler på alles vegne, når

jeg på det varmeste anbefaler deltagelse

på næste års hold – og flere

af os vil som coaches gerne give vore

erfaringer videre. Sluttelig skal det

nævnes, at det kan meritoverføres

som et bestået kursusfag – og der er

sandsynligvis også mulighed for at

få et for processpillet relevant kursusfag

(International Comparative

Law of Sales).

Tekst: Susanne Wærling

vox vox populi

populi

Som nogen sikkert har bemærket har Paragraf

livsstilsmagasinet for jurister - skiftet layout. Dette har

medført, at bladet har været uden billeder af de forskellige

skribenter siden semesterets start. Men hvorledes er

dette blevet modtaget hos de menige læsere? Skal

billederne tilbage i bladet og hvorledes?

Lene Juul, 4. år:

Jeg havde faktisk bemærket at

billederne manglende ved nogle

af de faste indlæg, som månedens

portræt, kalenderen mv., og

jeg synes helt klart, at billederne

skal tilbage i bladet. Det er rart at

kunne sætte ansigt på de folk der

skriver artiklerne.

Desuden foretrækker jeg den

gamle stil med billeder ved alle

artiklerne, i stedet for f.eks. et

fælles billede forrest i bladet.

Anne Thulstrup, 2. år:

Jeg har ikke spekuleret over, at

billederne var væk – har først

bemærket det nu, hvor jeg blev

gjort opmærksom på det. Men jeg

synes at de skal tilbage i Paragraf,

fordi det gør bladet mere personligt

og nærværende. Der går så

mange studerende på jura, og

derfor er det rart med et billede så

man kan genkende folk. Billederne

skal være ved de enkelte artikler.

Tekst & Foto: Helle Hartvigsen

Søren Nørbæk, 3. år:

Jeg havde set at billederne var

væk, og jeg synes at de skal tilbage

i bladet. Det er godt for Paragraf,

eller en forening i det hele taget, at

folk kan sætte ansigt på medlemmerne.

Jeg mener ikke, at det er

selvhævdende eller for at profilere

sig selv, men det kan tværtimod

medvirke til at folk selv får lyst til at

lave et stykke arbejde for bladet..

25


Filmanmeldelser

The Hunted

Instr.: William Friedkin

Medv.: Tommy Lee Jones,

Benicio Del Toro, Connie

Nielsen

Jeg vil starte denne filmanmeldelse

med at fortælle om filmens handling,

og nu da det er overstået vil jeg gå

over til min mening om “filmen”. Det

eneste gode der er at sige om denne

film, er at den europæiske version er

23 minutter kortere end den amerikanske.

Igennem halvanden time sad jeg og

måbede over den elendighed som

en ellers normalt fantastisk

skuespiller, Benicio, havde medvirket

i. Det er kort sagt den dårligste

film jeg nogensinde har set. Den er

fra start til slut ufattelig forudsigelig,

og instruktørens forsøg på at gøre

den dyb, mislykkedes katastrofalt.

Det er den eneste film, hvor jeg har

overvejet at gå, og disse tanker kom

efter en halv time.

Tommy Lee Jones spiller en FBI

sporfinder, der har oplært agenter i

at dræbe, og naturligvis sker der det

at en af hans tidligere elever går

amok i en blodrus. Denne agent

spilles af Benicio Del Toro, der efter

en mission til Kosovo, mister grebet

om tilværelsen, og i stedet får en

trang til at jagte mennesker.

Dette prøver han at retfærdiggøre

med en historie om hvor mange

kyllinger, der bliver slagtet hvert år.

Som så meget andet i filmen gav

denne begrundelse overhovedet ikke

mening, og jeg sad endnu engang

tilbage med en følelse af at være blevet

totalt snydt af billetdamen, der

ikke på forhånd advarede mig i mod

at se filmen.

Et godt råd; Spar jeres penge, og se

eller gense Traffic i stedet, hvor Del

Toro, gør det fremragende.

26

af Martin Strandby Nielsen

X-men

Instr: Bryan Singer

Medv: Patrick Stewart, Hugh

Jackman, Ian McKellan,

Halle Berry

I et samfund der I forvejen ikke stoler

på dem, bliver mutanterne mødt af

en stigende discrimination, efter et

angreb fra en ukendt fjende som

muligvis er en mutant med hidtil

usete krafter. Nyheden om angrebet

starter et folkelig opråb imod mutanter

og dermed også støtte til lovforslaget

om større kontrol med mutanter:

The Mutant Registration Act. Den

militære leder af William Stryker som

menes at have foretaget eksperimenter

på mutantet (inkl. Wolverine),

er blandt de største støtter af forslaget.

Han iværksætter en plan med

det formål at udrydde alle mutanter,

og starter dermed en række angreb

mod The X-Men Mansion and

School(de gode mutanters hovedsæde).

The X-mens tidligere ærkefjende

Magneto er undsluppet fra sit

plastic fængsel, og sammen med

Professor Xavier, danner han en

spinkel alliance for at stoppe Stryker.

Alt imens dette sker tager Wolverine

nordpå i søgen efter sin fortid. Selv

med den tidligere Oscar vinder Halle

Berry på rolle listen og mange flotte

visuelle effekter, er X-men 2ikke andet

end film for børn og Star-Trek

fans. Ligsom sin forgænger, Spiderman

og Daredevil er historien mildest

talt overdrevet og uden indhold.

Det kan simpelthen ikke lade sig

gøre at sætte sig ind i de problemer

en halv ulv halv mand med exoskelet

går rundt med til hverdag. X-men 2 er

en film med effekter der bør ses i biografen

men med en handling som

bedst hører hjemme i sin originale

indpakning, en tegneserie.

af Jhin Lee

Hero

Instr.: Yimou Zhang

Medv.: Jet Li, Maggie Cheung,

Tony Leung Chiu Wai,

m.fl.

Hvis du kunne lide filmen “Tiger på

spring, drage i skjul”, så bør du også

se denne film.

Kineserne har nemlig gjort det igen,

lavet en film, hvor alle flyver rundt og

fægter og sparker, det bedste de har

lært. Og flot ser det ud, lad os lige slå

det fast.

“Hero” er en visuelt blændende god

film, man kan virkeligt mærke, at instruktøren

har tænkt godt og grundigt

over kompositionen i hver eneste

scene. Dette kunne man måske

påstå, at det er typisk for kinesiske

film, og det er det da også - gudskelov

for det, siger jeg bare.

Nu er der så også sagt det, der kan

siges og den visuelle side af filmen,

resten skal opleves. Lad os istedet

se på historien.

Vi er i kejserdynastiets spæde begyndelse,

hvor 7 konger slås om

magten. Den mest grusomme, kongen

af Qin, stræbes på livet af de

andre konger, der sender en lind

strøm af lejemordere efter ham.

Krigeren Navnløs henvender sig ved

slottets porte og påstår, at han har

besejret de 3 mest frygtede af lejemorderne.

Navnløs fortæller så kongen, hvordan

han besejrede de mægtige krigere.

Dette er sådan set historien, ikke

engang kort fortalt. Der er nemlig ikke

meget kød på historien her, den er

ærligt talt en tynd kop thé. Det kan

man så synes om, hvad man vil. Jeg

mener ikke det gør så meget, da det

er billederne, der driver denne film,

samt ikke at forglemme, de fantastisk

flotte kampscener - her kan Van

Damme godt gå hjem og lægge sig...

Så se filmen, hvis du bare vil underholdes

lidt.

af Anders Kluw


maj

maj

mandag d. 05.05.03

- AJ; møde kl. 16.15 på kontoret på foreningsgangen.

- MJ; møde kl. 16.15 på kontoret på foreningsgangen.

- KJ; forsvarspolitisk debat ved Helge Adam Møller (K) kl.

19.30 i KS`s lokaler i Wilstersgade 10. Tilmelding på

KJ`s kontor.

tirsdag d. 06.05.03

- Studienævnsmøde; kl. 12.15 (lille gavlværelse)

- KJ; rundvisning på Rådhuset ved Rådmand Poul B.

Skou (K) kl. 19.30. Tilmelding til Svend Bjerregaard på tlf.

51292345.

- Jurakoret; øver i Studenternes Hus, kaffestue 3 kl. 20-

22.

onsdag d. 07.05.03

- JUS; Nordisk Uge: Lund, Sverige indtil 11 maj.

fredag d. 09.05.03

- KJ; møde kl. 15.00 på kontoret på foreningsgangen.

- JUS; bemærk - ingen fredagsbar.

......nu sker der faktisk ikke mere i maj (bortset fra de

faste mødedage i de studenterpolitiske foreninger).

juni

juni

tirsdag d. 03.06.03

- Studienævnsmøde; kl. 12.15 (lille gavlværelse)

kalender

onsdag d. 11.06.03

- ELSA ; picnic i Botanisk Have kl. 18.00

torsdag d. 26.06.03

- KJ; holder sommergrillfest i Wilstersgade 10 kl. 19.30.

Tilmelding på kontoret.

fredag d. 27.06.03

- Jurrådet; afholder sommerdimission i aulaen kl. 14.00.

- JUS; holder sommerfest i Historisk kantine.

ultimo juni

- MJ; holder sommerarrangement (dagsarrangement der

ved redaktionens afslutning endnu ikke er fastlagt).

juli

juli

torsdag d. 03.07.03

- ELSA ; ELSA in the sun - Blåvand Activity Centre indtil d.

6 juli.

Kalenderpigen vil ønske alle en god

eksamensperiode og en efterfølgende

fremragende sommer.

af helle hartvigsen,

kalenderpige


POSTBESØRGET AVIS ( Apx 8050 ) Bladnr. 57121

Adresseændringer meldes til

Folkeregistret.

Øvrige henvendelser vedr.

leveringen rettes skriftligt til

Paragraf

More magazines by this user
Similar magazines