Udgave 6, september måned 2011 - Dansk Ejendomsmæglerforening

de.dk

Udgave 6, september måned 2011 - Dansk Ejendomsmæglerforening

EJENDOMSMÆGLEREN

TEMA:

Kvinderne stormer

ind i branchen

INTERVIEW

MED

3 KVINDELIGE

MÆGLERE

BRANCHESEMINAR:

Digitalisering

af bolighanDlen

Nr. 06 / 78. ÅRGaNG / 2011 / MaGaSiNET fRa DaNSk EJENDOMSMÆGLERfORENiNG

EJENDOMSMÆGLEREN / 1

DaNSk EJENDOMSMÆGLERfORENiNG

september


Boligsystemet der giver dig tid

til at nyde efteråret

Når skyggerne bliver lange og dagene korte, handler det om at

bruge de lyse timer effektivt.

Med Domidont får du et lys i mørket, når det handler om

administration. Systemet giver dig nemlig alle de værktøjer, du

har brug for lige ved hånden. Du kan håndtere alle former for

ejendomme, og det er så brugervenligt, at administrationen er

hurtigt overstået.

Tiden bliver din egen. Du kan planlægge din dag effektivt og

prioritere salget af dine kunders boliger - og måske oven i

købet få tid til at finde en kastanje i skovbunden, inden mørket

falder på.

domidont kr. 622*

Fuldt boligsystem med ubegrænset antal sager

og med bl.a. BBR-modul, e-nettet,

Landbrug og Andelsbolig.

internet kr. 369

Pr. butik/måned. Inkl. upload til

Husavisen m.m. uanset antal sager.

domidont via internettet

Lad professionelle hoste din Domidont, og undgå

investering i server, backup mv. En hostet Domidont

er både en mobil, sikker og økonomisk løsning.

* priser er pr. bruger/måned. Alle priser er oplyst excl. moms.

kontakt os for yderligere oplysninger om domidont

på salg@plass.dk eller 59 45 50 00

Plass Data har siden 1978 udviklet professionel branchesoftware til bl.a. ejendomsmæglere, boligadvokater og pengeinstitutter. Firmaet er kendt for at levere

fleksible og driftsikre løsninger samt at have en høj troværdighed og service. Plass Data er både Microsoft Certified Partner og IBM Business Partner.


6

16

11

22

indhold / september 06

5

6

6

10

12

14

18

22

26

28

31

32

34

35

36

39

Formandens to minutter

Politikerne må holdes fast på løfterne

temA Om KVINDer I brANCHeN

Kvinderne stormer ind i ejendomsmæglerbranchen

især de yngre kvinder har fået smag for faget

Kvinde, kend dit job

interviews med tre kvindelige profiler i branchen

Forener firma og familie

interview med Lone friis, indehaver på frederiksberg

”Det her er ikke et 9-17 job”

interview med annette Rønne, indehaver i Århus/Østjylland

Det vigtigste er fagligheden

interview med inger Egeskov, direktør i erhvervs-

ejendomsbranchen

Digitalisering her og nu – men hvordan og med hvem?

Brancheseminar i Tivoli kongrescenter

manglende forsikring kan gøre en bolig mindre værd

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer til rådgivning

af forbrugerne

De rådgiver De’s styrelse og sekretariat

Læs om Boligudvalget og andelsboligudvalget

Ny medarbejder i De

De JObmArKeD

Nyt fra din kreds

De Kurser 2011

personalia

styrelse og kredsformænd

Udgivet af: Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 7025 0999, Fax 3264 4599 Hot-line til

mæglerfaglig afdeling 7025 3999 Redaktion: Steen Winther-Petersen, Dansk Ejendoms mæg ler forening, ansvh. Lise West phal, redaktør.

Annonceekspedition: Salgsbureauet ApS, Kontaktperson: Michael Larsen, Klingenberg 16, 1. sal, 5000 Odense C, Tlf. 8853 9900, Mail:

info@salgsbureauet.dk Abonnement: 8 numre årligt 900,00 kr. plus moms. Layout, produktion og tryk: Grafisk design: Woer+Gregorius

ApS. Tryksagen er svanemærket og kan genbruges. Trykt med planteolie-farver på miljøgodkendt papir. ISO 14001 miljøcertificeret. Udkommer

8 gange årligt i 5.300 eksemplarer. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg og til at afvise indlæg, som tilsendes

uopfordret. Artikler og indlæg i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Ejendoms mægler forenings holdning. Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig kildeangivelse. Næste nummer: Udkommer 9. november 2011. Indlæg til bladet (gerne via e-mail til bladet@de.dk) skal være

redaktionen i hænde senest 13. oktober. Annoncer skal bestilles senest 19. oktober. Forside: Bente Jæger.

6

EJENDOMSMÆGLEREN / 3

ejendomsmægleren


Flyt sagsbyrden til C&B.

gazelle 2010

Spar! Med C&B Mæglerservice.

Med C&B MæglerService lægger du sagsbehandlingen fra 0 til

100% ud af huset. C&B’s ekspertbrugere ekspederer herefter sagen

langt hurtigere videre - med konstant, realtime overblik. Ingen

spild- eller kursustid, syge- eller feriedage.

Dét giver lavere, faste og forudsigelige udgifter. Kontakt C&B

Salg for nærmere information. Ring på 4332 3300 lokal 2.

Testet og certificeret af Microsoft. gazellevirksoMhed 2010

d E n f o R R E S T E u d v i k l i n g B A g d i g

C&B SYSTEMER A|S helgeshøj allé 18 | 2630 taastrup | tlf. 43 32 33 00 | fax 43 32 33 01 | cb@cb.dk | www.cb.dk


Politikerne

må holdes fast på løfterne

Disse linjer skrives et par dage efter valget, hvor intet er afklaret. Det kan derfor

være, at mine konkrete betragtninger er forældede, når de når frem til læserne.

Men vi har vel alle til gode at se den lovede politik – der jo skal sikre stabilitet,

tryghed og frem for alt tiltro til fremtiden – virke i praksis.

nu må politikerne altså holdes fast på alle løfterne.

her spiller boligpakken en væsentlig rolle. ikke fordi den i sig selv i stort omfang

vil kunne kickstarte markedet – dertil er den nok for lille – men den vil være

beviset på, at politikerne fra begge sider ikke bare kom med boligvalgflæsk, da

de fremlagde deres næsten ens planer.

en manglende gennemførelse af boligpakken af den ene eller den anden årsag

– eksempelvis modstand fra de radikale og enhedslisten eller den borgerlige

bloks fastholden af, at pakken er ufinansieret i rød bloks udførelse – vil i den

grad cementere opfattelsen af, at politikere ikke er til at stole på. og den manglende

tillid vil have enorme negative konsekvenser for markedet, da forbrugerne

med rette vil kunne spørge sig selv, om resten af løfterne vedr. boligmarkedet

– eksempelvis ingen nye skatter – så heller ikke vil holde, allerede fordi den

politiske virkelighed tilsiger, at stærke kræfter vil arbejde for en forøgelse af

skatterne. Måske ikke lige her og nu, men på lidt længere sigt – og en sådan

situation har vi heller ikke brug for.

Men vi kan jo håbe, at denne leders indhold er henrivende uinteressant, når

bladet udkommer, og intet skulle glæde mig mere, end at boligpakke-partierne

allerede har indgået en aftale, når dette læses. en aftale, der som et minimum

svarer til løfterne og dermed også har bevist, at politikerne mente det alvorligt,

da de var i valgkamp.

i modsat fald ser det sort ud for tilliden til systemet og dermed også til vores

marked.

steen Winther-Petersen

formand

En manglende gennemførelse af

boligpakken vil i den grad cementere

opfattelsen af, at politikere ikke er til at

stole på.

EJENDOMSMÆGLEREN / 5

Formanden


Kvinder i branchen

tekst: trine skovgaard / Illustration: Stephan Nielsen

S

Siden 2001 er antallet af kvindelige ejendomsmæglere

steget med 77 pct. Samtidig er der kun kommet

11 pct. flere mænd til, og det ser således ud til, at

de danske kvinder for alvor er på vej frem i branchen. Det er

især de yngre kvinder, der i stigende grad har fået smag for

faget, idet den største stigning i antallet af kvinder er sket for

aldersgruppen 22-32 år. Det viser tal fra medlemsudviklingen

i Dansk Ejendomsmæglerforening fra 2001 til 2011.

Statsaut. ejendomsmægler og valuar Lone Bøegh Henriksen,

medlem af DE’s bestyrelse, har selv ansat mange kvinder

gennem tiden. Hun mener, at tendensen til, at et stigende

6 / EJENDOMSMÆGLEREN

Det er i stigende grad

kvinder, der går ind

i ejendomsmæglerbranchen.

Gennem de

seneste ti år er antallet

af kvindelige ejendomsmæglere

steget

markant – og det er

især yngre kvinder, der

kommer ind i branchen.

KvindErnE stormer ind i

antal kvinder går ind i ejendomsmæglerfaget kan skyldes, at

stadig flere kvinder fokuserer på karrieren i en tidlig alder.

”kvinder i ejendomsmæglerbranchen er ekstremt fagligt

kompetente i dag. De fokuserer benhårdt på at uddanne sig

godt og får tårnhøje karakterer. Samtidig er de fleste kvinder

meget servicemindede, hvilket blandt andet er det, der tiltaler

dem ved ejendomsmæglerfaget,” siger Lone Bøegh og

fortsætter:

”Jeg oplever, at mange kvinder bliver tiltrukket af jobbet

som ejendomsmægler, fordi den gode kundeoplevelse er i fokus.

kvinder har et omsorgsgen og er derfor rigtig gode til at


For mange kvindelige ejendomsmæglere kan det dog være vanskeligt at

forene drømmen om at stifte familie med drømmen om en karriere.

EjEndomSmæglErbranchEn

sætte sig i kundens sted og til at skabe tryghed for familier,

der står over for at skulle købe bolig.”

Flere kvinder end mænd forlader branchen

Samtidig med at flere og flere kvinder er kommet til faget, er

der ligeledes flere kvinder end mænd, der gennem de seneste

ti år har forladt deres job som ejendomsmægler. Ligesom

flest yngre kvinder er kommet til faget, er det også de yngre

kvinder, der forlader det.

ifølge Lone Bøegh Henriksen kan dette skyldes, at jobbet

som ejendomsmægler ikke altid harmonerer med familielivet:

Udviklingen i branchen gennem de seneste 10 år

Kvinder Mænd

2001 531 1.643

2011 942 1.831

Stigning i pct. 77 pct. 11 pct.

”at være ejendomsmægler indebærer ofte mange timers

arbejde med til tider skæve arbejdstider, og når de yngre

kvinder så begynder at ville have børn og stifte familie, kan

EJENDOMSMÆGLEREN / 7

r


Kvinder i branchen

r

der være mange, som forlader branchen for at få mere tid til

familien.”

Medlemsudviklingen gennem de seneste ti år viser også,

at langt de fleste kvinder i ejendomsmæglerbranchen forbliver

ansatte, mens mændene er indehavere og filialbestyrere.

i 2001 var 48 pct. kvindelige ejendomsmæglere ansatte, og i

2011 var dette tal steget til 65 pct.

salg og service passer kvinder godt

anna Thygesen, der er direktør i PrimeTime DiVa og gennem

årene har undervist mange kvinder i at sælge, giver et

skulderklap til branchen for at værdsætte både de feminine

KVINDer I 2001

De’s meDLemmer FOrDeLt pÅ KØN OG ALDer 2001 OG 2011

8 / EJENDOMSMÆGLEREN

og maskuline kompetencer, som de kvindelige ejendomsmæglere

har.

”at et stigende antal kvinder har søgt ind i ejendomsmæglerbranchen,

ser jeg som et udtryk for, at kvinderne rent

faktisk er virkelig dygtige til faget,” siger hun.

anna Thygesen oplever generelt en tendens til, at yngre

kvinder også går efter de mere resultatorienterede jobs, som

f.eks. ejendomsmægler:

”Jeg tror, at kombinationen af salg og service passer kvinder

rigtig godt, fordi de kan skabe resultater på bundlinjen

ved at gøre det, der falder dem allermest naturligt – nemlig

at yde omsorg og god service over for kunden.”

mÆND I 2001

KVINDer I 2011 mÆND I 2011

600

500

400

300

200

100

31 %

15 %

21 %

20 %

48 %

65 %

50 %

ansat

filialbestyrer

indehaver

Mænd

Kvinder

0 22-32 32-42 42-52 52-62 62-72 72-82 82-92 22-32 32-42 42-52 52-62 62-72 72-82 82-92

64 %

2001 2011

16 %

23 %

34 %

13 %


KÆDEKONCEPTET

DER ER GULD VÆRD

På www.estate-brand-concept.dk kan du klikke dig til en attraktiv fremtid som

Estate mægler. På sitet får du en grundig introduktion til Estate mæglernes unikke koncept,

stærke markedsføring, effektive organisation samt store indtjeningspotentiale i samarbejd et

med Nykredit og Totalkredit relaterede pengeinstitutter.

Men endnu bedre er et møde med Estate, hvor vi drøfter de gensidige muligheder i et

kommende samarbejde. På landsplan kan det etableres som en partneraftale, og i byerne

Ålborg, Århus, Odense eller HT-området som en franchiseaftale.

Kontakt Estate direktør Bertel Bang direkte på telefon 44 55 63 82, mobil 40 19 72 93

eller e-mail bba@nykredit.dk

Nykredit Mægler A/S

Estate Åhave Parkvej 29, 8260 Viby J.

www.estate.dk

EJENDOMSMÆGLEREN / 9


Kvinder i branchen

tekst: sandy thornland / Foto: Bente Jæger og home Århus/Østjylland

fagligheden spiller en afgørende rolle, og familielivet skal organiseres,

hvis kvinder vil have en karriere som ejendomsmægler.

Kvinde, kend dit job

En kvinde kan være ”den rigtige mand til jobbet”. forudsat,

at hun er kvalificeret og ikke har meget fravær på grund af

barselsorlov eller syge børn derhjemme.

10 / EJENDOMSMÆGLEREN

På de næste sider fortæller tre kvinder fra ejendomsmæglerbranchen

om kønnenes stærke og svage sider − og om, hvordan

den forskel, der til tider vanskeliggør kvinders karrierer,

kan gøres mindre.

annette rønne,

indehaver af 16 home-forretninger i

Århus/Østjylland:

”En udadvendt personlighed, faglig

kunnen, tålmodighed og en stærk vilje

betyder mere, end om det sidste ciffer i

cpr-nummeret er lige eller ulige”.


lone Friis,

indehaver af ejendomsmæglerforretningen lone

Friis din personlige mægler på Frederiksberg:

”Man kan lidt groft sige, at en mand jager, nedlægger

byttet, og så er handlen hurtigt lukket. En kvinde

derimod kredser kunden ind.”

inger egeskov,

direktør i egequist holding, der ejer egeskov

& lindquist a/s:

”Jeg tror ikke, at en arbejdsgiver kan sige sig

helt fri for den tanke, at en mandlig jobansøger

sjældent risikerer så meget fravær på grund af

barsel eller et sygt barn derhjemme.”

EJENDOMSMÆGLEREN / 11


Kvinder i branchen

”Det sted, hvor det var vanskeligst for mig at trænge

igennem som kvinde, var i banken. Der er en eller anden

modstand, en tilbageholdenhed, når man kommer

og som ung kvinde vil optage et lån til at etablere egen

virksomhed,” siger Lone Friis.

12 / EJENDOMSMÆGLEREN

Forener


Firma og Familie

Lone friis tog sin tre uger gamle datter med

på arbejde for at få job, økonomi og

familieliv til at hænge sammen.

tekst: sandy thornland / Foto: Bente Jæger

j”Jeg vil gerne, at man betragter ejendomsmæglere som

mennesker, der udfører et seriøst arbejde − uden at skele

til, om de er mænd eller kvinder,” slår statsautoriseret

ejendomsmægler Lone friis fast med det samme.

Hun er indehaver af ejendomsmæglerforretningen Lone

friis Din personlige mægler. fra kontoret på frederiksberg

dækker hun og hendes tre mandlige medarbejdere hele Sjælland.

”Jeg ville da også gerne på et tidspunkt ansætte en erfaren

kvindelig ejendomsmægler med en profil, der matcher min

virksomhed. Sådan som samfundet er bygget op med flere

og flere lukkedage, er det risikabelt for en lille virksomhed at

ansætte yngre kvinder, men det ville vi i det konkrete tilfælde

skulle søge en løsning på,” erklærer hun.

et privilegium at være selvstændig

Som selvstændig ejendomsmægler og nybagt mor lærte hun

selv reglerne om barselsorlov på den hårde måde:

”Jeg havde været selvstændig i et år, da vi i 2009 fik vores

datter. i etableringsåret havde jeg investeret meget i min

forretning, og derfor havde jeg ikke tjent nok til at kunne få

udbetalt barselsdagpenge af det offentlige. Og samtidig blev

der i medierne talt meget om at fremme iværksætteriet,

også blandt unge kvinder! Hvis man virkelig ville fremme

iværksætteri blandt kvinder, burde man lave om på barselsreglerne

for selvstændige. Der mangler nemlig ligeberettigelse

blandt kvinderne, så længe kvindelige iværksættere er

dårligere stillet end kvindelige ansatte.”

Men Lone friis fandt en løsning, der gjorde det muligt for

hende at holde firmaet i gang og bevare nærheden til sin

baby:

”Da min datter var tre uger, kom hun med mig på arbejde.

Hun har været med til fremvisninger, og hun har hygget sig

på kontoret. Da hun kunne tale højere end mig, kunne jeg

ikke længere tage hende med. Hun kom i pasning, da hun

var otte måneder. Da jeg gik i mødregruppe, var der ingen,

der kunne forestille sig at gøre sådan. De syntes nok, det var

en høj pris, jeg måtte betale. Men det er jo også et privilegium

at være selvstændig, for efter endt barselsorlov gik de ud

i fuldtidsstillinger, alt imens jeg har mulighed for at udnytte

fleksibiliteten i mit job til en gang imellem at tage mig en

fridag sammen med min datter.”

at det lykkes at få hverdagen til at fungere, hænger i høj

grad sammen med at have baglandet i orden:

”Det kræver meget af en mand, hvis han vil dele sit liv

med en kvindelig ejendomsmægler. Når jeg skal til møder,

fremvisninger mv. om aftenen eller i weekenden, tager min

mand sig af det derhjemme,” forklarer Lone friis.

modstand og tilbageholdenhed

Også på andre områder end barselsperioden har Lone friis

fornemmet modstand fra sin omverden, fordi hun er kvinde:

”Jeg har aldrig haft problemer med leverandører − især de

mindre agerer pænt, for de ved af egen erfaring, at det kan

være hårdt at have en lille virksomhed. Men inden for andre

brancher har jeg mødt nogle mænd med gammeldags holdninger

over for kvinder. i de situationer skal man måske mere

end ellers bevise sit værd.

Det sted, hvor det var vanskeligst for mig at trænge igennem

som kvinde, var i banken. Da jeg ville starte min forretning,

var jeg 28-29 år gammel. Det er svært at sætte en

finger på, hvad det er, for de siger det jo ikke ligeud, men der

EJENDOMSMÆGLEREN / 13

r


Kvinder i branchen

r

Lone Friis har indtryk af, at kvinder, der vil ansættes som ejendomsmæglere,

skal argumentere stærkere end mænd for at overbevise

arbejdsgiverne om, at de er målrettede jægere, der kan lukke handler.

er en eller anden modstand, en tilbageholdenhed, når man

kommer og som ung kvinde vil optage et lån til at etablere

egen virksomhed.”

Jægere og samlere

kønsforskellene i ejendomsmæglerbranchen lagde Lone friis

allerede mærke til under uddannelsen:

”Den teoretiske del af uddannelsen kan godt opfattes som

at være opbygget til mandehjerner, for den handler forståeligt

nok om facts og ikke om bløde værdier. Der var efter min

opfattelse flere mænd end kvinder på uddannelsen.

Jeg har indtryk af, at kvinder, der vil ansættes som ejendomsmæglere,

skal argumentere stærkere end mænd for at overbevise

arbejdsgiverne om, at de er målrettede, har hunterinstinkt

og kan lukke handler. Der findes mange forskellige

måder, man kan lukke handler på,” erklærer hun.

Lone friis går ikke af vejen for at karikere lidt for at fremme

forståelsen:

”Man kan lidt groft sige, at en mand jager, nedlægger

byttet, og så er handlen hurtigt lukket. En kvinde derimod

kredser kunden ind. Hun sætter sig ind i kundens forhold og

behov og mærker kundens stemning, når de er ude for at se

på en ejendom. Hun fanger kundens blik, fortolker tonefaldet

og kropssproget. Og den information, hun har indsamlet,

omsætter hun, når hun skal finde frem til, hvordan hun bedst

får handlen på plads.”

Og det er nogle af de kvaliteter, Lone friis forfølger og

udnytter i sin egen forretning:

”En kvindelig ejendomsmægler skal være en, der indeholder

de karakteristika, en pige har − ikke én med påtaget

mandestil.”

Uanset køn er det – mener hun – vigtigt, at en ejendomsmægler

ikke kun er målrettet og fagligt velfunderet, men

også giver både sælger og køber en god oplevelse af bolighandlen

som helhed:

”Der findes mange dygtige ejendomsmæglere, både kvindelige

og mandlige,” pointerer Lone friis. ”kunderne skal føle

sig godt tilpas og føle sig forstået. Den positive feedback,

man får fra tilfredse kunder, er uvurderlig − den bekræfter én

i, at man griber sit arbejde rigtigt an. Og tilfredse kunder vil

med stor sandsynlighed anbefale én videre til deres venner

og familie.”

14 / EJENDOMSMÆGLEREN

Tlf. 70 20 33 01

Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk

www.uretek.dk

SYNKER DIT

GULV ELLER

FUNDAMENT?

- Så kontakt Uretek.

Vi stabiliserer og

løfter hurtigt dit gulv

eller fundament -

uden opgravning

og frafl ytning.

Vi har den hensynsfulde

løsning.

Gulvrenovering - Fuger - Slidlag - Jordbundsanalyse


Branchens

stærkeste brand ….

…. søger kompetente franchisetagere med værdierne på rette sted og fokus på kunderne

Ifølge Gallup foretrækker danskerne home og home.dk – det gør du måske også?

Vil du være med i en succes?

I home skruer vi op for blusset i 2011, og har du ambitioner om at blive franchisetager, eller er

du allerede franchisetager i dag, så har du nu muligheden for at blive en del af homekædens

fremtidige succes.

Hvis du vil være med på holdet

Giv lyd, hvis du ser muligheder i en by eller et område, hvor home ikke er repræsenteret i dag.

Hold dig heller ikke tilbage, selv om du har ambitioner i en by eller et område, hvor home allerede

har til huse. Måske kan du alligevel blive vores foretrukne ejendomsmægler.

Vi forventer

Du er ambitiøs, målrettet og har en udtalt forståelse for, hvor vigtigt det er at have fokus på salg

og på kunderne.

I home får du

Som samarbejdspartner et kædekontor med kompetente medspillere i ryggen, stærk markeds

føring og cirka 870 holdkammerater i 170 forretninger, der samarbejder på tværs af landet.

På den finansielle side får du også landets stærkeste opstilling i form af Danske Bank, Realkredit

Danmark og Topdanmark.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte kontraktchef Stig Bjerg Jensen på 44 73 45 39

eller bjerg@home.dk. Din henvendelse behandler vi naturligvis fortroligt. På home.dk kan du læse

mere om homekæden. Vi glæder os til at høre fra dig!

home er Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde med 170 forretninger og ca. 870 medarbejdere.

I home sætter vi fokus på positive oplevelser i attraktive og aktive forretninger.

Vores værdier er kompetence, værdiskabende, ordentlig, tilgængelighed og engagement, og vores

ambition er at være danskernes foretrukne ejendomsmæglerkæde. Vi er i øjenhøjde med vores kunder

og respekterer deres forskellige behov. Hos home anviser vi løsninger, vores kunder har behov for og

kan forholde sig til. Vi har én af branchens mest besøgte hjemmesider ­ home.dk ­ hvor op til 300.000

besøgende hver uge søger efter boliger. home er ejendoms­mæglerkæde for Danske Bank koncernen.

EJENDOMSMÆGLEREN / 15


Kvinder i branchen

kønsfordelingen i sine virksomheder er noget, annette Rønne kun tænker på, når hun laver

bordplan til julefrokosten. En udadvendt personlighed, faglig kunnen, tålmodighed og en

stærk vilje betyder mere, end om det sidste ciffer i cpr-nummeret er lige eller ulige.

16 / EJENDOMSMÆGLEREN

”Det kan være svært for en

ung, blond pige at sætte sig

i respekt og at vise, at hun

har en solid faglig ballast,”

erkender Annette Rønne,

indehaver af 16 homeforretninger.

“Det her er

tekst: sandy thornland / Foto: home Århus/Østjylland

j”Jeg er da lidt overrasket over, at det at være kvinde

skulle være et emne i mæglerbranchen,” lyder det spontant

fra statsaut. ejendomsmægler og valuar annette

Rønne, der er ansvarlig indehaver af 16 home-forretninger

i Århus/Østjylland. Hendes syn på diskussioner om

ligeløn, ligestilling og kvindekvoter i bestyrelser er, at hver

især har indflydelse på sin løn, især naturligvis når man er

provisionslønnet, og at både job og bestyrelsesposter bør gå

til de dygtigste, uanset køn.

Når annette Rønne gransker sin hukommelse, kommer

hun dog i tanker om to hændelser i sit liv, hvor det at hun var

en pige eller kvinde betød en forskel:

”Min far opgav at lære mig at lappe cykel. Men det faldt

ham naturligt at lære mine to brødre det,” ler hun.

Den anden episode var faktisk brancherelateret:

”Mens jeg læste psykologi på universitetet, blev ejendomshandel

en hobby for mig, hvorfor jeg besluttede mig for at

gøre mæglerfaget til mit fuldtidsarbejde og søgte uopfordret

en stilling hos Jens Nielsen, der i 20 år nægtede at ansætte

kvinder. i 1995 ringede deres chef til mig og bad om et råd −

de overvejede, om de skulle ansætte en kvinde, og han ville

gerne høre, hvordan sådan noget fungerede. Jeg husker ikke,

hvad jeg svarede ham!”

Kvinder er ofte bedre uddannet

Bortset herfra mindes annette Rønne ikke at have mødt

større eller mindre krav eller forventninger, fordi hun er

kvinde, men:

”Jeg stiller jo krav til mig selv. Jeg vil kende mit fag til

bunds, og jeg vil være i stand til at svare på de spørgsmål,

kunderne måtte stille mig. Derfor har jeg søgt ekstra viden

på mange områder i faget, f.eks. bygningsteknologi. Om man

lykkes, skyldes ikke, at man er mand eller kvinde.”

Derfor har ansøgernes køn heller ikke været udslaggivende,

når annette Rønne har afholdt jobsamtaler:

”Vi har 84 medarbejdere − 44 kvinder og 40 mænd. Det

er mest noget, jeg tænker på, når der skal laves bordplan til

julefrokosten. i home servicecentrene er hovedparten kvinder,


ikke et 9-17 job”

nærmere betegnet er der 12 kvinder og to mænd. Blandt

mæglerne er kønsfordelingen 63 pct. mænd og 37 pct. kvinder.

Vi ansætter omtrent lige mange mænd og kvinder, men

der sker lidt undervejs,” fortæller hun og forklarer:

”Vi har brug for udadvendte personprofiler. Til kvinderne

siger vi gerne, at de skal væbne sig med mere tålmodighed

end deres mandlige kollegaer. På grund af karakterræset er

kvindelige mæglere ofte bedre uddannet end mandlige, og

derfor er mændene i mange tilfælde dygtige til at improvisere.

kvinderne skal vise kunderne, at de er kompetente.

Og det kan være svært for en ung, blond pige at sætte sig i

respekt og at vise, at hun har en solid faglig ballast. Topkarakterer

er ikke alt.

Vi ser også på, hvad medarbejderne har brugt deres fritid

på, f.eks. om de har lagt megen energi og vilje i at præstere

noget inden for eliteidræt eller kan bestride et fritidsjob. Unge

medarbejdere, der kun har en teoretisk baggrund, risikerer at

komme til kort i branchen.”

Uddannet flest kvinder i Danmark

annette Rønne hører efter eget udsagn til blandt de ejendomsmæglere,

der har uddannet flest kvindelige medarbejdere

− måske har hun endda danmarksrekorden.

”Men desværre falder nogle fra, hvis de endnu ikke har

set lyset i mæglergerningen, inden de får deres første barn.

Verden ser anderledes ud, når de kommer tilbage fra barsel,”

fortæller hun.

annette Rønne har opfordret kvindelige mæglere med chefambitioner

til at få en ung pige i huset, så de ikke behøver at

”hænge i en klokkestreng” men kan lægge den energi og tid i

deres arbejde, som er nødvendig for at nå til tops.

”Det her er ikke et 9-17 job. Vi arbejder med lange dage,

hvor man skal have mand, bedsteforældre eller barnepige til

at hente børnene i institutionerne,” uddyber hun.

Barselorlov i op til et år er noget, en stor virksomhed som

annette Rønnes kan leve med − især efter at barselsfonden

blev indrettet. Og det, at kvindelige ejendomsmæglere er

provisionslønnede, bevirker at de ikke nødvendigvis tjener

mindre end deres mænd, så derfor er det ingen naturlov, at

det betyder en fraværsdag for moderen, hvis barnet er sygt.

”Desuden er der den mulighed for fleksibilitet i vores job, at

kvinden kan arbejde om aftenen, når manden kommer hjem,”

påpeger hun.

små forskelle i kundekontakten

Hvis annette Rønne absolut skal pege på en ting, hun synes,

mænd er bedre til, er det: ”Networking! Det er måske vigtigere

for erhvervsmæglere end for boligmæglere, fordi sidstnævnte

nærmere fungerer som ambassadør. Jeg networker

mest med dem, jeg handler med, så de kan anbefale mig

videre. Det er forholdsvis enkelt.”

Når det gælder kundekontakten, kan annette Rønne spore

små forskelle på mænd og kvinder. Uden at ville generalisere,

bemærker hun, at nogle kvinder optræder meget

servicerende og finder så mange muligheder i en ejendom, at

de risikerer at forvirre kunden og nærmest glemmer at lukke

handlen.

”Mænd bringer sjældent så mange varianter ind i billedet,

men får kunden til at føle sig tryg i sit valg. Det kræver

fingerspitzengefühl, hårdt arbejde og færdigheder at opnå

succes,” siger hun.

Sammenfattende lyder annette Rønnes succesopskrift

for kvinder: En udadvendt personprofil med en stærk vilje

og velfunderet faglig viden samt mulighed for at arbejde om

aftenen og i weekender:

”Og så kommer det an på den mand, der står bag, når man

stifter familie.”

EJENDOMSMÆGLEREN / 17


Kvinder i branchen

18 / EJENDOMSMÆGLEREN

Det vigtigste

”Det er forståeligt, at når folk er

vant til at møde mænd inden for

et arbejdsområde, og der pludselig

dukker en kvinde op, så ser man

hende lige lidt an,” siger direktør

Inger Egeskov.

tekst: sandy thornland / Foto: Bente Jæger

D

”Det er den faglige kunnen, der er væsentlig – kønnet bør

ikke have afgørende betydning for en karriere.”

Ordene kommer fra cand. merc. inger Egeskov, direktør i

Egequist Holding, der ejer Egeskov & Lindquist a/S. i 30 år

har hun samlet erfaring i erhvervsmæglerbranchen – oprindeligt ud

fra en forhåbning om, at hun her ville have nemmere ved at forene

karriere og familieliv:

”Jeg var administrerende direktør i en byggematerialevirksomhed, da

jeg fik barn nummer to, og jeg havde fire ugers barselsorlov. Eftersom

jeg gerne ville være mere hjemme hos mine børn, søgte jeg i 1981 en

stilling som erhvervsmægler hos Svend Gaarde ud fra en forestilling

om at et provisionslønnet job måske kunne blive til en deltidsstilling.

Men da Gaarde døde, opstod der flere arbejdsopgaver til mig, og få år

senere blev jeg partner i virksomheden.”

Dermed var inger Egeskov allerede en garvet aktør på erhvervsejendomsmarkedet,

da hun i 1991 sammen med sin ægtemand Jens Lindquist

grundlagde erhvervsmæglervirksomheden Egeskov & Lindquist,

der i dag som del af et internationalt netværk hedder DTZ Egeskov &


Skal en arbejdsgiver vælge mellem en kvindelig og en mandlig jobansøger

med samme kvalifikationer, kan det være fristende at ansætte

manden, fordi han sjældent har så meget fravær på grund af barsel

eller et sygt barn, siger direktør inger Egeskov. Derfor så hun gerne,

at forældrepar delte deres orlov mere ligeligt.

Er faglighEdEn

Lindquist. i 2006 solgte hun sit ejerskab i virksomheden og

arbejder nu udelukkende med at udvikle ejendomme i privat

regi.

”Da vi etablerede Egeskov & Lindquist, lagde vi fra starten

megen energi i vores virksomhed. Det var helt normalt, at

vi sad og udarbejdede vurderinger eller salgsoplæg til ud på

natten,” fortæller inger Egeskov.

Og selvom hun altid har brændt for sit arbejde, erkender

hun, at en karriere også kan have personlige omkostninger:

”Verden omkring én dengang var nok mindre forstående over

for kvinder, der lagde så mange kræfter i deres karriere.”

Lige løn og barsel

Som virksomhedsleder har inger Egeskov i tidens løb ansat

mange medarbejdere. Hun har ikke kun set på deres kvalifikationer,

men også på deres alder, om de har børn eller kan

forventes at få børn:

”Jeg tror ikke, at en arbejdsgiver kan sige sig helt fri for den

tanke, at en mandlig jobansøger sjældent risikerer så meget

fravær på grund af barsel eller et sygt barn derhjemme, og

derfor er det nærliggende at vælge ham i stedet for en lige

så kvalificeret kvindelig ansøger,” erklærer hun.

for at modvirke det, burde nybagte forældre fordele barselsorloven

mere ligeligt imellem sig, opfordrer hun:

”at være væk fra arbejdspladsen i næsten et år er forbundet

med meget store problemer for arbejdsgiveren i en mindre

virksomhed. Det ville nok give en mere ligelig fordeling af

barselsorloven og fravær på grund af syge børn, hvis begge

forældre tjente cirka lige meget.

Hvis en kvinde vil aspirere til at blive partner i f.eks. en

erhvervsmæglervirksomhed, kan hun vanskeligt vælge at gå

på barsel i så lang tid. Muligvis er det mere fremkommeligt i

større virksomheder i dag, men det er min erfaring, at parret

må blive enige om at dele orlov og fravær – eller alternativt

ansætte noget hjælp derhjemme.”

empati, drive og kompetence

for kvinder, der er afklarede omkring, hvordan de vil forene

job og privatliv, rummer mæglerbranchen gode karrieremuligheder,

understreger inger Egeskov:

”i de senere år, hvor der er kommet flere kvindelige erhvervsmæglere

til, har jeg også ansat nogle. Er den faglige

kompetence i orden, kan kvinder have mange fordele i denne

branche. Det er vigtigt at kunne fornemme kundens ønsker,

uanset om det er en villalejlighed eller en erhvervsejendom,

man skal sælge. Man skal være lyttende i stedet for snakkende.

Mange kvinder har en naturlig tilgang til jobbet, fordi

de har empati. De lægger mere mærke til deres omgivelser,

også hvad angår kunder og arbejdskollegaer.”

En forudsætning for at opnå succes er, at indlevelsesevnen

kombineres med en sund portion gå-på-mod, så man kan

håndtere modgang, løse problemer og få handler på plads.

Gå-på-mod er noget, som inger Egeskov selv har, og som

hun også forventer af både mandlige og kvindelige erhvervsmæglere:

”Der findes såvel mænd som kvinder, der har svært ved at

tackle modstand og indvendinger. Og der findes også både

mænd og kvinder, som kan finde på at sige, at de har haft

et rigtig positivt møde med en kunde, og bagefter må de

indrømme, at der faktisk ikke er kommet en konkret aftale ud

af det. Jeg tror, at det nærmere er et spørgsmål om manglende

erfaring, ikke om køn. En erhvervsmægler skal være

ekstremt tålmodig, han eller hun skal lytte og undersøge,

hvordan forhindringer kan fjernes – mangler der kontorareal,

kan man f.eks. se på, om der måske kunne inddrages lagerarealer

til kontor osv. Mægleren skal kunne tænke kreativt og

have drive til at lukke handlen.”

inger Egeskov mindes ikke, at hun selv skulle have oplevet

negativ forskelsbehandling, fordi hun er kvinde.

”Men jeg har været klar over, at jeg skulle være dygtig. Det

kan godt være, at man som kvinde bliver målt og vejet mere

end mænd. Og det er jo forståeligt, for når folk er vant til at

møde mænd inden for et arbejdsområde, og der pludselig

dukker en kvinde op, så ser man hende lige lidt an. Noget

tilsvarende var jo også tilfældet, dengang det blev muligt for

mænd at blive sygeplejersker – man skulle lige vænne sig

til tanken om, at de kunne være ligeså gode til jobbet som

kvinder.”

Og har en kvinde styr på sine faglige kvalifikationer, er der

ingen grund til at hævde sig gennem påtrængende adfærd

eller påklædning, påpeger inger Egeskov:

”Man kommer langt med almindelig åbenhed, venlighed

og faglighed. Så er omgivelserne hurtigt klar over, at man er

den rigtige til at løse opgaven.”

EJENDOMSMÆGLEREN / 19


Så er vi også i Køge og Vordin

Vores lokale partner er omdrejningspunktet

I Vordingborg starter vi forretningen sammen med statsaut. ejendomsmægler, MDE Kasper Pedersen, som eje

Kasper er 30 år og både født og opvokset i Vordingborg, så han har et stort lokalkendskab og et meget stort net

Vi vil gerne have mange flere som Kasper i vores virksomhed. Det er vores strategi at der i hver af vores 33 boligb

partner med et medejerskab på op til 50%. Kunne du tænke dig at blive en del af holdet, hører vi meget gerne f

være med i ejerskabet af flere butikker, erhvervscentre, ejendomsadministration eller i udlandet, så er der også k

Partner/ejendomsmægler

Køge

20 / EJENDOMSMÆGLEREN

Partner/Boligbutiksleder

Hovedstaden

Det tiltaler mig at få foden under eget bo

en del af en landsdækkende virksomhed som

værdifulde køberemner fra hele landet, og de

praktiske, som fx regnskaber, massiv marked

stand og en stærk HR-funktion. Det er også

back-up fra et servicecenter til at tage sig af

handlingen, når det brænder på.

Kasper Pedersen

Partner • Vordingborg

? ? ? ?

Dit nye job? Dit nye job? Dit nye job? Dit nye job?

Partner

Helsingør

Partner/Boligbutiksleder

Frederikssund


gborg

r 50% af forretningen.

værk.

rd, og samtidig være

dels kan skaffe mig

ls sørger for alt det

sføring, juridisk bit

stort plus at have

ør- og eftersagsbe-

utikker skal være minimum 1 lokal

a dig Og har du ambitioner om at

lare strukturer for det.

Kom med på holdet

Nedenfor ser du de stillinger vi i øjeblikket søger at besætte.

Men har du selv en idé eller en plan, som kun kan gennemføres

i en virksomhed i konstant udvikling så kontakt os, og fortæl

hvad du kan tænke dig.

Partner/Boligbutiksleder Hovedstaden Bolig

Partner/Boligmægler Helsingør Bolig

Partner/Boligbutiksleder Frederikssund Bolig

Partner/ejendomsmægler Køge Bolig

Partner/Boligbutiksleder Odense Bolig

Partner/ejendomsmægler Kolding Bolig

Partner/Boligbutiksleder Torben Larsen Silkeborg Bolig

Boligmægler Kolding Bolig

Boligmægler Esbjerg Bolig

Boligmægler Randers Bolig

Erhvervsmægler investering København K Erhverv

Salgstrainee Roskilde Erhverv

Erhvervsmægler Roskilde Erhverv

Erhvervsmægler Køge Bugt-området Erhverv

Erhvervsmægler Næstved Erhverv

Erhvervsmægler Midtjylland Erhverv

Erhvervsmægler Århus Erhverv

Partner/erhvervsmægler Randers Erhverv

Gå ind på www.poulerikbech.dk/job og læs mere om disse og flere andre ledige

stillinger. Du kan også kontakte HR-konsulent Mette Hvilsom Forsbøl på

3877 0520 og høre mere. Eller du kan lægge dit CV ind på vores CV-database.

Så kontakter vi dig, hvis der kommer et job, der passer til dig.

? ? ? ?

Dit nye job? Dit nye job? Dit nye job? Dit nye job?

Partner/Boligbutiksleder

Odense

Partner/ejendomsmægler

Kolding

Partner/Boligbutiksleder

Silkeborg

Partner/Erhvervsmægler

Randers

EJENDOMSMÆGLEREN / 21


ancheseminar

Brancheseminaret om

digitalisering af bolighandlen

fik ejendomsmæglerne til at

rykke tættere sammen.

22 / EJENDOMSMÆGLEREN

digitaliSEring

her og nu −

mEn hvordan

og mEd hvEm?

tekst: sandy thornland / Foto: Bente Jæger

d

Det var med et konkret resultat i form af en hensigtserklæring, deltagerne

kørte hjem efter brancheseminaret den 2. september i Tivoli kongrescenter.

Over 80 personer var mødt frem − medlemmer af DE’s repræsentantskab,

brancherådets medlemmer, DE’s bestyrelse, DE’s sekretariat, indlægsholdere

fra softwarehusene samt gæster.

Baggrunden for brancheseminaret om digitalisering af bolighandlen var bestyrelsens

ønske om at få en bredere debat om, hvordan branchen skal forholde sig strategisk til

de udfordringer, bolighandlens digitalisering skaber. Nogle af dagens spørgsmål lød:

Hvem skal initiere og drive en digitalisering af bolighandlen? Skal det være branchen

selv, eller skal det være andre uden for branchen? Og hvis det skal være branchen selv:

skal det så løses i fællesskab og i givet fald hvordan?

allerede i sin velkomsttale gjorde DE’s formand Steen Winther-Petersen det klart for

softwarehusene, at ejendomsmæglerne ikke giver ved dørene: ”Branchen er i sin største

krise nogensinde. Vi har ikke råd til at have jer, hvis jeres priser stiger støt,” advarede han.

e-nettet i monopol-agtig position

Softwarehusene fremhævede ønsket om samarbejde. adm. direktør Jørn knudsen,

e-nettet, pointerede, at e-nettet udelukkende udbyder infrastruktur og ikke ejer dokumenter

eller standarder. E-nettets underdirektør Jens Baunbæk forklarede, at tiden


Brancherådet − ikke enigt

om alt, men enigt om at

stå sammen.

er moden til at digitalisere bolighandlen nu, bl.a. fordi den ”Vi vil ikke have en overnormal indtjening på jer.” Senere på

digitale tinglysning kører, infrastrukturen er klar, og digital mødet tilføjede han:

signatur har vundet tilstrækkelig udbredelse. Nu er der basis ”Vi lytter til vores kunder. for et par år siden ændrede vi

for at integrere interessenterne, udveksle dokumenter, skabe forretningsprincippet vedrørende restgældshåndtering. Vi vil

hurtigere sagsoverblik samt sikre digital arkivering, både meget gerne i dialog med jer på prissiden. i forhold til den

løbende under ejendomshandelsprocessen og langvarigt efter besparelse, der kommer, tror jeg ikke, at i bliver kede af de

at handlen er gennemført og sagen afsluttet. Dog mente priser, vi sætter.”

Baunbæk, at fysiske underskrifter og fuldmagter foreløbigt karsten Hector, direktør i Plass Data, gjorde det tydeligt i

skulle bibeholdes.

sit indlæg, at Plass ikke konkurrerer, men derimod samarbej-

flemming Haahr Vesterbrandt, direktør for Nykredit der med e-nettet, der har investeret massivt i sin infrastruk-

Mægler, udtalte over for e-nettet det, der bekymrer mange tur. Til mæglerne sagde han:

mæglere, og som også i eftermiddagens debatrunde blev ”Vi vil gerne automatisere sagsbehandlingen, så i kan

diskuteret indgående:

fokusere på salg. Vi er det tandhjul, der drejer rundt med

”Hvis vi alle får dette system, er vi afhængige af jer. Så bolighandlen.”

kan i dreje på omkostningsskruen,” henviste han til e-nettets Han stillede bl.a. i udsigt, at Plass kan give ejendoms-

monopol-agtige position, der vil gøre det muligt at hæve mæglerne mulighed for at lægge en ejendom ud på nettet, få

prisen pr. datatransaktion.

timer efter at de har fået den i kommission.

Jørn knudsen svarede, at den finansielle sektor er flettet

sammen med mæglerbranchen, og lovede derfor:

Også for direktør Bjarne Ulrich Hansen, C&B Systemer,

drejede digitaliseringen sig i høj grad om samarbejde:

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 23


ancheseminar

r

”Vi interagerer direkte med e-nettet, der har en god infrastruktur.

Og vi samarbejder med den virksomhed, der scanner

dokumenter ind for Diadem. Herudover er vi i gang med

at finde sammen med Nets vedrørende digital signering,

således at dokumenterne bliver i Nets’ lukkede system. Man

underskriver digitalt ved hjælp af NemiD og sikrer, at det ikke

kan ændres efterfølgende,” fortalte han.

Bjarne Ulrich Hansen gjorde i øvrigt opmærksom på, at

Nets tilbyder en service, hvor de printer, kuverterer og frankerer

dokumenter i så store mængder, at det koster kunderne

cirka det halve af omkostningerne ved at gøre det selv. Lidt

malurt var der dog i bægeret: ”forsikringsselskaberne er ikke

så motiverede, de savner at se, hvor de kan få gavn af systemet.”

Lige som karsten Hector gjorde Bjarne Ulrich Hansen det

klart, at han ikke anså det for en realistisk mulighed at etablere

et eget system, der skulle løse de opgaver som e-nettet

udfører for øjeblikket.

branchen vil bevare suverænitet

Eftermiddagens paneldiskussion blev indledt med indlæg fra

Brancherådets medlemmer. EDC’s formand Poul-Erik Bech

opfordrede ejendomsmæglerne til at stå sammen om digitaliseringen

af ejendomshandlen:

”Vi bør med én stemme forhandle med C&B, Plass, Diadem

og e-nettet. Det her handler ikke om en arbejdsproces,

men om vi vil vedblive at være en central figur eller ej.”

Christian Møller andersen, direktør for Lokalbolig og

næstformand i DSE, understregede, at ejerskabet til data er

altafgørende:

”Vi ser en mulighed for, at branchen skaber en indkøbscentral

for data,” erklærede han og stillede økonomiske besparelser

i udsigt, samt at ejendomsmæglerne så selv kunne styre,

hvordan data skulle flyde.

24 / EJENDOMSMÆGLEREN

Der kom mange kritiske og konstruktive spørgsmål og tilkendegivelser fra deltagerne.

vi bør med én

stemme forhandle

med c&b, Plass,

diadem og e-nettet.”

eDC’s formand Poul-erik bech

adm. direktør Uffe Drejer, home, der pt. er formand for

Brancherådet, slog fast, at det for øjeblikket er svært at finde

nogen, der kan facilitere datatilførsel på samme måde som

e-nettet, men: ”kommer der en anden aktør på et senere

tidspunkt, bør vi se, hvad de har at tilbyde.”

Niels Jørgen Garder fra Realmæglerne udtalte sig imod, at

branchen selv udvikler en platform, samtidig ville han heller

ikke være afhængig af en bestemt dataleverandør.

DE’s formand Steen Winther-Petersen pointerede, at DE er

en ikke-kommerciel virksomhed og derfor ikke kan være del

af f.eks. en eventuel indkøbscentral:

”Etablér et aktieselskab eller lignende, det ville være glimrende.

Men DE skal ikke etablere en it-afdeling, det er der ikke

ressourcer til,” sagde han og tilføjede, at DE nærer et stærkt

ønske om at fremme digitaliseringen, og at foreningen f.eks.

kan hjælpe med dialogen med forsikringsselskaberne, så disse

også motiveres til at bidrage til digitaliseringsprocessen.


Som ordstyrer sørgede videnskabsjournalist Annette K. Nielsen for at fastholde debattørerne ved emnet og at overholde tidsplanen.

konklusionen blev, at branchen vil stå sammen, når den skal

forhandle om betingelser for datatransaktioner til og fra sine

medlemmer. Det vil i de nærmeste måneder blive besluttet,

hvilke aktører der i disse forhandlinger skal fungere som branchens

talsmænd, og hvilke konkrete krav fra ejendomsmæglernes

side, der skal danne udgangspunkt for forhandlingerne.

Læg din forretning

PRÆCIS der hvor kunderne færdes!

BoligOne er et gennemtestet online koncept med stor

ind ydelse på egen hverdag og indtjeningsmuligheder.

BoligOne er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde

baseret på enkeltmandsforretninger, hvor mægleren arbejder

hjemmefra via nettet, har et kendt fast salær og sælgere,

der selv fremviser deres bolig.

Som partner i BoligOne kommer du med garanti hurtigt

og godt fra start.

Kæden leverer en attraktiv introduktions- og opstartspakke,

og den tætte kontakt med sekretariat og kolleger giver tryghed

i dagligdagen.

Ring til direktør Niels Brandt på tlf. 36 34 08 00

og få en uforpligtende snak, hvis DU drømmer

om egen forrretning.

BoligOne.dk - hjem til dig

EJENDOMSMÆGLEREN / 25


mæglerFagligt

manglenDe Forsikring

Kan gørE En bolig mindrE værd

”Vi opfordrer købere til at

tjekke, om en bolig har en

byggeskadeforsikring,” oplyser

direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Finn Lauritzen.

26 / EJENDOMSMÆGLEREN

Byggeskadeforsikringen har

været obligatorisk for nye

boliger siden 2008. Men mere

end en tredjedel af de nyopførte

boliger er alligevel ikke

forsikrede. Huse uden forsikring

registreres i Bygningsog

Boligregistret (BBR) som

selvbyggeri. Ejendomsmæglere

opfordres til at rådgive forbrugerne

om konsekvenserne af

manglende forsikring.

tekst: Finn lauritzen,

direktør i erhvervs- og byggestyrelsen

fforbrugere, der skal bygge eget hus

eller kigger efter hus på boligmarkedet,

har brug for rådgivning. Det

gælder ikke mindst rådgivning fra ejendomsmæglere

om byggeskadeforsikringen. En

manglende byggeskadeforsikring kan nemlig

få store økonomiske konsekvenser for boligejeren,

hvis byggeskader senere opdages.

Jeg er sikker på, at langt de fleste af de

manglende byggeskadeforsikringer stadig

bunder i uvidenhed om ordningen. Det er

entreprenøren, der skal tegne forsikringen.

Men desværre har jeg på det seneste hørt

om forbrugere, der ikke har fået tilstrækkelig

rådgivning om netop byggeskadeforsikringen.

Det betyder, at der ikke er blevet

tegnet en forsikring, men at huset i stedet

er opført som selvbyggeri – måske uden at

være det reelt. Dermed står de uden den

sikkerhed, som forsikringen giver, hvis der

opstår byggeskader.


Den obligatoriske byggeskadeforsikring giver den

bedste sikkerhed for forbrugeren. Og den vil fungere

som et kvalitetsstempel for huset. Jeg vil derfor gerne

opfordre ejendomsmæglere til, som led i deres rådgivning

til en kommende boligejer, altid at oplyse om de

konsekvenser, der kan være ved at opføre huset som

selvbyggeri eller at købe et nyt hus uden den sikkerhed,

som en byggeskadeforsikring giver.

i Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer vi også

købere til at tjekke, om en bolig har byggeskadeforsikring.

Det er muligt, fordi det nu fremgår af Bygningsog

Boligregistret (BBR), hvis en bolig er opført som

selvbyggeri. købere kan derfor let se, om man står

over for en ’selvbyggerbolig’ med de økonomiske usikkerheder,

det kan medføre, hvis man senere opdager

inger...

byggeskader. Det betyder også, at sælgere skal være

opmærksomme på, at boligen kan blive mindre værd,

hvis den er opført uden byggeskadeforsikring.

Vælg rigtigt første gang

Bliv selvstændig i en stærk kæde af

ejendomsmæglere med indsigt, vilje

og lyst til at levere kundeydelser af

højeste kvalitet.

• “Kom godt i gang” pakke

• Lavt årligt kontingent

• Landsdækkende brand

• Løbende produktudvikling

• Central markedsføring

• IT og webløsning

• Rådgivning og sparring

• Service og support

• Frihed til at handle

Ring til Direktør Niels Brandt på Tlf. 36 34 08 00

Hent Hent den den

nye nye Real- Real-

Fakta om ByggeskadeForsikringen

• Byggeskadeforsikringen har været obligatorisk

siden 2008.

• Det er entreprenøren, der skal tegne forsikringen

for boligejeren.

• Selvbyggeri er undtaget for forsikringen.

• Når et hus er opført som selvbyggeri, betyder det,

at forbrugeren enten har bygget huset selv eller styret dem,

der har bygget huset.

• En byggeskadeforsikring koster typisk 1,5 pct. af

byggesummen.

• Byggeskadeforsikringen dækker f.eks. revner i vægge og

fundamenter, fugt pga. utætte gennemføringer, fugtskader

i sokkel og gulve, utætte forsynings- og afløbsinstallationer,

skimmelsvamp, nedbrudte fuger i murværk pga. dårlig

mørtelkvalitet osv.

• Evaluering af forsikringsordningen viser, at huse med en

byggeskadeforsikring har markant færre fejl og skader end

huse uden en forsikring. 90 pct. af husejerne med en forsikring

giver også udtryk for at være tilfredse med ordningen.

• Læs evalueringen af byggeskadeforsikringen på Erhvervsog

Byggestyrelsens hjemmeside.

Læs mere på www.boligejer.dk.

RealMæglerne tilbyder:

EJENDOMSMÆGLEREN / 27

for en uforpligtende snak om et fremtidigt samarbejde


de udvalg

dE rådgivEr

De’S

StyrElSE

og

SEKrEtariat

28 / EJENDOMSMÆGLEREN

boligudvalget

Udvalget har til opgave at rådgive DE’s

bestyrelse om faglige og praktiske forhold i

forbindelse med formidling af køb og salg af

ejerboliger og formidling af salg af ejerboligprojekter

– og dermed sikre, at DE’s beslutninger

inden for de nævnte områder bedst muligt

tilgodeser den praktiske erhvervsudøvelse,

herunder medlemmernes og kædernes kommercielle

interesser.

Udvalget skal bl.a. fremkomme med forslag

til formularer, paradigmer, faglige normer og

fraser og bistå ved DE’s afgivelse af høringssvar.

Udarbejdelse af formularer mv. skal i

fornødent omfang ske i samarbejde med DE’s

øvrige relevante udvalg (pt. andelsboligudvalget,

Landbrugsudvalget og Erhvervsudvalget).

Ligeledes skal udvalget sikre, at formularerne

løbende bliver tilpasset til gældende lovgivning.

Udvalget kan herudover inden for udvalgets

område selv tage forhold og opgaver op til

drøftelse, eksempelvis drøftelser af faglige

informationer i infosys, drøftelse af medlemshenvendelser

mv., og forelægge løsningsforslag

herpå.

Udvalget serviceres af DE’s sekretariat

(Mæglerfaglig afdeling), der varetager alle

BOLiGUDVaLGET

Lone Bøgh Henriksen – Formand Jens Erik Nielsen (Nykredit Mægler)

Repræsentanter fra alle dele af branchen er aktive i DE’s forskellige

fagudvalg. Her får du et indblik i to af de vigtigste udvalg – nemlig

Boligudvalget og andelsboligudvalget.

tekst: hanne delcomyn og barbara Westengaard-hildinge, juridiske konsulenter, de

administrative og faglige opgaver i forbindelse

med udvalgsarbejdet, herunder udarbejdelse

af feltforklaringer, fremsendelse af formularer

til softwarehusene og efterfølgende uddybning

af ændringerne.

Hvem sidder i boligudvalget?

Udvalgets medlemmer udpeges af DE’s bestyrelse

og består af et bestyrelsesmedlem, der

er formand for udvalget, og tre-seks personer

efter indstilling fra Brancherådets enkelte

medlemmer. Sekretariatet stiller udvalgssekretærer

til disposition.


Birthe Friis (Danbolig)

Malene Schütt (home)klassisk

bevidst

cool

enkelt

design

Frank Djelert (EDC)

Lars Høgh (RealMæglerne)


Niels Købke (De uafhængige)

Claus Algren (Estate)

Hanne Delcomyn (udvalgssekretær)

Barbara Westengaard-Hildinge

(udvalgssekretær)

Design: : Erik Simonsen + Morten Nikolajsen Acer Design A/S Kontormøbler

r

DenconCenter.dk

Kontormøbler | Nyheder | Webshop


de udvalg

aNDELSBOLiGUDVaLGET

Andelsboligudvalget

andelsboligudvalgets opgaver, formål, beføjelser og sammensætning

kan sammenlignes med Boligudvalgets – blot i relation

til andelsboligområdet. Det vil f.eks. sige, at udvalget har til

opgave at rådgive DE’s bestyrelse og sekretariat om faglige og

praktiske forhold i forbindelse med formidling af køb og salg af

andelsboliger og andelsboligprojekter, vurdering af andelsboliger

samt vurdering af andelsboligforeningers ejendomme efter

aBL.

På andelsboligområdet er der et stort behov for at tilgodese

den praktiske erhvervsudøvelse, da mange problemstillinger på

dette område udelukkende udspringer af praktiske forhold så

som forskellige kutymer og vedtægter i de forskellige foreninger,

samarbejdet med foreningerne, fortolkning og udfyldning af

den sparsomme lovgivning på området etc.

i løbet af de sidste par år har udvalget gennemgået og

revideret samtlige andelsboligformularer. formularerne tilpasses

herudover løbende, ligesom der er udarbejdet flere nye

formularer. Der udarbejdes desuden jævnligt fraser til manuel

Frank Djelert (EDC) – Formand

Birte Friis (Danbolig)

Jens Erik Nielsen (Nykredit Mægler)

30 / EJENDOMSMÆGLEREN

Pernille Breyen (home)

Gert Hørby (BoligOne)

Helle Lynge (Danbolig)

indsættelse i formularerne. Dernæst er hele normsættet for

andelsboliger blevet gennemgået og revideret. Og endeligt

har udvalget diskuteret flere forskellige problemstillinger på

området og kommet med input til løsningsforslag, som enten

er indarbejdet i DE’s faglige artikler, eller som er indgået i foreningens

politiske arbejde på området.

i forbindelse med arbejdet i andelsboligudvalget forsøger

DE’s sekretariat så vidt muligt at samarbejde eller indgå i dialog

med andre organisationer inden for området som f.eks. aBf,

Ejendomsforeningen Danmark og finansrådet for på denne

måde at sikre sig så bred opbakning til løsningsforslag og fortolkningsmuligheder

som muligt.

Hvem sidder i Andelsboligudvalget?

Eftersom arbejdet i andelsboligudvalget i højere grad end i Boligudvalget

er præget af meget praktiske problemstillinger, er

udvalget sammensat på en lidt anden måde – flere af udvalgsmedlemmerne

er særligt udvalgt, fordi de beskæftiger sig med

salg og vurdering af andelsboliger i hverdagen.

Poul Erik Winther Jensen (Nybolig)

Michael Hammerbak (home)

Lone Bøegh-Henriksen

(bestyrelsens repræsentant)

?

Et medlem, som ikke ønsker sit

navn nævnt (De uafhængige)

Barbara Westengaard-Hildinge

(udvalgssekretær)


mÅlrettede kurser

IntroduktIon tIl ejendoms­

InvesterIng

Bliv klogere på måling af afkast, værdiansættelse og

principperne bag IPd dansk ejendomsindeks

Onsdag den 12. oktober i København

2.875/2.300 for ikke-medlemmer/medlemmer af Dansk

Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark

Ny medarbejder i de

Sofie Erdmann er ny medarbejder i DE’s

uddannelsesafdeling. Hendes opgaver

bliver primært at være tovholder på den

nye erhvervsmægleruddannelse ”Diplom i

vurdering”, men hun vil også assistere med

andre uddannelsesopgaver i foreningen.

Sofie Erdmann er 32 år og har seks års

erfaring fra ejendomsmæglerbranchen. Hun

er statsaut. ejendomsmægler, uddannet

international markedsføringsøkonom og har

en HD i finansiel rådgivning.

Privat er Sofie gift og har to drenge.

grundkursus I værdIansættelse

ved dCF­metoden

Bliv i stand til at anvende discounted Cash Flowmetoden

i praksis

Mandag den 5. december i København

4.750/3.800 for ikke-medlemmer/medlemmer af Dansk

Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark

EJENDOMSMÆGLEREN / 31


de jobmarKed

her finder du

jobbet i den danske

ejendomsmæglerbranche

hold øje med disse sider i ”ejendomsmægleren”, hvis

du er på udkig efter nye udfordringer.

Du kan også gå på nettet og læse mere om den enkelte

stilling – og klikke dig videre til virksomheden. Det sker

på www.de.dk/job.

Nyt og tidssvarende koncept!

Bliv franchisetager i Fredericia, Kolding, Vejle, Horsens,

Esbjerg, Herning, Silkeborg, Århus, Randers, Viborg,

Holstebro, Ålborg, Odense eller Svendborg.

nembolig.nu søger nytænkende, ejendomsmæglere

med stort drive, og kendskab til branding. Du er en

dygtig ejendomsmægler, der kan arbejde med hele

processen i salget. Du vil være selvstændig og kan

udnytte konceptet. Et koncept der bl.a. ligger vægt på

en ultimativ præsentation, herunder ’Live præsentation’.

Et gennemtænkt ’set up’ uden unødige omkostninger,

som ikke direkte fremmer salget af de ejendommene, vi

formidler!

Ring nembolig.nu

Henrik Aarup-Madsen, tlf.:7120 7100

e-mail: hm@nembolig.nu, website: www.nembolig.nu

PS. Sælg ét hus og dine opstartsomkostninger er tjent hjem.

32 / EJENDOMSMÆGLEREN

2.vær. lejlighed til leje

I Københavnske Ejendomsmægleres Byggeforenings ejendom på Gladsaxevej/Thor Langes Alle i Søborg

udlejes:

2. vær. Gladsaxevej, Søborg – 52 m2 - stue , sovær., nyere køkken , nyere badevær., entre. Lejligheden

overtages nymalet. Lejligheden er til snarlig overtagelse . Mdl. leje kr. 4.796,09 + varme a`conto kr. 400,00.

Depositum/forudbetalt leje 6. mdrs leje. Ansøgning sendes til Erling Holm: ling@holm.mail.dk

Billeder af ejendommene kan ses på www.kebyggeforening.dk

For klient søges

Bureauchefer/Partnere

- Feriehusbranchen

Søger du nye udfordringer, og vil du være

med i en succes, så kig ind på

www.paico.dk

hvor du kan se jobannoncen i sin fulde ordlyd.

P A I C O

P E R S O N L I G H E D A R B E J D S L I V I D E N T I T E T

Medlemmer af Københavnske Ejendomsmægleres Byggeforening har fortrinsret efter nærmere fastsatte

regler. Herudover kan mæglere og medarbejdere i Københavnske mæglerforretninger mulighed for at

komme i betragtning.

Har du husket at booke din tur til foreningens huse i Himmerland Golf eller foreningens hus i Lalandia.

Bookning kan ske ved at logge ind på foreningens hjemmeside www.kebyggeforening.dk

Ønsker du at blive medlem af foreningen og dermed få adgang til foreningens huse m.m. så kig ind på vores

hjemmeside www.kebyggeforening.dk

PAICO er en konsulentvirksomhed, der

beskæftiger sig med serviceydelser

inden for personale og HR. PAICO er

autoriseret i anvendelse af NEO Personality

Inventory-Revised – NEO PI-R.

PAICO, Thorsgade 2, 2. sal, DK-7430 Ikast, tel. 97123500 . www.paico.dk

Erhvervsmægler til Erhvervscentret

til home Erhvervscenter

home Erhverv Sjælland A/S er i vækst og søger i den forbindelse

Home Erhverv Sjælland A/S søger Vi erhvervsmægler tilbyder:

til

erhvervsmægler(e) til region Sjælland, hvis primære områder bliver:

Nordvestsjælland/Ringsted.

Et spændende job med såvel faglige som personlige udviklings-

Salg, udlejning, vurdering

muligheder

Selvstændig kontraktforhandling med erhvervskunder

Attraktiv resultatorienteret løn-pakke samt fri i weekend

Markedsføring, såvel direkte som indirekte overfor business

■ Salg, udlejning, vurdering

Selvstændige arbejdsopgaver i samarbejde med Danmarks

to business markedet

stærkeste finansielle netværk

■ Selvstændig kontraktforhandling med Et erhvervskunder

team af dygtige kolleger i uformel omgangstone

Dine kvalifikationer:

■ Markedsføring, direkte som indirekte overfor

Erhvervscentret er i en vækst og vil også fremover udbygge vores

Du er uddannet kundesegmenter statsaut. ejendomsmægler i området. evt. valuar, alternativt position, som den stærkeste samarbejdspartner i region Sjælland.

har en relevant baggrund fra ejendomsbranchen

Du er initiativrig, opsøgende og imødekommende

home Erhverv omfatter 12 erhvervscentre i Danmark og er en del

Du har et personligt drive og er beslutningsdygtig

af Danske Bank Koncernen. home Erhverv er medlem af den

Dine kvalifikationer:

Du har en stærk salgspersonlighed og kan dokumentere

internationale erhvervsmæglerkæde Binswanger.

gode resultater

Du er vant til at arbejde selvstændigt og er velstruktureret For yderligere information kontakt venligst Torben Engholm,

■ Det vil Uddannet være en fordel, såfremt statsaut. du har bopæl ejendomsmægler i et af vore primære dir. evt. tlf. 46 valuar, 34 02 41eller alternativt e-mail teng@homeerhverv.dk cand.merc. .

geografiske forretningsområder: Slagelse - Ringsted - Holbæk - Køge

HD eller lign. og har en baggrund fra erhvervsmægler /

ejendomsbranchen.

Erhvervscenter

■ Du er initiativrig, TAASTRUP opsøgende • GREVE • og ROSKILDE imødekommende

• KØGE • RINGSTED

Tlf. ■ 4637 Du har 2213 en stærk SLAGELSE salgspersonlighed • HOLBÆK • KORSØR og kan • KALUNDBORG dokumentere gode resultater

www.homeerhverv.dk ■ Du er | Ejendomsmæglerkæde vant til at arbejde for Danske Bank koncernen selvstændigt og struktureret

Erhvervscenter

Tlf. 4637 2213

www.homeerhverv.dk | Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Ansøgningsfrist d. 17. april 2010.

Vi tilbyder:

Erhvervsmægler til Erhvervscentret

■ Overtagelse af et bestående markedsområde Vi tilbyder: og portefølje af

ejendomme, der succesfuldt har været Et spændende varetaget job med af såvel den faglige nuværende

som personlige udviklings-

Salg, udlejning, områdechef. vurdering

muligheder

Selvstændig kontraktforhandling med erhvervskunder

Attraktiv resultatorienteret løn-pakke samt fri i weekend

■ Markedsføring, Et spændende såvel direkte som job indirekte med overfor såvel business faglige som Selvstændige personlige arbejdsopgaver udviklingsmuligheder

i samarbejde med Danmarks

to business markedet

stærkeste finansielle netværk

■ Resultatorienteret løn-pakke

Et team af dygtige kolleger i uformel omgangstone

■ Unik mulighed for videreudvikling af området i

Nordvestsjælland/Ringsted

home Erhverv Sjælland A/S er i vækst og søger i den forbindelse

erhvervsmægler(e) til region Sjælland, hvis primære områder bliver:

Dine kvalifikationer:

Du er uddannet statsaut. ejendomsmægler evt. valuar, alternativt

har en relevant baggrund fra ejendomsbranchen

Du er initiativrig, opsøgende og imødekommende

Du har et personligt drive og er beslutningsdygtig

Du har en stærk salgspersonlighed og kan dokumentere

gode resultater

Du er vant til at arbejde selvstændigt og er velstruktureret

Det vil være en fordel, såfremt du har bopæl i et af vore primære

geografiske forretningsområder: Slagelse - Ringsted - Holbæk - Køge

TAASTRUP • GREVE • ROSKILDE • KØGE • RINGSTED

SLAGELSE • HOLBÆK • KORSØR • KALUNDBORG

Erhvervscentret er i en vækst og vil også fremover udbygge vores

position, som den stærkeste samarbejdspartner i region Sjælland.

home Erhverv omfatter 12 erhvervscentre i Danmark og er en del

af Danske Bank Koncernen. home Erhverv er medlem af den

internationale erhvervsmæglerkæde Binswanger.

For yderligere information kontakt venligst Torben Engholm,

dir. tlf. 46 34 02 41eller e-mail teng@homeerhverv.dk .

Erhvervscentret er i vækst og markedsledende i Region Sjælland.

home Erhverv er en del af Danske Bank Koncernen.

Kontakt Torben Engholm tlf. 46340241, email teng@homeerhverv.dk.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2011

Ansøgningsfrist d. 17. april 2010.


Et det på tide at komme godt videre?

Er tanken om en hverdag som selvstændig i egen butik eller som partner i en eksisterende

butik lige dig, skal du kontakte Administrationschef Ole Skou på os@edc.dk

eller på 33 26 77 08. Alle henvendelser behandles med største fortrolighed.

EDC-gruppen a/s, Mynstervej 5, 1827 Frederiskberg C

Bliv herre

i eget hus

Kunne du tænke dig at blive selvstændig ejendomsmægler?

Som Danmarks største ejendomsmæglerkæde med over 240 butikker er vi

løbende på udkig efter engagerede ejendomsmæglere med en dedikeret

ambition om et ejerskab i EDC-kæden.

Følgende steder er lige nu

åbne overfor en udvidelse

af ejerkredsen:

• Hornbæk

• Espergærde

• Hørsholm

• Bagsværd

• Faxe

• Præstø

• Nr. Alslev

• Svebølle

• Bornholm

• Ærø

• Bjerringbro

• Hammel

• Gråsten

• Skærbæk

EJENDOMSMÆGLEREN / 33

Kom godt videre


nyt Fra din Kreds

3. KrEdS

Er 3. kreDs

vEd at nEdlæggE Sig SElv?

tekst: Poul erik jensen, sekretær

J

Jeg ved godt at det er en noget provokerende overskrift,

men det kommer jeg tilbage til.

Jeg vil starte med at fortælle om vores møde den

31. august på Gulerodshuset. adm. direktør kim Ponsaing fra

Boligmarkedet a/S gav os en grundig gennemgang af markedssituationen

for boligannoncering og selvfølgelig om den

positive udvikling, avisen har oplevet. kim Ponsaing havde

medbragt en masse nyttig viden fra bl.a. markedsanalyser

om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når man skal

markedsføre boliger.

Herefter fik vi advokaterne Jakob Engell Weber og Jeanette

Løfberg på banen. Begge sider i Tryg’s afdeling for professionelt

ansvar og er altså med til at behandle de sager, hvor

vi ejendomsmæglere havner, når der rejses krav mod os om

100 års fødselsdag

reserver denne dag

til århundredets

fest – den kommer

aldrig igen!

34 / EJENDOMSMÆGLEREN

erstatning. De gav os en masse eksempler på, hvor det

typisk er, at det går galt for os, når sagerne havner hos dem.

Slutteligt kom skadeskonsulent Thomas Jensen og berettede

om typiske bygningsskader, som for tiden har meget

med vand at gøre. Vi fik nogle gode input til, hvor vi skal

være særligt påpasselige – bl.a. ved det, han kaldte ”risikoadresser”.

Og så tilbage til overskriften: Med så meget nyttig viden

inden for ganske få timer og uden at det koster andet end

køreturen til Gulerodshuset, er det mig uforståeligt, at vi kun

kunne samle 15 medlemmer udover bestyrelsen. Så jeg tænker:

”Syntes medlemmerne i 3. kreds, at det er noget pjat, at

vi bruger tid på at tilrettelægge disse møder og beder nogle

kompetente mennesker om at holde indlæg for os?”

11. maj 2012

Og hvad er det så lige, der sker her?

Svar: Dansk Ejendomsmæglerforenings

100 års fødselsdag

Vi fejrer det med alvor og sjov, fest

og farver, få taler og meget musik

– af den fede slags…

på gensyn til et brag af en dag i

København om et år!


De KUrser 2011

eFterUDDANNeLse

tinglysning i praksis 11. oktober København

13. oktober randers

15. november fredericia

andelsboligforeningsregnskab 12. oktober København

formidlingsaftale/salgsbudget/

salgsprovenu 25. oktober esbjerg

16. november København

salgsopstilling og købsaftale 2. november København

Kvalitetssikring ved formidling

af andelsboliger 10. november skanderborg

bAsIsUDDANNeLse

Mæglerfaglig intro 5. oktober skanderborg

29. november København

før salg 8. november skanderborg

14. december København

efter salg 8. december skanderborg

20. december København

fremvisning Kun e-læring via nettet

Markedsføring Kun e-læring via nettet

Købsaftale Kun e-læring via nettet

de afholder kurser

til orientering kan vi allerede nu oplyse, at De udbyder kurser i december 2011/januar

2012 i den nye he-ordning, som træder i kraft pr. 1 februar 2012. Der bliver udsendt mail

til alle medlemmer, så snart kurserne er tilgængelige på hjemmesiden.

Kursusindhold, priser mv.

kan ses på DE's hjemmeside

www.de.dk, hvor du ligeledes

kan tilmelde dig.

Yderligere information

kan fås ved henvendelse

til sekretariatet: Betty Post

tlf. 70 25 09 99

eller e-mail: bp@de.dk

EJENDOMSMÆGLEREN / 35

DE KURSER 2011


PERSONaLia

1. Kreds

Nye medlemmer

Ansatte

Lene Beck andersen,

Dragør

Jens klein, københavn k

Elena Vinther Sørensen,

Søborg

Julie from Petersen, Valby

Ninette Moisen, Holte

Mick Damm, Hellerup

Fra aktivt til associeret

medlem

Mogens Holm, Rønne

Udmeldt

Lone Dietrichsen

Nanna Weinreich

David Lysgaard

kristina Bisgaard

Trine Billekop

arno Ullner

Christian Warburg

Christian aebischer

Fødselsdage

Viggo Høyer, københavn,

fylder 65 år den 18.

november 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

36 / EJENDOMSMÆGLEREN

2. Kreds

Nye medlemmer

Ansatte

Rebecca von Zernichow

Borberg, Roskilde

Simon Christensen, Værløse

agnieszka Cancygier,

Helsingør

Peter Bjulf Gindrup, Roskilde

Mie Petersen, Roskilde

Gro Bakke ahlmann,

Hillerød

Udmeldt

Murat Gultekin

Fødselsdage

Helle Demant, farum, fylder

50 år den 14. november 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

Alt i reklameslik

import af kvalitetsvine

Silketryk på

flasker…

Pr. flaske fra

40,-

Ekskl. moms

Tilbyder alt i vingaver til kunder, receptioner m.m.

www.steinichewine.dk | +45 2553 4848

3. Kreds 4. Kreds

Nye medlemmer

Filialbestyrere

Tina Bülow, Næstved

Ansatte

Mette Storgaard, Holbæk

Stella Michelle Hansen,

Haslev

Fra aktivt til associeret

medlem

flemming Bohn,

Vordingborg

Sigurd Skovslund, Hårlev

Udmeldt

aage Jensen

karina Skovgaard Jørgensen

Uffe Bjerregård

Peter Johansen

Fødselsdage

Povl Tams-Pedersen,

Dianalund, fylder 60 år den

19. november 2011.

Hande Sofie Ytte Hansen,

fylder 50 år den 10.

november 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

Så englene

synger . . .

Nye medlemmer

Ansatte

Bjarne Wisbom, Ringe

Fødselsdage

Svend Otto Rasmussen,

Rudkøbing, fylder 70 år den

11. november 2011.

Preben Boye Jørgensen,

Marstal, fylder 60 år den 2.

november 2011.

Gitte Hansen, Odense,

fylder 50 år den 8.

november 2011.

Ulla Moeslund, Odense,

fylder 50 år den 23.

november 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

Alt i reklameslik

Reklamekonfekture, firma- og

julegaver i aller højeste kvalitet.

Som ejendomsmægler får du

10% rabat på alle køb i 2011.

oplys rabatkode: ejendomsmægler!

Se vores kæmpe vareudbud på:

www.sweetimage.dk eller ring

direkte på tlf: 72 44 11 87


5. Kreds

Nye medlemmer

Indehavere

John andersen, aalborg

Ansatte

kristian Mortensen,

aalborg

Søren Wahlgreen, aalborg

Søren Dyg, aalborg

Udmeldt

ivan kristian Rasmussen

Erling kjær

Ægte italiensk håndværk

6. Kreds

Nye medlemmer

Indehavere

Susanne kiær kristensen,

Nykøbing M

Fra aktivt til associeret

medlem

Hugo Larsen, Thisted

Hanne Larsen, Thisted

Udmeldt

Jens Chr. Skov

Fødselsdage

Per kofoed, Herning, fylder

60 år den 9. november 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

Italiensk kvalitet

når det er bedst

Denne lækre PC-taske fra Italienske Giorgio Fedon

1919 repræsenterer essensen af ægte italiensk

håndværkstradition.

Tasken forener lækkert

og tidløst design med

udtalt funktionalitet

og en kvalitet der

ganske enkelt er i top.

Fås i mørkegrå og

orange.

Pris 3.999,-

www.audere.dk

Made

in

Italy

7. Kreds

Nye medlemmer

Filialbestyrere

Søren koefoed Nielsen,

Skanderborg

Mikkel Thingvad kristensen,

kolind

Ansatte

Britt Bech Petersen, Ry

anders Svenningsen Jensen,

Randers

Rasmus Milling, Åbyhøj

Else Marie Brask, Hadsten

Fra aktivt til associeret

medlemskab

Mariann Holmer Olesen,

Ebeltoft,

knud Harder, Grenaa,

Verner albrechtsen, Viby J

Udmeldt

arne Rattenborg

Carina Majland

Peer Stenholt

Martin Vinther

Fødselsdage

Niels Bjerg, Beder, fylder 65 år

den 7. november 2011

kennith Broberg, Ry, fylder 60

år den 5. november 2011

Erling Christensen, Grenå,

fylder 60 år den 5. november

2011

Kredsen ønsker tillykke

8. Kreds

Nye medlemmer

Filialbestyrere

Hans Henrik Christensen,

Vejen

Ansatte

Christina Marie knudsen,

Uldum

Claus Martin Nielsen, Vejle

Palle Stubkjær Rasmussen,

Varde

Udmeldt

Claus Lindberg

kent freiberg

Susanne Schmidt

Susanne Skærlund

kenneth G. Petersen

frank Lauritzen

HOTLiNE

70 25 39 99

få svar på mæglerfaglige spørgsmål:

mandag-fredag kl. 10-15

Kun for DE-medlemmer

EJENDOMSMÆGLEREN / 37

Personalia


MDE STATSAUT. MÆGLERE

JYLLAND

Frederikshavn: nybolig - bolig- og

erhvervscenter, søndergade 15a

9900 frederikshavn

bolig: tlf. 98 42 67 00

erhverv: tlf. 98 42 64 00

fax 98 43 90 61

Salg og vurd. af villaer, sommerhuse,

landbrug og er hverv samt udlejning

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer.

Herning: nybolig erhverv Midtjylland

Dalgas Plads 6, 7400 herning

tlf. 70 25 40 52, fax 70 25 40 51

Hjørring: byens Mæglere

v/ Viggo andersen og

frank elefsen, valuarer

bispensgade 115, 9800 hjørring

tlf. 98 92 48 66, fax 98 92 49 68

Salg og vurdering: Villaer, erhverv og

sommerhuse & landbrug.

Aalborg: nybolig erhverv

skibbrogade 3, 3. 9000 aalborg

tlf. 98 13 40 00, fax 98 16 44 08

FYN

Faaborg: eDC faaborg, valuar

Kanalvej 2, 5600 faaborg.

tlf. 62 61 48 00, fax: 62 61 29 98

Salg, vurdering af boliger, sommerhuse,

erhverv.

vil du også annoncere i

”ejendomsmægleren”?

Kontakt venligst:

michael larsen

Salgsbureauet apS

klingenberg 16, 1. sal

5000 Odense C

tlf.: 8853 9900

mail: info@salgsbureauet.dk

www.salgsbureauet.dk

38 / EJENDOMSMÆGLEREN

KØbeNHAVN

Danbolig niels hald

– Valuar CDV Ds iso 9002

sundbyvester Plads 2, 2300 København s

tlf. 32 59 14 07 · fax 32 59 14 99

dag hammarskjölds allé 37,

2100 København Ø

tlf. 35 38 14 50, fax 35 38 14 99

smallegade 2, 2000 frederiksberg

tlf. 38 14 05 00, fax 38 14 05 01

torvegade 52, 1400 København K

tlf. 32 83 06 00, fax 32 83 06 01

gl. Kongevej 37 a, 1610 København V

tlf. 33 78 25 00, fax 33782501

Øresundsvej 124, 2300 København s

tlf. 32 34 04 00, fax 32590505

Dragør: tlf. 32 53 80 80

Villaer, ejerlejligheder, erhvervsejendomme,

salg, vurdering, udlejning.

www.danbolig.dk – amager@danbolig.dk

ØstDANmArK

Asnæs, bramsnæs, Vig, Lyngen, Holbæk

home asnæs: tlf. 59 65 01 65

home bramsnæs: tlf. 46 40 00 84

home Vig: tlf. 59 31 82 20

home lyngen: tlf. 59 31 86 20

home holbæk: tlf. 59 43 59 59

Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer

Specialister I BOLIG og FRITIDSEJENDOMME

Asnæs/Odsherred:

eDC svend olsen & søn

storegade 20, 4550 asnæs

tlf. 59 65 12 72, fax 59 65 10 00

Valuar. Bolig, fritid, landbrug, erhverv,

vurd. & råd givning.

Hornbæk/Dronningmølle/

Gilleleje/rågeleje:

brix Westergaard

ndr. strandvej 339 a, 3100 hornbæk

tlf. 49 76 00 00, fax 49 76 00 01

Al fast ejendom sælges.

roskilde: home roskilde v/erik svendsen

statsaut. ejendomsmæglere MDe.

ringstedgade 32, 4000 roskilde

tlf. 46 37 22 00, fax 46 32 00 38

Alle former for fast ejendom i Roskilde

og omegn.

roskilde: Danbolig roskilde aps

bredgade 34, boks 602, 4000 roskilde

tlf. 46 32 79 13, fax 46 32 72 63

mobil 40 78 76 15

statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDe

Alle former for fast ejendom i Roskilde og

omegn.

rungsted: home rungsted tim rose a/s

rungstedvej 52

tlf. 45 86 34 11, fax 45 86 49 88

Villaer, byggegrunde og landejendomme

i Rungsted og omegn

bornholm/Nexø/rønne

Danbolig v/ole og

Martin W. Kok-hansen – valuarer

torvet 13, 3730 nexø: tlf. 56 49 12 95

fax 56 49 13 95

nørregade 6, 3700 rønne:

tlf. 56 95 19 95, fax 56 95 65 95

e-mail: ole.kok-hansen@danbolig.dk

martin.kok-hansen@danbolig.dk

Bolig Fritid Erhverv Projektsalg Vurdering

bornholm: nexø/rønne – nybolig

statsaut. ejendomsmæglere & valuarer

Palle nielsen & Kim Moore-Kofod

nexø: tlf. 56 49 78 28

e-mail: 3730@nybolig.dk, fax 56 49 78 29

rønne: tlf 56 95 78 28

e-mail: 3700@nybolig.dk, fax 56 95 78 29

DANMARKS STØRSTE BOLIGAVIS!

Bak op om branchens egen avis - det betaler sig!

Læs mere om

BOLIGMARKEDET på

www.boligm.dk

Vi udgiver avis på Sjælland, Fyn,

i Østjylland, Nordjylland, Vestsjælland,

Sydfyn/Langeland, Ringkøbing-Skjern

samt vores landsdækkende Fritidshusavis.

sælger din bolig - ring til os og

hør nærmere om jeres muligheder for at annoncere

i avisen... Se kontakt på www.boligm.dk


1. kreds

2. kreds

3. kreds

4. kreds

steen Winther-petersen / formand

reD · Palægade 6 · 1261 København K

tlf.: 33 36 10 48 · e-mail: maegler@mail.dk

Arne madsen · eDC · Jernbane allé 77 · 2720 Vanløse

tlf. 2630 8880 · e-mail: am.297@edc.dk

Flemming bentzon

nybolig · algade 36 · 4760 Vordingborg

tlf.: 55 34 05 34 · e-mail: ffb@nybolig.dk

torben strøm · nybolig · bispebroen 2f · 6100 haderslev

tlf.: 74 52 10 21 · e-mail: tst@nybolig.dk

Lone bøegh Henriksen · home · Jernbanevej 4 · 2800 lyngby

tlf.: 20 19 77 88 · e-mail: lobh@home.dk

Alex mandrup paulsen · eDC ejendomscentret horsens a/s

strandkærvej 30 · 8700 horsens

tlf. 20 20 91 94 · e-mail: amp.870@edc.dk

5. kreds

6. kreds

7. kreds

8. kreds

De bestYreLse

1. kreds

Kim holm

Danbolig · frederikssundsvej 208 · 2700 brønshøj

tlf.: 38 89 14 44

e-mail: kim.holm@danbolig.dk

(albertslund, ballerup, bornholm, brøndby, Dragør,

frederiksberg, gentofte, greve, gladsaxe, glostrup,

herlev, hvidovre, høje-taastrup, ishøj, København,

lyngby-taarbæk, rødovre, solrød, tårnby og Vallensbæk

kommuner)

2. kreds

ina berland

ejendomsmæglerfirmaet ina berland

søndervangen 47 · 3460 birkerød

tlf.: 45 82 85 82

e-mail: ina.berland@image.dk

(allerød, egedal, fredensborg, frederikssund,

frederiksværk-hundested, furesø, gribskov, helsingør,

hillerød, hørsholm, roskilde og rudersdal kommuner)

3. kreds

helle lynge

Danbolig helle lynge aps

hovedgaden 28a · 4140 borup

tlf.: 57 52 11 60

e-mail: helle.lynge@danbolig.dk

(faxe, guldborgsund, holbæk, Kalundborg, Køge, lejre,

lolland, næstved, odsherred, ringsted, slagelse, sorø,

stevns og Vordingborg kommuner)

4. kreds

Jan Mortensen

estate mæglerne Jan Mortensen a/s

bogensevej 5 · 5270 odense n

tlf.: 66 18 32 32

e-mail: mts@estate-maeglerne.dk

(assens, nordfyn, faaborg-Midtfyn, Kerteminde,

langeland, Middelfart, nyborg, odense, svendborg

og Ærø kommuner)

5. kreds

hans skovgaard

nybolig frederikshavn

søndergade 15a · 9900 frederikshavn

tlf.: 98 42 64 00

e-mail: hss@nybolig.dk

(brønderslev-Dronninglund, frederikshavn,

hjørring, Jammerbugt, læsø, Mariagerfjord,

rebild, Vesthimmerland og aalborg kommuner)

6. kreds

Jesper andersen

Danbolig · Vestergade 31 · 7620 lemvig

tlf.: 97 82 29 00

e-mail: jesper.andersen@danbolig.dk

(herning, holstebro, ikast-brande, lemvig, Morsø,

ringkøbing-skjern, skive, struer, thisted og Viborg

kommuner)

7. kreds

Jan larsen

eDC · Viby ringvej 5, 8260 Viby J.

tlf.: 86 11 88 44

e-mail: jl.822@edc.dk

(favrskov, hedensted, horsens, norddjurs, odder,

randers, samsø, silkeborg, skanderborg, syddjurs

og Århus kommuner)

8. kreds

stig aaes Jensen

nybolig Vojens · rådhuscentret 43 · 6500 Vojens

tlf.: 74 59 10 21

e-mail: saj@nybolig.dk

(billund, esbjerg, fanø, fredericia, haderslev, Kolding,

sønderborg, tønder, Varde, Vejen, Vejle og aabenraa

EJENDOMSMÆGLEREN / 39

kommuner)

DE KREDSFORMÆND


Selvstændig i Nybolig

med stærkt koncept i ryggen?

Franchisetagere i Hurup,

Farsø og Aalestrup

Franchisetagere i

Odense C og Odense S

Læs mere på nybolig.dk (Klik på Om Nybolig)

Kontakt:

Markedschef Per Aarrup

Tlf. 4455 6325

paar@nykredit.dk

Områdedirektør Henning Forsberg

Tlf. 4455 6373

hfj@nykredit.dk

Franchisetagere i Lønstrup,

Løkken og Blokhus

Med-franchisetager i Struer

Franchisetager i Ikast

Franchisetagere i Farum,

Jyllinge og Værløse

More magazines by this user
Similar magazines