Den dag, der forandrede Danmark - Jyllinge Kirke

jyllingesogn.dk

Den dag, der forandrede Danmark - Jyllinge Kirke

JYLLINGE SOGN

marts - maj 2013

Aftengudstjenster

Torsdag 14. marts kl. 19.00 i

Jyllinge kirke handler det om

fasten.

Torsdag 2.maj kl. 20.45

fortsætter vi traditionen med

solnedgangsandagt, hvis vi

kan bruge Hellig Kors Kirke.

Begge er stille gudstjenester

med en kombination af sang,

musik og tekster. Den dag, der forandrede Danmark

Påske i kirken

FOTO: ANNe K. HANSeN

Skærtorsdagsgudstjenesten

d. 28. marts holdes i år i

Jyllinge Kirke med spisning

umiddelbart efter i Laden.

Prisen er 50,- (børn spiser

gratis). Tilmelding skal ske

til kirkekontoret (4673 3367

eller jyllinge.sogn@km.dk)

senest d. 21. marts.

Langfredag d. 29. marts kl.

14:00 afholdes der liturgisk

gudstjeneste i Jyllinge Kirke.

Påskedag er der højmesse

både kl. 9:00 og kl. 11:00 i

Jyllinge Kirke.

2. påskedag d. 1. april holdes

gudstjeneste i Jyllinge Kirke

kl. 10:00.

Jens Jørgensens grav på Jyllinge Kirkegård

Tom Buk-Swienty taler om

”1864 – Danmarks Skæbneår”

18. april 1864 nedkæmpede preussiske og østrigske

tropper de danske styrker ved Dybbøl. Det afgjorde

reelt en krig, som Danmark ikke kunne vinde. Nederlaget

og tabet af Slesvig og Holsten forandrede

Danmark for altid. Den blodige krig forandrede også

mange familiers liv og satte spor, der endnu ikke er

slettede.

Jyllinge Kirkegård mindes vi stadig krigen i 1864

ved at flage på Jyllinge-karlen Jens Jørgensens grav,

der blev dødelig kvæstet som soldat i Dybbøl-slaget

og døde en måned senere. Vi trækker også hvert år

den 5. september på De udsendtes Dag forbindelsen

mellem den frygtelige krig dengang og det faktum, at

danske soldater også i dag er i krig, om end langt fra

Danmark.

Jyllinge Sogn Kirkenyt

Torsdag d. 18. april – præcis 149 år efter Dybbøl-slaget

– får vi besøg af forfatteren og historikeren Tom

Buk-Swienty. Han har skrevet bøgerne ”Slagtebænk

Dybbøl” og ”Dommedag Als”, som giver et nyt og

langt mere realistisk billede af krigen end det nationalromantiske,

som prægede mange generationer

efter 1864. Bøgerne er baseret på breve og efterladte

beretninger fra folk, der deltog fra begge sider. De

har vakt stor interesse og fået en enorm læserskare,

også af mennesker, der ikke normalt beskæftiger sig

med historiske emner. DR planlægger en filmatisering

med Ole Bornedal som instruktør.

Foredraget foregår i Laden. Der er gratis adgang, så

langt pladsen rækker. Foredraget begynder kl. 19.00.

Danmarks Kyrkokör

FOTO: ANNe K. HANSeN

Den 10. maj, får vi besøg af det svenske kor, med det passende

navn Danmarks Kyrkokör. Koret rejser på turné ca. hvert tredje år,

og i år har de valgt at besøge nabolandet i syd. Koret har lange

aner, og har således lige fejret 100 års jubilæum. Hovedvægten af

korets aktiviteter er musikalsk udsmykning af gudstjenester, men

de giver også egne koncerter med værker som f.eks. Vivaldis Gloria.

Der er gratis adgang til koncerten. Det vil fremgå af sognets hjemmeside,

hvor koncerten bliver afholdt.

Indskrivning til konfirmation 2014 Se side 3 »


Folkekirkens nye logo

Nyt og dog genkendeligt

Sådan skulle kristendommen gerne være for mennesker: et

budskab, der kaster nyt lys over vort liv, og dog genkendeligt,

fordi det er podet ind i os fra begyndelsen.

Nyt og dog genkendeligt skulle også gerne

vores nye design på Jyllinge Sogns Kirkenyt

være. Forhåbentlig vil det nye

udseende være iøjnefaldende og

medvirke til, at sognets beboere

lægger mærke til, hvad der sker i

kirken. Vi håber, at I vil tage godt

imod det.

Nyt og dog genkendeligt er også folkekirkens

nye logo, som menighedsrådet har besluttet

indtil videre at bruge som logo også

for Jyllinge Sogn, på kirkeblad, hjemmeside,

annoncer, plakater osv., så man i fremtiden

ved, at dette logo betyder din lokale kirke.

Logoet er fra 1. januar taget i brug også

som fælles logo for hele folkekirken. Det er

udformet af Jacob Jensen Design. Hovedfiguren

er et stiliseret dagmarkors. Korset er

jo det universelle symbol, som forener alle

kristne. Netop dagmarkorset viser tilbage

The last Tempation

of Christ

Som optakt til påsken viser vi tirsdag

19. marts kl. 19:00 martin Scorseses berømte

film fra 1988 ”The last Temptation

of Christ”. Willem Defoe spiller Jesus i

filmen over Nicholas Kazantzakis roman.

Jesus hænger på korset og hallucinerer

over det liv, han kunne have fået, hvis

han bare havde været et helt almindeligt

menneske. Var det det hele værd?

Filmen rejser en lang række spørgsmål

både almenmenneskeligt og i forhold til

kristendommen.

til vores danske historie, samtidig med, at

dagmarkorset stadig er kendt og brugt som

dåbsgave og dermed peger

“Hvert enkelt symbol

indeholder både

historie og nutid”

hen på dåben.

Rundt om korset er indsat

en masse små symboler. De

symboliserer rummeligheden

og mangfoldigheden i kirken,

og rykker man lidt længere fra, bliver det til

en helhed.

I alt er der 9 forskellige små symboler. 9

er 3 x 3, kristendommens grundtal, som vi

kender det fra bedeslagene.

De 9 symboler er:

• korset, hjertet og ankeret, der står for

troen, håbet og kærligheden

• kirkebygningen står for de konkrete og lokale

kristne fællesskaber

• duen skal pege hen på Helligånden

• englen er symbol på Guds ledsagere og

budbringere

dagmarkorset peger som nævnt oven for

på dåben og vores danske kirkehistorie

• skibet er et ældgammelt symbol på kirken,

og vi kender det som betegnelse for den

del af kirkerummet, hvor menigheden sidder

• fisken er det ældste kristne symbol for

Jesus Kristus, Guds søn, fundet som

graffiti på vægge i det gamle Rom.

Hvert enkelt symbol indeholder både historie

og nutid, genkendelse og fornyelse.

Forhåbentlig kan det være med til at sætte

tanker i gang om vores forhold til den kristne

tro, til kirken som helhed og til kirkelivet

her i Jyllinge, som er vores alles fælles ansvar.

SOGNePRæST KAJ BOLLmANN

Vi tror på et liv før

døden

Du kan hjælpe os med at give de

fattige i Afrika den samme mulighed.

Folkekirkens Nødhjælp har brug for dig.

Vi har landsindsamling d. 10. marts og sidste år

manglede vi indsamlere i Jyllinge Sogn. Giv 2-3 timer

og vær med til at gøre en forskel.

Folkekirkens Nødhjælp hjælper bl.a. i Uganda med at

undervise afrikanerne i deres rettigheder og hjælpe

dem i gang med at skaffe vand og viden om hvordan

man dyrker jorden, så afgrøderne kan give føde til

mennesker og husdyr.

meld dig som indsamler på www.nødhjælp.dk eller

til indsamlingslederen i Jyllinge på telefon 46 78 95

56, eller send en mail med angivelse af den rute, du

gerne vil samle ind på til: gunnarbirck@gmail.com. Vi

ses d. 10. marts!


Gudstjenester

Dato Jyllinge Kirke Endnu ikke afklaret Bemærkning

Søndag d. 3.3 3.s. i fasten Kl. 9:00, mogens Damm Kl. 11:00, mogens Damm Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Søndag d. 10.3 midfaste Kl. 9:00, Karen-m. Winther Kl. 11:00, Karen-m. Winther Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Torsdag d. 14.3 Kl. 19:30, Kaj Bollmann Aftengudstjeneste om fasten

Søndag d. 17.3 mariæ Bebudelse Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, Kaj Bollmann Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Søndag d. 24.3 Palmesøndag Kl. 9:00, mogens Damm Kl. 11:00, mogens Damm Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Torsdag d. 28.3 Skærtorsdag Kl. 17:00, Karen-m. Winther middag efterflg. Se andetsteds i bladet.

Fredag d. 29.3 Langfredag Kl. 14:00, mogens Damm Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 31.3 Påskedag Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, Kaj Bollmann Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

mandag d. 1.4 2. påskedag Kl. 10:00, Kaj Bollmann

Søndag d. 7.4 1. s. e. påske Kl. 9:00, Karen-m. Winther Kl. 11:00, Karen-m. Winther Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Søndag d. 14.4 2. s. e. påske Kl. 9:00, mogens Damm Kl. 11:00, mogens Damm Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Søndag d. 21.4 3. s. e. påske Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, Kaj Bollmann Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Fredag d. 26.4 Bededag Kl. 9:00, mogens Damm Kl. 11:00, Karen-m. Winther *)

Lørdag d. 27. 4 Kl. 11:00, Karen-m. Winther *)

Søndag d. 28.4 4. s. e. påske Kl. 9:00, Karen-m. Winther Kl. 11:00, mogens Damm *)

Torsdag d. 2.5 Kl. 20:45, Kaj Bollmann Solnedgangsandagt

Søndag d. 5.5 5. s. e. påske Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, mogens Damm *)

Torsdag d. 9.5 Kr. himmelfart Kl. 9:00, mogens Damm Kl. 11:00, mogens Damm *)

Lørdag d. 11.5 Kl. 11:00, Kaj Bollmann *)

Søndag d. 12.5 6. s. e. påske Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, mogens Damm *)

Søndag d. 19.5 Pinsedag Kl. 9:00, Karen-m. Winther Kl. 11:00, Karen-m. Winther Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

mandag d. 20.5 2. pinsedag Kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste i Folkeparken

Søndag d. 26.5 Trinitatis Kl. 9:00, Kaj Bollmann Kl. 11:00, Kaj Bollmann Kaffe efter gudstjenesten kl. 11:00

Søndag 2.6. 1. s. e. Trinitatis Kl. 10:00, Alle tre præster Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

Indskrivning til konfirmation 2014

Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 16:00 - 18:00

i Stalden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23B

Se nærmere i den folder, der udleveres til elever i Baunehøjskolens

og Jyllinge Skoles 7. klasser medio februar. Oplysninger

kan også ses på sognets hjemmeside og i lokalpressen i begyndelsen

af marts. Privatskoleelever kan få udleveret indskrivningsskema

ved henvendelse til kirkekontoret på ovennævnte

adresse.

Vokalion i Jyllinge

*) Konfirmation, afholdes i Hellig Kors Kirke

Onsdag d. 12. marts kl. 14 i Laden får vi besøg af herrekoret Vokalion.

Det består af ca. 16 medlemmer, der synger firestemmigt. Koret, som

netop har fejret 100 års jubilæum har gennem årene sunget mange

koncerter i kirker og sognegårde, borgerforeninger, på plejehjem,

omsorgscentre og senest også på hospice.

Alle er velkomne, og der er som sædvanligt gratis adgang.


Aktivitets kalender

marts Søndag d. 10. marts

Røde Kors Landsindsamling

NB! Nyt navn:

'Onsdagscafé'

Kontakt

Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9

Hellig Kors Kirke

Agerskellet 10

Kordegn

Liane Schwartzbach

Jyllinge Sogn Kirkekontoret

Bygaden 23 B

4673 3367

jyllinge.sogn@km.dk

Åbningstider

mandag – fredag fra 10-13

samt torsdag 16-18

Website:

www.jyllingesogn.dk

Onsdag d. 13. marts

Onsdagscafé med Vokalion

Kl. 14:00

Tirsdag d. 19. marts

Filmaften

Kl. 19:00

Onsdag d. 20. marts

Fyraftenssalmesang

Kl. 17:30

April Tirsdag d. 9. april

Gud & Spaghetti

Kl. 17:00

Torsdag d. 18. april

Foredrag med Tom Buk-Swienty

Kl. 19:00

maj Fredag d. 10. maj

Danmarks Kyrkokör, korkoncert

Kl. 19:00

Fredag d. 31. maj - søndag d. 2. juni

Jyllinge Sommerfest

Sæt kryds

allerede nu!

Onsdag d. 12. juni

Onsdagscafé, Udflugt

Dit nye menighedsråd

Sognepræst

Kaj Bollmann

4678 8160

kb@km.dk

Træffes bedst 12-13.

mandag fri

Sognepræst

mogens Damm

4673 3352

moda@km.dk

Træffes bedst 10-11.

mandag fri

Jyllinge Præstegård, Stalden

Jyllinge Bygade 23

4040 Jyllinge

Jyllinge Præstegård, Laden

Jyllinge Bygade 23

4040 Jyllinge

Jyllinge Præstegård, Laden

Jyllinge Bygade 23

4040 Jyllinge

Jyllinge Præstegård, Laden

Jyllinge Bygade 23

4040 Jyllinge

Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9

4040 Jyllinge

Jyllinge Præstegård, Laden

Jyllinge Bygade 23

4040 Jyllinge

Hellig Kors Kirke

Agerskellet 10

4040 Jyllinge

Sognepræst

Karen-marie Winther

2310 6876

kmwo@km.dk

Træffes bedst 10-11.

mandag fri

Kirketjener

Sanne Roland

4673 3933

sprc@km.dk

Organist

Jytte Kiholm

2960 1476

Tilmelding til gunnarbirck@gmail.com eller

4678 9556

Graver

Carsten Gelardi

4673 1573

cabg@km.dk

Gratis adgang

Birthe Ritslev, Snekkevej 10, formand Karl-egon Nielsen, Kirkestræde 7

Peter W. Knaack, egesvinget 10, næstformand Arne S. Andersen, Bakkeager 6

Axel S. Nielsen, Lystbådevej 4, kirkeværge Jørgen Hansen, Hagenæs 53

Freddy L. Petersen, Pibergården 7, kontaktperson Kaj Bollmann, Bygaden 23, sognepræst

Sonja Pandorff, Skibsvej 30, kasserer mogens Damm, Kajakvej 43, sognepræst

Ingrid Ø. Andersen, Bøgevej 21 Karen-m. Winther, Trianglen 21, Stenløse, sognepræst

Gunnar Birck-Hansen, Saturnvej 12

Birger Christensen, Blommehaverne 27 Stedfortrædere:

Gorm Baun, Rådalsgård Strandpark 13 Sam Christensen, Hagenæsdal 7

Anne K. Hansen, Nordmarksvej 7 Kristine Huge-Lind, Lindbjergvej 45

Læs mere om alle aktiviteter på www. jyllingesogn.dk

Gratis adgang. Kaffe/te og samtale efter

filmen.

30,- pr. voksen. Børn spiser gratis med.

Tilmelding til jyllinge.sogn@km.dk senest d.

13. marts. Oplys antal voksne og børn.

30,- pr. familie. Tilmelding til

jyllinge.sogn@km.dk senest d. 3. april.

Oplys antal voksne og børn.

Gratis adgang.

Koncerten kan blive flyttet til Jyllinge Kirke,

såfremt Hellig Kors Kirke ikke er klar. Annonceres

på hjemmeside og i lokalpressen.

Vil blive annonceret i lokalpressen og på

hjemmesiden.

Vil blive annonceret i næste kirkeblad samt

på hjemmesiden og i lokalpressen.

Menighedsrådsformand

Birthe Ritslev

4673 0799

Kirkeværge

Axel Stiig Nielsen

2310 6815

stiig.n@privat.dk

Udgiver

Udgivet af Jyllinge sogn

mar - maj 2013 - Årgang 44, nr. 2

Næste nummer udkommer medio

maj, deadline 15. april 2013.

Indlæg sendes til

jyllinge.sogn@km.dk

Kirkebladets redaktion:

Kaj Bollmann (ansv)

Anne K. Hansen

Liane Schwartzbach (layout)

Tryk: Svendborg Tryk

Design: Rasthof.dk

More magazines by this user
Similar magazines