Views
4 years ago

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i

OUH Odense Universitetshospital Uddannelsesafdelingen Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i sygeplejen. Introduktion Sygeplejeprocessen forstås her som problemløsning, hvor du i et anerkendende og respektfuldt samarbejde med patienten, varetager patientens behov for sygepleje. Sygeplejeprocessen er i dette materiale opdelt i 6 faser, som beskrives under fremgangsmåden. Studiemetoden rummer skemaer, som ligner det elektroniske dokumentationssystem, Cosmic. Der er i skemaerne anvendt ord fra den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen samt ord fra mål og kriterier for de interne prøver i klinikken. Formål Formålet med denne studiemetode er, at du udvikler kompetence til at skabe overblik over sygeplejen til den enkelte patient udvikler kompetence til at identificere, planlægge, evaluere og begrunde sygeplejen på baggrund af en relevant og troværdig dataindsamling udvikler kompetence til at dokumentere sygeplejen udvikler kompetence til at tale om sygeplejen Fremgangsmåde i forhold til at skrive plejenotater ved brug af sygeplejeprocessen 1. Du samler ind ved brug af dataindsamlingsark f.eks. fra EPJ (Bilag 1, side 1) og Nina Jahren Kristoffersen (Bilag 1, side 2 og 3) 2. Du identificerer og formulerer sygeplejediagnoser/ sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af dataindsamling og ”mellemregninger” (Bilag 2) 3. Du formulerer mål 4. Du planlægger sygeplejehandlinger 5. Du beskriver de udførte sygeplejehandlinger 6. Du evaluerer graden af målopfyldelse samt kvaliteten af dine handlinger, herunder samarbejdet med patienten Litteratur Andersen, Irene Dahl (1996). Sygeplejeprocessen. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Almen Sygepleje 2. Patient og sygeplejerske, samspil, oplevelse og identitet. København, Gads Forlag s. 11-62. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje: BEK nr. 29 af 24/01/08. Bjørnshave, Bodil (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 73-83. Hellesø, Ragnhild (2004). Patientjorunalen og journalføring. I: Mekki, Tone Elin & Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1. Grundlæggende sygepleje. København, Gads forlag s. 569-598. Martensen, Steen Hundborg (2005). Sygeplejedokumentation. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 84-102. 1 .

Download pdf - Foreningen af Kliniske Diætister
Download pdf - Foreningen af Kliniske Diætister
Oprensning af fri fase med biologisk metode - ATV - Jord og ...
Download pdf - Foreningen af Kliniske Diætister
Download PDF - Foreningen af Kliniske Diætister
MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis
Ernæringsprojekter - Foreningen af Kliniske Diætister
Download PDF - Foreningen af Kliniske Diætister
Download pdf - Foreningen af Kliniske Diætister
telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme
Download PDF - Foreningen af Kliniske Diætister
Klinisk kvalitetsstyring i H:S - Region Hovedstaden
Download PDF - Foreningen af Kliniske Diætister
Klinisk kvalitetshåndbog - Kræftens Bekæmpelse
kræsevognen - Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Kliniske lægemiddelforsøg 2008 - IBC Euroforum
Når EPM møder klinisk praksis.pdf - Dansk Sygeplejeråd
Download PDF - Foreningen af Kliniske Diætister
Vejledning til kliniske afdelinger_ny2.indd - Rigshospitalet
Basal og klinisk immunologi - FADLs forlag
Fremsyn: Metoder, praksis og erfaringer - DTU Orbit - Danmarks ...
2. Turnaround – fundament og metode - Nielsen og Rudolph
Pårørende og kræftpatientens sociale netværk - Aarhus ...
Specialeplanlægning og lands - Sundhedsstyrelsen
Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af ...
Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af ...
Rehabiliterende sygepleje til hjertepatienter - Center for Kliniske ...
Som profession anvender vi naturligvis kliniske retningslinjer - hvad ...