Views
1 year ago

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i

OUH Odense Universitetshospital Uddannelsesafdelingen Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i sygeplejen. Introduktion Sygeplejeprocessen forstås her som problemløsning, hvor du i et anerkendende og respektfuldt samarbejde med patienten, varetager patientens behov for sygepleje. Sygeplejeprocessen er i dette materiale opdelt i 6 faser, som beskrives under fremgangsmåden. Studiemetoden rummer skemaer, som ligner det elektroniske dokumentationssystem, Cosmic. Der er i skemaerne anvendt ord fra den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen samt ord fra mål og kriterier for de interne prøver i klinikken. Formål Formålet med denne studiemetode er, at du udvikler kompetence til at skabe overblik over sygeplejen til den enkelte patient udvikler kompetence til at identificere, planlægge, evaluere og begrunde sygeplejen på baggrund af en relevant og troværdig dataindsamling udvikler kompetence til at dokumentere sygeplejen udvikler kompetence til at tale om sygeplejen Fremgangsmåde i forhold til at skrive plejenotater ved brug af sygeplejeprocessen 1. Du samler ind ved brug af dataindsamlingsark f.eks. fra EPJ (Bilag 1, side 1) og Nina Jahren Kristoffersen (Bilag 1, side 2 og 3) 2. Du identificerer og formulerer sygeplejediagnoser/ sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af dataindsamling og ”mellemregninger” (Bilag 2) 3. Du formulerer mål 4. Du planlægger sygeplejehandlinger 5. Du beskriver de udførte sygeplejehandlinger 6. Du evaluerer graden af målopfyldelse samt kvaliteten af dine handlinger, herunder samarbejdet med patienten Litteratur Andersen, Irene Dahl (1996). Sygeplejeprocessen. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Almen Sygepleje 2. Patient og sygeplejerske, samspil, oplevelse og identitet. København, Gads Forlag s. 11-62. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje: BEK nr. 29 af 24/01/08. Bjørnshave, Bodil (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 73-83. Hellesø, Ragnhild (2004). Patientjorunalen og journalføring. I: Mekki, Tone Elin & Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1. Grundlæggende sygepleje. København, Gads forlag s. 569-598. Martensen, Steen Hundborg (2005). Sygeplejedokumentation. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 84-102. 1 .

telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme

sst.dk

MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis

sst.dk

Basal og klinisk immunologi - FADLs forlag

forlag.fadl.dk

2. Turnaround – fundament og metode - Nielsen og Rudolph

nielsen.rudolph.dk

Felix Culpa. Syndefaldet og den sokratiske metode i

gygax.dk

Tillidsrepræsentanter i DSR – udfordringer og svar - Dansk ...

dsr.dk

Højre klik her og vælg Gem destination som - For sejl i 1000 år

forsejl.dk

Her kan du downloade bladet som PDF og læse det i ro ... - ePracticus

epracticus.dk

At træde i karakter - Som menneske og leder - BUPL

bupl.dk

Hent ledermaterialet som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk

Hent passet som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk

etiske valg og kommunikation i afmagtsfulde situationer som der er ...

musk.dk

Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i ...

regionh.dk

Før-viden: (listet op som stikord) - Matematik og naturfag i ...

matnatverdensklasse.dk

Hent det samlede materiale som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk

Her kan du gratis hente og læse Gråzonebørn i pdf-version - Bupl

bupl.dk

Læs meget mere i vores folder om arv og testamente, som du kan se ...

kfum.kfuk.dk

Arbeidet med ”Naturen som verdiskaper i Tinn og ... - Euromontana

euromontana.org

METODER OG OPPLEGG SOM BLIR BRUKT I FOLKEHØGSKOLEN

folkehogskolene.net

Til deg som ønsker å bo i en trygg og god leilighet….. - Kulturarv

kulturarv.aipublish.no

Page 1 Fordeles i samme omfang som SR og SIR Page 2 lEndrel ...

jernbanearkivalier.dk

Det gør FOA for dig - som ansat i Social- og Sundhedssektoren

applikationer.foa.dk

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som ...

modumkirke.no

Hold av 1. og 2. februar og meld deg på Kinnarpsmessen som i år ...

kinnarps.com

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme

sst.dk

Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

openarchive.cbs.dk

Kognitiv terapi og metode i forhold til boern (PDF) - Seminarer

seminarer.dk

Kognitiv terapi og metode i forhold til børn (PDF) - Seminarer

seminarer.dk