Views
2 years ago

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i ...

Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i

OUH Odense Universitetshospital Uddannelsesafdelingen Sygeplejeprocessen som studiemetode og klinisk metode i sygeplejen. Introduktion Sygeplejeprocessen forstås her som problemløsning, hvor du i et anerkendende og respektfuldt samarbejde med patienten, varetager patientens behov for sygepleje. Sygeplejeprocessen er i dette materiale opdelt i 6 faser, som beskrives under fremgangsmåden. Studiemetoden rummer skemaer, som ligner det elektroniske dokumentationssystem, Cosmic. Der er i skemaerne anvendt ord fra den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen samt ord fra mål og kriterier for de interne prøver i klinikken. Formål Formålet med denne studiemetode er, at du udvikler kompetence til at skabe overblik over sygeplejen til den enkelte patient udvikler kompetence til at identificere, planlægge, evaluere og begrunde sygeplejen på baggrund af en relevant og troværdig dataindsamling udvikler kompetence til at dokumentere sygeplejen udvikler kompetence til at tale om sygeplejen Fremgangsmåde i forhold til at skrive plejenotater ved brug af sygeplejeprocessen 1. Du samler ind ved brug af dataindsamlingsark f.eks. fra EPJ (Bilag 1, side 1) og Nina Jahren Kristoffersen (Bilag 1, side 2 og 3) 2. Du identificerer og formulerer sygeplejediagnoser/ sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af dataindsamling og ”mellemregninger” (Bilag 2) 3. Du formulerer mål 4. Du planlægger sygeplejehandlinger 5. Du beskriver de udførte sygeplejehandlinger 6. Du evaluerer graden af målopfyldelse samt kvaliteten af dine handlinger, herunder samarbejdet med patienten Litteratur Andersen, Irene Dahl (1996). Sygeplejeprocessen. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Almen Sygepleje 2. Patient og sygeplejerske, samspil, oplevelse og identitet. København, Gads Forlag s. 11-62. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje: BEK nr. 29 af 24/01/08. Bjørnshave, Bodil (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 73-83. Hellesø, Ragnhild (2004). Patientjorunalen og journalføring. I: Mekki, Tone Elin & Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1. Grundlæggende sygepleje. København, Gads forlag s. 569-598. Martensen, Steen Hundborg (2005). Sygeplejedokumentation. I: Bydam, Jens; Hansen Janet M. (red.). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag. s. 84-102. 1 .

telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme
sst.dk
MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis
sst.dk
Basal og klinisk immunologi - FADLs forlag
forlag.fadl.dk
Felix Culpa. Syndefaldet og den sokratiske metode i
gygax.dk
2. Turnaround – fundament og metode - Nielsen og Rudolph
nielsen.rudolph.dk
Her kan du downloade bladet som PDF og læse det i ro ... - ePracticus
epracticus.dk
Klinisk kursus i medicin og kirurgi - Aarhus Universitetshospital
aarhussygehus.dk
Tillidsrepræsentanter i DSR – udfordringer og svar - Dansk ...
dsr.dk
Højre klik her og vælg Gem destination som - For sejl i 1000 år
forsejl.dk
Før-viden: (listet op som stikord) - Matematik og naturfag i ...
matnatverdensklasse.dk
Hent ledermaterialet som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark
kfum.kfuk.dk
Hent passet som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark
kfum.kfuk.dk
etiske valg og kommunikation i afmagtsfulde situationer som der er ...
musk.dk
Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i ...
regionh.dk
Her kan du gratis hente og læse Gråzonebørn i pdf-version - Bupl
bupl.dk
Læs meget mere i vores folder om arv og testamente, som du kan se ...
kfum.kfuk.dk
Hent det samlede materiale som pdf her - KFUM og KFUK i Danmark
kfum.kfuk.dk
Hvad skal børnene lære – i skolen og som hjemmearbejde?
dlf.org
Hvad skal børnene lære – i skolen og som hjemmearbejde?
shop.skole.foraeldre.dk
Arbeidet med ”Naturen som verdiskaper i Tinn og ... - Euromontana
euromontana.org
Page 1 Fordeles i samme omfang som SR og SIR Page 2 lEndrel ...
jernbanearkivalier.dk
METODER OG OPPLEGG SOM BLIR BRUKT I FOLKEHØGSKOLEN
folkehogskolene.net
Hold av 1. og 2. februar og meld deg på Kinnarpsmessen som i år ...
kinnarps.com
Utdrag av boken: Påskevandringen - en vandring i tid og rom som kan ha evighetsbetydning
ungbaptist
Det gør FOA for dig - som ansat i Social- og Sundhedssektoren
applikationer.foa.dk
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som ...
modumkirke.no
Til deg som ønsker å bo i en trygg og god leilighet….. - Kulturarv
kulturarv.aipublish.no
Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme
sst.dk