Inspirationskatalog Kolding Kommune - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Inspirationskatalog Kolding Kommune - Udbudsportalen

Forord

I denne pjece finder du 12 såkaldte ”hverdagsfortællinger” til

inspiration for tilbudsgiverne i forbindelse med Kolding Kommunes

udbud af nyt plejecenter i Vonsild som OPP.

Hver hverdagsfortælling beskriver gennem konkrete historier og

fortællinger forskellige aspekter af det liv og den praksis, som

brugerne og Kolding Kommune ønsker skal kendetegne det kommende

plejecenter. Hver hverdagsfortælling indeholder også et eller flere

nøgleord, som beskriver nogle af de værdier, som Kolding Kommune

bl.a. ønsker, skal kendetegne det nye plejecenter.

Hverdagsfortællingerne indeholder også billeder fra hverdagen på

nuværende plejecentre.

Hverdagsfortællingernes formål er at videreformidle brugernes og

Kolding Kommunes ønsker til det fremtidige plejecenter og at fungere

som inspiration for tilbudsgiverne. Hverdagsfortællingerne skal således

ikke opfattes som kravspecifikationer. De skal give tilbudsgiverne en

viden om, hvad der er vigtigt for brugere og medarbejdere, når det

gode liv på plejecenteret skal leves.

Hverdagsfortællingerne er udarbejdet gennem en omfattende

brugerinddragelse faciliteret af konsulenter fra KL’s

Konsulentvirksomhed. Her har en gruppe beboere, medarbejdere,

pårørende og repræsentanter fra lokalsamfundet været ”på opdagelse”

i dagligdagen på det nuværende plejecenter. På opdagelsen har

gruppen interviewet andre beboere, medarbejdere og lokalsamfundet

samt observeret forskellige dagligdagssituationer. Gruppens

opdagelser blev efterfølgende fremlagt på en ideworkshop for en større

interessentgruppe, bl.a. med deltagelse af politikere fra Byrådet,

faglige organisationer samt en bred skare af ledere og medarbejdere

fra Kolding Kommune, som udviklede ideer og forslag til den fremtidige

praksis. Herefter blev opdagelserne og ideerne til fremtidig praksis

omsat i de 12 hverdagsfortællinger. Hverdagsfortællingerne indeholder

derfor både elementer og konkrete historier fra det nuværende

plejecenter og nye ideer og forslag fremkommet på ideworkshoppen.

2 Hverdagsfortællinger

More magazines by this user
Similar magazines