Inspirationskatalog Kolding Kommune - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Inspirationskatalog Kolding Kommune - Udbudsportalen

Anders bruger meget at spørge sådan nogle som Heidi – der har mere

erfaring - til råds, når han står foran en helt ny opgave. Det er rart, for

det er et meget stort ansvar at have, når beboerne skal passes og

plejes. I går kom der en ældre dame direkte fra sygehuset, som skal

have ret høje doser af ilt, men damen kommer hele tiden til at trække

slangen med ilt ud af næsen. Den er nok heller ikke rar at have der

hele tiden. I boligen ved siden af bor Jørgen, som er sengeliggende.

Han har smerter, og lægen siger, han nok dør inden længe. Heldigvis

er der et fint samarbejde mellem plejepersonalet, lægen og

kommunens palliative team, som er gode til at give råd og vejledning

om plejen af Jørgen. Og det har også givet meget, at Anders sammen

med de andre medarbejdere på Vonsildhave har deltaget i et

kursusforløb om beboernes sidste tid sammen med Kolding Kommunes

egne medarbejdere.

Anders og Heidi taler om, at de begge synes, der er stor faglig

udvikling i at være ansat på Vonsildhave. Der er nye situationer og nyt

at lære hver dag. Anders siger, at han godt kunne tænke sig at vide

noget mere om demens, som fylder meget i hverdagen på

plejecentret. Heidi foreslår, at han måske skal spørge Conny til MUSsamtalen

om muligheden for, at han kan komme på et kursus.

Nøgleord:

• Et godt kollegaskab

• Fagligt samarbejde og videndeling på tværs – også mellem

Kolding Kommune og Vonsildhave

• Mangfoldige og afvekslende opgaver

• Bygningsmæssige rammer, der giver en god og effektiv

arbejdsplads

4 Hverdagsfortællinger

More magazines by this user
Similar magazines