Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Ser frem til arbejdet

Der indes 11 maritime uddannelsesinstitutioner

i Danmark. SiMAC og ire

af de øvrige udbyder uddannelser på

professionsbachelor­niveau, og de

har alle været igennem uddannelsesakkreditering

med Danmarks Evalueringsinstitut

(EVA) som operatør. For

SiMAC resulterede forløbet i, at deres

uddannelser i 2010 blev betinget positivt

akkrediteret. i 2011 havde de rettet

op på de kvalitets mæssige udfordringer,

og SiMACs tre uddannelser til maskinmester,

skibsfører og skibsoicer blev

alle positivt akkrediteret.

”Vi ik på en eller anden måde opfattet

opgaven forkert i første omgang. Vi har

altid leveret kvalitetsundervisning, og vi

har altid haft en stor stjerne hos vores

aftagere af dimittender. Derfor blev vi

faktisk ret overraskede over, at akkrediteringen

viste, at nogle af de ting, vi

troede, vi havde fuldstændigt styr på,

det havde vi ikke,” siger Jesper Bernhardt

og tilføjer:

”Det ik vi så rettet op på til genakkrediteringen.

Samlet var det en god øvelse.

Det gjorde, at vi ik styr på nogle vigtige

detaljer på uddannelserne.”

Seks af de maritime uddannelsesinstitutioner

har ingen uddannelser

på professionsbachelor­niveau. De har

maritime grund­ og videreuddannelser,

som hidtil alene har været kvalitetssikret

via Søfartsstyrelsens audits.

Alligevel er de maritime uddannelsesinstitutioner

positivt stemt over for

fremover at blive en integreret del af

det nye, samlede akkrediteringssystem

på lige fod med universiteterne, professionshøjskolerne,

erhvervsakademierne

og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

”Meldingen fra de maritime uddannelsesinstitutioners

rektorkollegium er, at

vi ser frem til arbejdet,” fortæller Jesper

Bernhardt fra sit kontor med tydelig

udsigt over Svendborg Sund.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 13

Gennem glaspartiet kan han følge aktiviteten

på havnen, og selv på en diset dag

rejser Svendborgsundbroen til Tåsinge

sig tydeligt over vandspejlet. Fra SiMACs

indgangsparti er der kun 100 meter over

til lillebroderen Svendborg Søfartsskole.

En noget mindre uddannelsesinstitution

med færre ansatte, færre studerende og

uden professionsbacheloruddannelser.

”Vi er opmærksomme på, at der er stor

forskel på de maritime institutioner. Her

på SiMAC er vi 70 medarbejdere, og vi

har akademiske medarbejdere, som kan

lave de analyser, et akkrediteringsforløb

kræver. Nogle af de andre institutioner

er meget mindre. Skagen Skipperskole

har kun omkring 10 ansatte. For de små

institutioner, der ikke har prøvet akkreditering

før, skal øvelsen tænkes godt

igennem. Det bliver en stor opgave, men

vil man kvalitetssikre dansk skibsfart

generelt, så starter det altså på uddannelsesinstitutionerne,”

siger Jesper

Bernhardt, før vi forlader hans kontor.

Til søs? I SIMACs

simulatorer kan de

studerende tørskoet

øve deres kompetencer

som skibsførere.

nye mUligheder

med inStitUtionSakkreditering

ude på gangen går en nervøs studerende

rundt foran et eksamenslokale.

Han har lige været inde for at blive eksamineret

i sit bachelorprojekt. Nu venter

kun de sidste, lange minutter frem til

dommen. Han skiftevis går rundt i små

cirkler og prøver at inde ro til at stå

lænet op ad trappens gelænder.

”Det skal nok gå,” siger Jesper Bernhardt

opmuntrende til ham, da vi går forbi.

Og får han ret, har den nervøse studerende

formentlig ikke udsigt til lang

ledighed efter uddannelsens afslutning.

ifølge beskæftigelsesindekset fra Danmarks

Statistik har alle SiMACs uddannelser

en dimittendledighed på under en

halv procent.

i det nye system

bliver vi jo nok

praktikeren i klassen

More magazines by this user
Similar magazines