Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Når alle videregående uddannelser og

institutioner fremover skal kvalitetssikres

efter et nyt akkrediteringssystem,

skal de opleve en forenkling i forhold

til det nuværende system. Det gælder

også i forhold til den ministerielle prækvaliikation,

som alle ansøgninger om

oprettelse af en ny uddannelse fremover

skal igennem, før selve akkrediteringsprocessen

påbegyndes. Det siger uddannelsesminister

Morten Østergaard (RV).

Derfor vil institutionerne i prækvaliikationen

ikke blive mødt med omfattende

krav om dokumentation af en

lang række forhold, siger uddannelsesministeren.

”Prækvaliikationen skal aklares hurtigt

og med så lidt og så afgrænset data som

muligt. Den skal holdes på et minimum

og vil ikke kræve mere end det, man

under alle omstændigheder burde have

udarbejdet data på, hvis man har arbejdet

seriøst med at ville oprette en ny

uddannelse,” siger Morten Østergaard.

Prækvaliikationen vil foregå i et fagligt

uahængigt udvalg bestående af 5­7

personer udpeget af ministeren. Målet

er at sikre overensstemmelse mellem

uddannelsesinstitutionernes og samfundets

interesser.

”Man kan ikke forvente, at uddannelsesinstitutionerne

i deres stadige interesse

i nye studerende og nye uddannelser

altid er på linje med samfundets interesse.

Det er det, prækvaliikationen

skal sikre,” forklarer Morten Østergaard,

der har været minister for forskning,

innovation og videregående uddannelser

siden oktober 2011.

ikke mange flere

nye UddannelSer

Hidtil har universiteterne været fritaget

for ministeriets prækvaliikation ved

oprettelse af nye uddannelser. Men

systemet har ikke fungeret optimalt,

mener ministeren.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 16

AF DANIEL SEBASTIAN LARSEN

MINISTEREN: MASSIV FORENKLING

OG SIMPEL PRÆKVALIFIKATION

DEN PRÆKVALIFIKATION, DER ER CENTRAL DEL AF DEN NYE AKKREDITERINGSLOV, BLIVER

IFØLGE MORTEN ØSTERGAARD IKKE SÅ OMFATTENDE, SOM NOGLE INSTITUTIONER FRYGTER.

MASSIV FORENKLING ER SUCCESKRITERIET FOR DET NYE SYSTEM, SIGER HAN.

”Der bliver oprettet for mange uddannelser

i dag, og det er for uigennemsigtigt

for arbejdsmarkedet,” siger Morten

Østergaard og fastslår:

”Nye uddannelser skal dække udækkede

behov og områder. Ellers skal de ikke

oprettes.”

Hvordan vil det nye system så komme til

at påvirke institutionernes muligheder

for at oprette nye uddannelser?

”Jeg forventer ikke, at vi vil komme til

at se en massiv vækst i antallet af nye

uddannelser. Men der er måske nogle

nye uddannelser, der skal erstatte nogle

af de eksisterende,” siger Morten Østergaard.

forStår ikke kritikken

Med overgangen fra uddannelsesakkreditering

til institutionsakkreditering

placeres ansvaret for kvalitetsarbejdet

mere entydigt på de enkelte institutioner.

Fra politisk side er håbet, at den nye

struktur vil give en stærkere forankring

mellem uddannelseskvalitet og uddannelsesinstitutionernes

ledelsesniveau.

Samtidig skulle det nye system gerne

føre til et mere synligt og intmasket

kvalitetsarbejde på institutionerne i

det daglige. Det fortæller uddannelsesministeren

og uddyber:

”Det nye system vil frigive ikke ubetydelige

ressourcer til det daglige kvalitetsarbejde.

Og institutionerne vil få fuldt

fokus på deres egne kvalitetssystemer

frem for, at en myndighed svinger forbi

en gang imellem og ordner det for dem.”

Da alle folketingets partier i december

2012 blev enige om en aftale for et nyt

akkrediteringssystem, stod målet om

forenkling og abureaukratisering helt

centralt.

Men ikke alle har kunnet se forenklingen

tegne sig klart i fremtidens akkrediteringssystem.

Dele af universitetsverdenen

har kritiseret akkrediteringsloven og

haft svært ved at se, hvordan den skulle

føre til et enklere kvalitetssikringssystem.

De kritiske røster kommer bag

på ministeren.

morten østergaard

uddannelsesminister

Foto: Kim Vadskær – pressefoto,

uddannelsesministeriet

More magazines by this user
Similar magazines