Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

”At gå over til at akkreditere et kvalitetssikringssystem,

og ikke uddannelserne,

det synes jeg, er det helt rigtige.”

Sådan siger Per Holten­Andersen som

noget af det første, da han byder

indenfor i et lyst mødelokale, hvor store

glaspartier giver udsigt til den spirende

sommer på Frederiksberg. Som rektor

for Copenhagen Business School har han

ikke været den store tilhænger af det

hidtidige akkrediteringssystem.

”Det kan godt være, at uddannelsesakkreditering

har været en nødvendig fase,

men det næste trin – institutionsfokus ­

er den helt rigtige vej at gå,” siger han.

Alle universiteterne er formentlig enige

om, at overgangen til institutionsakkreditering

er den rigtige udvikling, mener

Per Holten­Andersen. Og på alle niveauer

af hans egen institution ser man frem til,

at kvalitetssikringen får et nyt fokus.

”Vi står som en hingst, der gerne vil ud

af båsen for at komme i gang. Det er ikke

bare noget, der kører i det administrative

lag, det er et ledelsesfokus og ja, vi er

parate til det. Vi glæder os til det,” siger

CBS’ rektor gennem godt halvandet år.

tViVlSomt om

prækValifikation

Vil Virke

Med den nye akkrediteringslov skal alle

ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser

fremover igennem en prækvaliikation

i uddannelsesministeriet.

Hidtil har denne del kun været gældende

for de professions­ og praksisrettede

uddannelser. Den prækvaliikation af nye

uddannelser, som akkrediteringsloven

lægger op til, er Per Holten­Andersen

tvivlende over for.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 24

AF DANIEL SEBASTIAN LARSEN

CBS:

”VI STÅR SOM EN HINGST, DER GERNE

VIL UD AF BÅSEN FOR AT KOMME I GANG”

PÅ CBS KAN MAN DÅRLIGT VENTE MED AT KOMME I GANG MED DET NYE AKKREDITERINGS-

SYSTEM. OG ALLERHELST SKULLE DET BASERES PÅ DE INTERNATIONALE AKKREDITERINGER

OG DET INTERNE KVALITETSSIKRINGSSYSTEM, UNIVERSITETET ALLEREDE HAR,

ANFØRER REKTOR PER HOLTEN-ANDERSEN.

”Det er klart, at det kan være fristende

for uddannelsesministeriet at ønske en

form for statslig regulering af den nationale

uddannelsesportefølje. Omvendt er

de leste forsøg på at forudsige, hvilke

uddannelser og kandidater, samfundet

har brug for om 10 eller 15 år, slået fejl,

og det har yderligere vist sig meget

vanskeligt at styre de studerendes

studievalg. Derfor er spørgsmålet, om

ikke universiteterne selv – trods deres

indbyrdes konkurrence – vil være bedst

i stand til at vurdere behovet. Taxametersystemet

er et klart incitament

for institutionerne til kun at oprette

uddannelser af høj kvalitet, som de

studerende inder attraktive, og jeg tror

på, at markedet vil virke også på dette

område,” siger han.

Stor Vægt på

internationale

akkrediteringer

Når det nye akkrediteringssystem skal

etableres, kunne Per Holten­Andersen

godt ønske sig et stærkere samspil mellem

det nationale og det internationale

plan. CBS er i dag akkrediteret af de internationale

akkrediteringsinstitutioner

AACSB, EQuiS og AMBA, som tilsammen

udgør den triple-crown akkreditering,

som er eftertragtet af business schools

verden over.

per holten-andersen

Rektor for Copenhagen

Business School.

More magazines by this user
Similar magazines