Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Dansk Erhverv

• Erhvervsorganisation og

arbejdsgiverforening

• Repræsenterer 17.000 virksomheder

og 100 brancheorganisationer

inden for handel, rådgivning

og videnservice, oplevelse og

velfærd og transport.

• Oprettet ved fusion i 2007

jannik Schack linnemann,

Forsknings- og uddannelsespolitisk

chef i Dansk Erhverv.

kandidaterne har, når de kommer ud fra

uddannelsesinstitutionerne og bliver

ansat. Det er meget relevant, også set

fra institutionernes synspunkt,” mener

Jannik Schack Linnemann, forsknings­

og uddannelsespolitisk chef i Dansk

Erhverv.

for mange ”Smarte”

nye UddannelSer

De to organisationer har løbende fokus

på, hvilke uddannelser der i det hele

taget eksisterer og hvilke nye, der kommer

til.

Her byder den nye akkrediteringslov på

den væsentlige ændring, at alle ansøgninger

om nye uddannelser fremover

skal igennem en prækvaliikation i

uddannelsesministeriet, hvilket tidligere

kun gjaldt for ansøgningerne om nye

professions­ og praksisrettede uddannelser.

Hos FTF er man fortalere for et mere kritisk

syn på, hvilke uddannelser der skal

have lov at blive oprettet.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 29

”Jeg synes, vi har set for mange nye

uddannelser, som i glittede foldere har

lovet guld og grønne skove og som har

heddet noget smaddersmart, men hvor

der ikke rigtigt har været et arbejdsmarked

til de studerende efter uddannelsen,”

siger Bente Sorgenfrey.

Dansk Erhverv mener også, at der hidtil

er blevet oprettet for mange nye uddannelser.

”iderigdommen har måske været lidt

for stor fra universiteternes side. Vi har

set en masse uddannelser knopskyde

rundt omkring, som der ikke vil være

efterspørgsel efter. i mine øjne var der

også for mange ansøgninger fra universiteterne

i den seneste ansøgningsrunde

(i alt 40 stk., red.). Man kunne måske lidt

provokerende sige, at de skulle forpligtes

til at nedlægge en eksisterende,

hver gang de vil oprette en ny. For at

holde en balance i systemet,” siger

Jannik Schack Linnemann.

”Det vigtigste for mig er, at der er en

sandsynlighed for, at der er et job på den

anden side, når de studerende begynder

på de her nye uddannelser, som måske

nogle gange lokker med smarte titler og

enkelte fornyelser, men hvor hverken

fagligheden eller relevansen er særligt

høj,” tilføjer han.

Styrket SamSpil på tVærS

af inStitUtionStyper

Enigheden mellem FTF og Dansk Erhverv

er også stor, når det gælder den nye

akkrediteringslovs samling af alle videregående

uddannelsesinstitutioner under

ét samlet akkrediteringssystem med

fælles kriterier og procedurer for alle.

Den ændring tager begge organisationer

varmt imod.

”Vi har hele tiden været uforstående

over for, hvorfor man skulle benytte sig

af to forskellige systemer for henholdsvis

universiteterne og de øvrige

videregående uddannelsesinstitutioner.

Det er fornuftigt, at vi nu får et samlet

system for alle,” siger Bente Sorgenfrey

og tilføjer:

”Vi er tilhængere af et tæt samarbejde

mellem universiteter og professionsuddannelser

og akademiuddannelser.

Samtidig understreger lovgivningen,

at der skal være plads til at kvalitetsudvikle

uddannelsernes særkende.

Derfor ser jeg det nye system som både

en styrkelse af samspillet i uddannel­

sessystemet, men også som en fortsat

mulighed for at styrke de videregående

uddannelsers erhvervs­ og professionsrettede

proil.”

Hos Dansk Erhverv mener man helt overvejende,

at det i den perfekte verden

burde være overlødigt med et akkrediteringssystem,

idet universiteterne selv

burde være i stand til at sikre tilstrækkelig

kvalitet og relevans på deres uddannelser.

Alligevel peger Jannik Schack

Linnemann på mange positive elementer

i det nye akkrediteringssystem frem

for det gamle. Et af dem er det øgede ansvar,

der gives ud til institutionerne. Det

fælles system er et andet element, som

Dansk Erhverv tager positivt imod.

”Det må bestemt betragtes som et

gode. Vil man have et sammenhængende

videregående uddannelsessystem,

er man også nødt til at akkreditere

dem under det samme system

og lade dem leve op til de samme

kriterier. Det er logisk, selvom det kan

vise sig at blive en svær øvelse,” siger

Jannik Schack Linnemann, der mener,

at det samlede system især kan styrke

samspillet i forhold til merit­ og optagsproblematikker.

bente Sorgenfrey,

formand for FTF.

FTF

• Hovedforbund for 76 faglige

forbund med 450.000 medlemmer

• Forbundene har samlet 450.000

medlemmer med professions-

og erhvervsrettet uddannelser

• Bente Sorgenfrey har været

formand siden 2003

• Oprettet i 1952

More magazines by this user
Similar magazines