Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

lis randa, hvad betyder den nye

akkrediteringslov i praksis for

erhvervsakademi dania, hvor du er

rektor?

”Den betyder, at vi står over for en stor

forandringsproces, hvor vi skal have

kvaliteten til at spille i alle led af vores

organisation. Det er en stor opgave for

et akademi som Dania – der har afdelinger

i lere byer – at skabe fælles rammer

og standarder omkring uddannelseskvaliteten.

Til gengæld er det spændende,

fordi det giver en masse uforudsete

indfaldsvinkler, der kan gavne helheden,”

siger Lis Randa.

ikke bUndet af gamle

SyStemer og traditioner

hvor stor en omvæltning bliver overgangen

til det nye system for jer?

”Erhvervsakademierne er en forholdsvis

ung sektor. Så omvæltningen bliver nok

ikke så stor for os, for vi har været vant

til at være forandringsberedte. Vi er ikke

bundet af gamle systemer og traditioner,

og det gør måske, at vi på mange

måder har lettere ved at tænke ud af

boksen.”

det lyder som om i føler jer godt

parate til at overgå til et nyt akkrediteringssystem.

er det rigtigt?

”Vi har netop været igennem en tilsynsundersøgelse

fra ministeriet, hvor

vi skulle bevise, at vi kunne stå inde

for vores kvalitet og berettige vores

eksistens som sektor. Vi har desuden

været igennem en sektorevaluering i

ministeriet, hvor konsulenter fra Rambøll

en hel dag interviewede ansatte fra de

forskellige lag. Så jeg føler bestemt, at

akademierne er klædt på til institutionsakkreditering,”

siger Lis Randa og tilføjer:

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 32

AF SINE BELOW

”VI FÅR STØRRE HANDLEFRIHED

UNDER ANSVAR”

KVALITETSASPEKTET FYLDER MEGET PÅ DAGSORDENEN HOS LIS RANDA, REKTOR PÅ

ERHVERVSAKADEMI DANIA. DET FYLDER I DET HELE TAGET MERE OG MERE I EN TID, HVOR

DER ER ØGET FOKUS PÅ, OM UDDANNELSESINSTITUTIONERNE LEVERER GOD KVALITET,

FORTÆLLER HUN.

”i akademisektoren har vi et tværgående

kvalitetsudvalg. udvalget har på tværs

af akademierne lavet en audit, hvor de

plukkede nogle væsentlige emner ud,

som de prøvede på os. På den måde har

vi fået et indtryk af, om vi lever op til de

krav, som vi står over for med den kommende

institutionsakkreditering. Derfor

bliver det nye system ikke en revolution

for os, men det er klart, at det er en

forandring.”

mere Central rolle

til ledelSen

er der aspekter ved det nye system,

i tager særligt positivt imod?

”Vi er meget glade for den abureaukratisering,

som vi forventer, der ligger

i det nye system. Det er en lang proces

at skulle igennem akkreditering af vores

20 forskellige eksisterende uddannelser.

Det har også været et tungt arbejde,

når vi skulle oprette nye uddannelser.

Først skulle vi igennem en screening, og

derefter en akkreditering – hvis uddannelsen

gik positivt igennem screeningen.

Nu, som jeg forstår det, skal vi kun

igennem en prækvaliikation, det vil sige

én runde, når vi først er blevet positivt

institutionsakkrediteret. Det må betyde

en vis forenkling eller abureaukratisering,”

siger Lis Randa og tilføjer:

lis randa

Rektor på

Erhvervsakademi Dania

Foto: Pressefoto, Erhvervsakademi

Dania

More magazines by this user
Similar magazines