Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 34

DET NYE AKKREDITERINGSSYSTEM

– KORT FORTALT

• InstItutIonsakkredIterIng som erstatnIng for uddannelsesakkredIterIng

• uddannelsesakkredIterInger I en overgangsfase

• tværgående evaluerInger ved eva

• uddannelser med særlIge udfordrInger kan af akkredIterIngsrådet eller

UDDANNELSESMINISTEREN UDTAGES TIL EN SÆRLIG GENNEMGANG

• mInIsterIel prækvalIfIkatIon af alle nye uddannelser

• et fælles system for alle vIderegående uddannelsesInstItutIoner

• aCe denmark blIver tIl danmarks akkredIterIngsInstItutIon og akkredIte-

RINGSOPGAVEN SAMLES HER

Politisk aftale

Alle Folketingets partier indgik 22.

december 2012 aftale om et nyt akkrediteringssystem.

Dialogmøder

Danmarks Akkrediteringsinstitution

(dengang ACE Denmark) holdt i starten

af maj 2013 dialogmøder med uddannelsesinstitutionerne,arbejdsmarkedsrepræsentanter

og studenterorganisationer.

Her blev vejledningen

til institutionsakkreditering drøftet.

Loven vedtages

Den nye akkrediteringslov vedtages af et enigt Folketing

16. maj. Bekendtgørelsen sendes i høring samme dag.

2013 Februar Marts April Maj Juni

Vejledning i høring

Efter god dialog med uddannelsesinstitutioner,

arbejdsmarkedsparter

og studenterorganisationer blev vejledningen

til institutionsakkreditering

sendt i høring 17. maj.

More magazines by this user
Similar magazines