Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

INSTITUTIONSAKKREDITERING

– AFGØRELSER OG KONSEKVENSER

Institutionsakkrediteringens udfald Konsekvens

Positivt

Betinget

Afslag

Ny lov i kraft

Den nye akkrediteringslov

træder i kraft 1. juli.

Nyt navn

i forbindelse med den nye akkrediteringslovs

ikrafttrædelse ændrer

ACE Denmark 1. juli navn til fremover

at hedde Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Akkrediteringsopgaven

samles under Danmarks Akkrediteringsinstitution

som operatør på hele

det videregående uddannelsesområde.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 35

institutionen får mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når

disse er prækvaliiceret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser.

Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen.

Plan for opfølgning.

uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.

Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

Tilbagemeldinger

i august giver uddannelsesinstitutionerne

tilkendegivelser om deres

ønsker til institutionsakkreditering i

2014­2015.

Plan for

institutionsakkreditering

Akkrediteringsinstitutionen

indstiller i september

2013 en plan for institutionsakkreditering

i 2014

til uddannelsesministeren

med henblik på ofentliggørelse

senest 1. oktober

2013.

Første institutionsakkrediteringer

De institutioner, der skal institutionsakkrediteres

i 2014, aleverer deres ansøgninger

(selvevalueringer) i januar 2014.

Juli August September Oktober November December 2014

Mere på www.akkr.dk

dette er et uddrag. gå ind på

www.akkr.dk og se den fulde tidslinje

og supplerende dokumenter

om akkreditering og kvalitetssikring.

More magazines by this user
Similar magazines