Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

SeneSte pUblikation:

tværfaglige uddannelser –

udfordringer og perspektiver

På universiteterne bliver tværfaglige

uddannelser oftere end enkeltfaglige

uddannelser kun betinget positivt akkrediteret

eller får afslag. Det gælder både

eksisterende uddannelser og ansøgninger

om oprettelse af nye. Men hvorfor,

og hvad kan universiteterne gøre for

at ahjælpe kvalitetsproblemerne? Det

fokuseres der på i ”Tværfaglige uddannelser

– udfordringer og perspektiver”.

Rapporten afdækker en række kvalitetsmæssige

udfordringer, de tværfaglige

uddannelser kan have:

• Koblingen mellem de involverede

fagligheder overlades for ofte til den

studerende selv.

• utilstrækkeligt tværfagligt samarbejde

mellem de involverede fagligheder.

• Tværfaglige kandidat­ og masteruddannelser

har ofte et bredt optag af

bachelorer fra forskellige områder. Det

kan medføre, at uddannelsen tilrettelægges

på et mere introducerende

niveau.

• Forskelligartede strukturer for fagenes

ECTS­omfang, længde, start­ og

sluttidspunkter og forskelle i økonomistrukturer

fra uddannelse til uddannelse

kan rejse strukturelle barrierer

for tværfagligheden på institutionen.

Samtidig præsenteres en række redskaber,

der kan medvirke til at ahjælpe

kvalitetsproblemerne:

• Kurser eller projektforløb med krav

om integration af metoder og teorier

fra lere fagområder, eksempelvis et

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 38

PUBLIKATIONER

fælles videnskabsteoretisk fag, kan

medvirke til at etablere en reel tværfaglighed.

• Tværfagligt forskningssamarbejde kan

understøtte uddannelsens tværfaglige

fagelementer og tværfaglige

kompetencer.

• Tværfaglige uddannelser med et bredt

optag kan indledningsvist indlægge

obligatoriske forløb, som opgraderer

den studerende fagligt ahængigt af

dennes baggrund.

• Ensartning af institutionens strukturer,

økonomisystemer og fagenes omfang,

længe, start­ og sluttidspunkter

kan nedbryde de strukturelle barrierer

for tværfaglighed.

Rapporten baseres på akkrediteringsrapporter

fra 2008­2012, heraf 100 fra

tværfaglige uddannelser, suppleret med

kvalitative interviews med ledelsesrepræsentanter,

undervisere og studerende.

Publikationen er en del af Danmarks

Akkrediteringsinstitutions analyse­ og

formidlingsprojekt om tværfaglighed,

som blev skudt i gang med et gå­hjemmøde

for interessenter aholdt i 2012.

Publikationen kan indes på

www.akkr.dk. Trykte eksemplarer rekvireres

ved henvendelse til dsl@akkr.dk.

kommende pUblikationer:

intern kvalitetssikring af hele uddannelser

– en inspirationspjece

Danmarks Akkrediteringsinstitution

udgiver i slutningen af sommeren publikationen

”intern kvalitetssikring af hele

uddannelser – En inspirationspjece”. Med

overgangen til institutionsakkreditering

skal uddannelsesinstitutionerne selv

løfte opgaven med at kvalitetssikre deres

uddannelser. ikke bare af det enkelte

fag, kursus eller modul, men af uddannelserne

i deres helhed ­ sammenhæn­

gen, læringen på tværs af delelementerne

og det samlede læringsudbytte?

Publikationen kigger mod udlandet efter

gode eksempler på intern kvalitetssikring

af hele uddannelser. Den trækker

på erfaringer fra imperial College i

London og universitetet i Oslo, som kan

tjene til inspiration og aføde overvejelser

og debat i den danske uddannelsessektor.

den gode aftagerdialog

Hvordan skabes den gode dialog mellem

universiteter og aftagere? Det undersøger

Danmark Akkrediteringsinstitution

i en ny rapport, som udkommer til

efteråret.

Akkrediteringsinstitutionen har siden

2008 fokuseret på, hvordan universiteterne

bruger dialog med aftagerpaneler

og aftagere i det hele taget til at sikre

og udvikle kvaliteten og relevansen af

deres uddannelser.

Det har vist sig at være stærkt varierende,

hvordan dialog med aftagere indgår

i institutionernes kvalitetsarbejde. i

mange tilfælde viser akkrediteringen af

nye og eksisterende universitetsuddannelser,

at aftagerinddragelsen er utilstrækkelig

og ikke lever op til kravene.

Med rapporten om den gode aftagerdialog

samler Danmarks Akkrediteringsinstitution

op på erfaringerne fra

akkre diteringerne og supplerer med

interviews med repræsentanter fra

både universiteter og aftagere i nogle af

de cases, hvor samarbejdet har været

gunstigt. Hensigten er at give inspiration

til dialogen om, hvad der skal til for at

skabe et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner

og aftagere.

Publikationerne vil kunne indes på

Danmarks Akkrediteringsinstitutions

nye hjemmeside www.akkr.dk. Skriv til

dsl@akkr.dk allerede nu, hvis du vil have

publikationerne tilsendt, når de bliver

ofentliggjort.

More magazines by this user
Similar magazines