Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i ...

www2.sns.dk

Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i ...

Miljøministeriet

By- og Landskabsstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Telefon 72 54 47 00

blst@blst.dk

www.blst.dk

Forslag til Landsplandirektiv

for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen

i landsdelscentrene og deres oplande, maj 2010

22

More magazines by this user
Similar magazines