OPSØGT OG FUNDET - Vadum Kirkecenter

vadumkirkecenter.dk

OPSØGT OG FUNDET - Vadum Kirkecenter

Tilbedelse · Fællesskab · Vækst · Tjeneste · Evangelisation

OPSØGT OG FUNDET

3. KVARTAL 2013


Udkald/hjemkald

I Lukasevangeliets kapitel 15 fortæller Jesus

nogle lignelser, der tilsammen belyser, hvad

omvendelse er. Én lignelse sammenligner

omvendelse med et får, der er blevet væk

hjemmefra, hvorefter fårets ejer går ud og

leder, finder fåret, løfter det op og bærer det

hjem. Her er vægten helt klart på Guds initiativ

og andel i processen. En anden lignelse handler

om en søn, der forlanger sin arv udbetalt

på forskud, forlader sin familie, bruger hele

formuen og ender nede i skidtet. “Da gik han

i sig selv,” står der, og så går han hjem. Her er

vægten på det valg, et menneske må træffe.

I stedet for at blive mødt med bebrejdelser

og løftede pegefingre bliver han mødt af en

kærlig far, der omfavner ham, giver ham rent

tøj og festmad og tager ham til sig, uanset

hans fortid.

Begge lignelserne har et utal af nuancer,

man kunne fremhæve. Her vil jeg hæfte mig

ved ét fællestræk: begge “omvendelser” sker

langt væk hjemmefra. Det står i kontrast til en

ret så udbredt kirkelig praksis og forventning

om, at omvendelse skal ske “henne i kirken.”

Igennem efterhånden nogle årtier har det

været moderne, at kirker laver aktiviteter og

arrangementer, der skal gøre det attraktivt at

komme indenfor – reelt med den bagtanke,

det måske kunne medføre, at nogen omvender

sig til Kristus. Ud over at sådan en dagsorden

kan opfattes usympatisk, så synes jeg faktisk,

Jesus med sine lignelser peger os i en anden

retning. Det bortløbne får, der bliver fundet,

bliver netop opsøgt og fundet langt væk

hjemmefra. Den fortabte søn går netop i sig

selv og vender om, når hjemmet og faderen

er langt ude af syne.

Hvis vi som kirke vil gå Jesu ærinde og

(forhåbentlig) hjælpe mennesker med at finde

hjem til den Guds-relation, vi alle er skabt

til, så tror jeg, vi skal langt væk hjemmefra –

derud hvor bortløbne får og fortabte sønner

opholder sig. Jeg tror, vi skal væk fra den idé, at

omvendelse primært er noget, der sker i kirkerummet.

Vi skal snarere tænke, at omvendelse

er noget, der bør ske omkring arbejdspladsens

eller studiestedets kantinebord, hjemme

omkring mit spise- eller sofabord, hen over

hækken, eller hvor Jesus ellers ville opholde

sig, hvis han gik på jorden i dag.

Det er en udbredt filosofi i dagens Danmark,

at tro er en privat sag, der ikke hører

hjemme i det offentlige rum. Men sagen er, at

det først og fremmest er i det offentlige rum,

der er behov for at italesætte Kristus. Det er

der, bortløbne får og fortabte sønner er.

Det kan virke lidt komisk og gammeldags i

vore dage at tale om bortløbne får og fortabte

sønner, men i Jesu fortællinger er fåret og

sønnen billeder på mennesker, der er blevet

væk fra Gud og derfor har et behov – erkendt

eller uerkendt – for at finde hjem. Det er ikke

sikkert, den moderne dansker i den situation

føler sig fortabt, men det er Jesu ord for den

situation. Hans fremgangsmåde var (og er), som

han selv udtrykker det, at “opsøge og frelse det

fortabte” (Lukas 19:10).

Kirke og gudstjeneste er en god anledning

for os kristne til at foretage den omvendelse,

der kan være en daglig nødvendighed. Men

det er næppe her, bortløbne får og fortabte

sønner finder sammen med Gud. Så er Jesu

fremgangsmåde nok bedre.

Kærlig hilsen Thomas Baldur


Gudstjenester og møder

JULI

Mandag 1. 9.30 Bedemøde

Søndag 7. 10.00 Gudstjeneste

med nadver og kollekt

Taler: Thomas Baldur

Leder: Thomas Baldur

Mandag 8. 9.30 Bedemøde

Søndag 14. 10.00 Gudstjeneste

Taler: Thomas Baldur

Leder: Pia Brandt

Mandag 15. 9.30 Bedemøde

Søndag 21. Ingen gudstjeneste.

Tag i stedet med på

Sommerstævne på

Lindenborg Efterskole.

Få mere info på

www.sommerstaevne.dk

Søndag 28. 10.00 Gudstjeneste

Taler: Jesper Olsen, Saralystkirken

Leder: Jens Korsgaard

Mandag 29. 9.30 Bedemøde

AUGUST

Søndag 4. 10.00 Gudstjeneste med nadver og kollekt

Taler: Lars Rosengaard

Leder: Gitte Thomsen

Mandag 5. 9.30 Bedemøde

Søndag 11. 19.00 Gudstjeneste

Taler: Philip Fodgaard

Leder: Lisbeth Weidinger

Mandag 12. 9.30 Bedemøde

Søndag 18. 10.00 Gudstjeneste

Taler: Thomas Baldur

Leder: Kristian Johansen

Mandag 19. 9.30 Bedemøde

Søndag 25. 10.00 Gudstjeneste

Taler: Thomas Baldur

Leder: Gitte Thomsen

Mandag 26. 9.30 Bedemøde

SOMMERFERIE

Thomas Baldur holder

sommerferie i uge 27, 31 og 32.

Bøn ½ time før hver gudstjeneste

ER DU DØBT?

Der er allerede en lille flok,

der har valgt at blive døbt

den 1. september. Går du

med tanker om at blive

døbt, kan du kontakte Thomas

Baldur.

JUBILÆUM

Tag festkage med til stort

125 års jubilæumskagebord

den 15. september og giv

kirken en fantastisk fødselsdagsgave,

når vi samler

ind til den nye platform, der

skal bygges i efteråret.

Søndagsskole ved hver formiddagsgudstjeneste

SEPTEMBER

Søndag 1. 10.00 Gudstjeneste med dåb,

nadver og kollekt

Taler: Thomas Baldur

Ledere: Daniel Thomsen og Frederik

Højgaard

Mandag 2. 9.30 Bedemøde

Tirsdag 3. 14.30 Seniorcafé

Tirsdag 3. 18.30 Kreative Kvinder

Udflugt til Hune plantage.

Afgang fra kirken. Kaffe hos Anette.

Søndag 8. 10.00 Lovsangsgudstjeneste

Taler/leder: lovsangsgruppen

Mandag 9 9.30 Bedemøde

Søndag 15. 14.00 125 års jubilæumsfestgudstjeneste

Taler: Thomas Baldur

Ledere: Daniel Thomsen, Erik Johansen

m.fl.

Mandag 16. 9.30 Bedemøde

Søndag 22. 10.00 Gudstjeneste

Taler: Thomas Baldur

Leder: Bjarke Thomsen

Mandag 23. 9.30 Bedemøde

Fredag 27. 18.00 Kirkeweekend begynder i Virksund.

KIRKEWEEKEND

Velsignelse er temaet for kirkens weekend den 27.

- 29. september på Virksund Kursuscenter. Tilmeld

dig, så snart tilmeldingssedlerne dukker op!

Få mere at vide på www.vadumkirkecenter.dk


MBU står for Missionsforbundets Børn og

Unge. Vores lokale MBU-afdeling er en del af

et større landsdækkende samarbejde. Det kan

du læse om på www.mbu.dk.

Her i Vadum er der aktiviteter, der er

tilpasset forskellige aldersgrupper og interesser.

Nedenfor får du de praktiske oplysninger,

og inde i bladet kan du læse mere om nogle

enkelte arbejdsgrene. Du er meget velkommen

til at være med i den gruppe, som passer bedst

til dig, og du kan blot møde op eller kontakte

den ansvarlige leder og få mere at vide.

Styregruppen for vores MBU afdeling

hedder BUS (Børne- og ungdomsstyrelsen)

og består af Gitte Thomsen (formand) tlf.

2782 1436, Gitte Hørdum (kasserer) og Heidi

Johansen (sekretær).

Yderligere oplysninger vedr. MBU-aktiviteter:

www.vadumkirkecenter.dk/MBU.html

Søndagsskole

Der er søndagsskole for forskellige aldersgrupper

ved alle formiddagsgudstjenester så vidt

muligt.

Heidi Johansen tlf. 2374 3966

Juniorklubben + B-Tween

For børn i 0.-3. + 4.-6. klasse.

Mandage kl. 18.30 - 20.00 (ikke i skoleferier).

Eva Damgaard tlf. 4056 3538

Line Højgaard tlf. 4140 9355

A-Teen

Teenageklub: 7. - 10. klasse.

Tirsdage kl. 19.00 - 21.00 (ikke i skoleferier).

Mattias Thomsen tlf. 2886 1504

Ungdom

Unge, der har afsluttet folkeskolen, mødes

sporadisk – er ofte involveret i A-teen og

mødes derefter.

Daniel Thomsen tlf. 2281 7576

Kreative Kvinder

Kreative kvinder mødes i et varmt fællesskab

med knitrende strikkepinde m.m.

Tirsdag 3. sep. kl. 18.30: Se inde i bladet.

Tirsdag 1. okt. kl. 19

Tirsdag 29. okt. kl. 19

Tirsdag 26. nov. kl. 19

Ingelise Rosengaard tlf. 4127 3454

Diverse Hvem er vi?

Sang og musik

LOVSANG

Torsten Schrøder tlf. 9827 2774

TEENAGELOVSANG

Mathias Schrøder tlf. 2183 0554

Cellegrupper

Har du lyst til at studere Bibelen, tro og liv med

andre i et uformelt fælleskab, så er der flere

cellegrupper, der mødes i private hjem. Spørg

evt. et menighedsrådsmedlem, om der er en

gruppe, hvor der er plads til dig.

Rengørings- og kaffehold

Juli Anette, Britta, Lisbeth, Margrethe,

Mie, Eva S, Ingelise

Aug Bente C, Dorte, Grethe, Lisa, Vera,

Charlotte C

Sep Hedvig, Jette, Lene H, Sanny, Eva D,

Charlotte H

Ketty Christensen tlf. 9827 1183

Bogsalg

Åbent (så vidt muligt) efter hver gudstjeneste

Gitte Larsen tlf. 4081 9867

Udlån

Borde, stole, service samt festsal kan lånes/

lejes ved henvendelse til:

Bjarke Thomsen tlf. 9827 2163

Bygningsansvarlige

Vedligeholdelse af kirkebygningen:

Willum Larsen tlf. 2048 0844

Flemming Pedersen tlf. 2290 3286

Gert Pedersen tlf. 9827 1804

Bladet

Kirkens blad udgives kvartalsvis.

Redaktion: Menighedsrådet og Thorkild Jørgensen

(tlf. 2530 7616). Indlæg modtages på

e-mail-adressen: info@vadumkirkecenter.dk.

Deadline næste nummer: Den 15. september.

Hjemmeside

På www.vadumkirkecenter.dk kan du orientere

dig om mange ting vedrørende kirken og

de aktiviteter, der udspringer derfra.

VADUM KIRKECENTER

Ellehammersvej 14, 9430 Vadum

www.kirkecentret.dk

Vadum Kirkecenter

Kirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet

Det Danske Missionsforbund.

Missionsforbundet

Tro, liv og fællesskab. Missionsforbundet søger

at lægge større vægt på fælleskabet om livet

og frelsen i Jesus Kristus end på hvilke syn, man

kan have på forskellige teologiske spørgsmål.

Læs mere om Missionsforbundet på

www.missionsforbundet.dk.

Bekendelse

Vadum Kirkecenter forkynder evangeliet om

Jesus Kristus og bekender sig i lighed med en

lang række andre kristne kirker sig til den fælles

kristne trosbekendelse.

Medlemskab

Vadum Kirkecenter optager medlemmer på

troens bekendelse. Men alle, uanset medlemskab,

er velkomne til at deltage i kirkens tilbud

til forskellige aldersgrupper og interesser.

Præsten

Menighedens præst er:

Thomas Baldur tlf. 4156 0795

e-mail: thomas@vadumkirkecenter.dk

Menighedsrådet

Formand for menighedsrådet:

Lisbeth Weidinger tlf. 9827 1543

Sekretær:

Dorte Hollensen tlf. 2235 6135

Økonomiansvar og i genbrugsbestyrelsen:

Charlotte Højgaard tlf. 20676552

Ansvar for program, udlån og bygning:

Bjarke Thomsen tlf. 9827 2163

Ansvar for program, talere og mødeledere:

Pia Brandt tlf. 4099 9758

Menighedsrådsmøder

Rådet mødes hver tredje tirsdag.

Økonomi

Vadum Kirkecenter er som frikirke afhængig af

private donationer.

Hvis du vil vide noget om kirkens økonomi og

om, hvordan du kan give et bidrag til kirkens

arbejde og om skattemæssige fradragsmuligheder,

kan du kontakte vores regnskabsfører:

René Weidinger tlf. 9827 1543

KIRKENS BANKKONTO:

reg.nr. 9070 / kontonr. 1622460900

More magazines by this user
Similar magazines