Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

17

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

National hygiejneplan 25 0 0 0 25 0 0 0 S vil afsætte 25 mio.kr. til en national hygiejneplan.

Det fremgår af økonomiaftalen for 2005 mellem regeringen

og sygehusejerne, at man er enige om via indberettede

data til landspatientregisteret at styrke den

landsdækkende monitorering og åbenhed vedrørende

kvaliteten af hygiejnen og især hospitalsinfektioner på

landets sygehuse. Der er derudover enighed om at afklare

de datamæssige forudsætninger for, at der kan ske

egentlig sammenligning af kvalitetsdata på tværs af

sygehuse/afdelinger. Denne afklaring på hygiejneområdet

forventes igangsat i dette efterår i form af to konkrete

udredningsarbejder. Samtidig vil kvalitetsdata på

hygiejneområdet naturligt indgå i den generelle måling

og formidling af kvalitet som implementeringen af den

Danske Kvalitetsmodel.

Kultur 165 165 165 165 165 165 165 165

Kulturskolerne 5 5 5 5 >5 >5 >5 >5 S foreslår, at der oprettes kulturskoler rundt om i landet,

der skal udbyde undervisning til børn og unge inden

for billedkunst, dansk, drama og litteratur.

Det er vanskeligt at forestille sig, at der kan etableres

helt nye skoler rundt om i landet for blot 5 mio.kr. S

mener muligvis, at en stor del af finansieringen skal

komme fra kommunerne, men pålægges kommunerne et

krav om at etablere kulturskoler, må det forventes at

resultere i væsentlige DUT-krav. Såfremt kulturskolerne

skal være kommunalt forankrede, må det være de enkelte

kommuner, der foretager prioriteringen i forhold til

lokalsamfundets særlige ønsker og behov.

S drager en parallel til de allerede eksisterende musikskoler.

Det statslige driftstilskud til musikskolerne er på

ca. 74 mio.kr. årligt.

More magazines by this user
Similar magazines