Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

19

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Styrkelse af dansk musik 20 20 20 20 20 20 20 20 Forslaget vedrører etablering af en produktionsstøtteordning

for dansk musik.

Regeringen har med handlingsplanen ”Liv i musikken”

fra august 2003 afsat godt 100 mio.kr. over 4 år til

dansk musik, herunder uddannelse på musikskoler og

konservatorier, samt sikring af musikernes rettigheder.

Gennem 4-årsaftaler med landsdelsorkestrene, praktikaftaler

for konservatoriestuderende, lovgivning, der

giver bedre beskyttelse mod kopiering af musik, ved

formidling af den klassiske musik til børn og unge og et

planlagt økonomisk løft til talentpleje i musikskolerne

på 5 mio. kr. årligt i 2004-2007 har regeringen allerede

prioriteret musikområdet højt.

Desuden bemærkes, at S’s forslag om en produktionsstøtteordning

med favorisering af dansk musikere kan

være problematisk ift. EU´s konkurrenceregler..

More magazines by this user
Similar magazines