Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

20

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Styrkelse af dansk teater 35 35 35 35 35 35 35 35 Forslaget indebærer, at teatermiljøet tilføres flere frie

midler samt en styrkelse af indsatsen overfor børneteatret.

Regeringen prioriterer teaterområdet højt:

• I forbindelse med FL04 har regeringen sammen

med S, SF, RV, EL og KD indgået flerårsaftale for

perioden 2004-2007 om Det Kongelige Teater og

Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

• Der blev i samme ombæring bevilget ekstra midler

til Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og

Aalborg Teater på i alt 10 mio.kr. årligt i 2004-2007.

• I forlængelse af flerårsaftalen blev endvidere afsat

en ekstra bevilling på 6 mio.kr. årligt i 2004-2007 til

hovedstadens scener.

• Staten giver et driftstilskud på 1,8 mio.kr. årligt til

Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater. I

flerårsaftalen for DKT forpligtes teatret også til i

højere grad at fokusere på børn og unge ved at tilbyde

flere familieforestillinger.

• Kunstrådets handlingsplan for 2003-2006 indeholder

flere initiativer vedr. børnekultur. Der er således

afsat midler til etablering af et nationalt børneteater

med turnéforpligtelse. Der vil ligeledes blive givet

tilskud til at ansætte kunstnere på skolerne i kortere

perioder. Og der vil komme bedre tilskudsmuligheder

til f.eks. skolekoncerter, forfatterarrangementer

og anden kunstformidling på skolerne.

More magazines by this user
Similar magazines