Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

23

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Introduktionskursus, sprogunder- 25 ? ? ? 8 8 8 8 Det er forudsat, at den enkelte skal have 30 timers unvisning

og opkvalificering

dervisning pr. uge. Hvis den enkelte kommer i arbejde

(hvilket er målet), vil der være modgående besparelser.

Der er taget udgangspunkt i

- at kun de asylansøgere, der befinder sig i asylsagsbehandlingsfasen,

kan vælge at deltage i den nævnte

undervisning. Dermed er f.eks. personer i den indledende

fase ikke medtaget.

- at andelen af voksne asylansøgere, som er i asylsagsbehandlingsfasen,

er i alt ca. 750 årspersoner.

- at de gennemsnitlige udgifter til undervisningen

svarer til udgifterne vedrørende VUA (Voksenuddannelse

og -aktivering), svarende til 13,5 kr. pr.

time. Endelig antages, at der i gennemsnit undervises

40 uger om året.

Forskning og vidensdeling samt

20 ? ? ? 20 20 20 20 S foreslår, at der skal afsættes 20 mio.kr. til bl.a. inten-

støtte til foreninger

sivering af forskning på integrationsområdet og spredning

af de gode ideer. På FFL05 er der under temaet

”Bedre Integration” afsat 9,5 mio.kr over 4 år til oprettelse

af konsulentteams og 44 mio.kr. over 4 år til etablering

af lokale integrationspartnerskaber. Endvidere

søges initiativet om frivillige netværk til integration af

nyankomne indvandrere satspuljefinansieret.

Udenrigs 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Miljø-, freds- og stabilitetsindsatser 500 500 500 500 500 500 500 500 Den nye MIFRESTA-ramme, som S ønsker at indføre,

er bl.a. rettet mod miljøprojekter i EU's nærområder i

Øst. Til dette bemærkes, at Danmark giver hovedparten

af sin Øststøtte via EU. Der er dog bl.a. også afsat 200

mio.kr. til køb af CO2 kreditter, som for ca. halvdelens

vedkommende vil blive anvendt i de østlande, som ikke

er medlem af EU.

More magazines by this user
Similar magazines