Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

29

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Trafik

206 206 206 206 206 206 206 206

Lavere priser på offentlig transport 200 200 200 200 200 200 200 200 Det fremgår ikke af forslaget, hvorledes midlerne mere

præcist skal anvendes til nedbringelse af prisen på kollektiv

trafik eller, hvilken del af den kollektive trafik -

lokal/ regional/landsdækkende trafik - forslaget er

møntet på.

Det bemærkes imidlertid, at tidligere erfaringer med

takstnedsættelsestilskud til den kollektive trafik har vist,

at der er store dødvægtstab og lav priselasticitet, og at

tilskud derfor ikke er et effektiv middel til at sikre en

bestemt udvikling i taksterne.

Trafikinformation på motorveje 0 0 0 0 0 0 0 0 Forslaget dækker en udmøntning af anlægspuljen på

FFL05. Trafikinformationssystemer er dyrt. Elektroniske

vejskilte med variabel hastighed koster f.eks. ca. 4

mio.kr/km. Det er således få steder, hvor der kan være

tale om et omkostningseffektivt tiltag.

Under alle omstændigheder ville dette lægge beslag på

en meget stor del af den samlede pulje på en mia.kr. af

den forligsbunde pulje, og der er allerede mange andre

projekter som denne formentligt skal finansiere.

Lavere færgetakster til Ærø, Samsø 5 5 5 5 5 5 5 5 Der er i dag et mindre taksttilskud til beboere på små-

og Læsø

øer på 7 mio.kr. Desuden er der et tilskud til Samsø-

Kalundborg og Bøjden – Fynshav på knap 30 mio.kr.

Dertil gives der 40 mio.kr. til Læsø, Samsø og Ærø i

den kommunale udligningslov §22 under ISM. Under

ISM er der endvidere driftstilskud og tilskud til færgeinvesteringer

på samlet 29 mio.kr.

På basis heraf vurderes statens hjælp til transportmulighederne

allerede i dag at være fuldt ud tilstrækkelige.

Bedre sikkerhed for cyklister 0 0 0 0 0 0 0 0 Forslaget dækker en udmøntning af anlægspuljen på

FFL05. Cykelstier ligger primært på kommunale veje,

og derfor også deres ansvar. Gevinsterne er tilsvarende

lokale. Dertil kommer, at udgifter til cykelstier ikke er

større end den enkelte kommune godt kan afholde disse

udgifter.

More magazines by this user
Similar magazines