Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

3

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Målrettede initiativer for mennesker 180 180 180 180 180 280 380 480 S vil afsætte 180 mio.kr. til målrettede initiativer for for

på kanten af arbejdsmarkedet

at kunne forsørge sig selv via ordinær beskæftigelse,

kan de langsigtede merudgifter være betydelige, og

mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Udover et

delforslag om at genindføre servicejob-ordningen er det

ikke specificeret, hvilke initiativer, der påtænkes.

Merudgifterne til at genindføre servicejobordningen

afhænger af, hvor mange personer der yderligere omfattes

af ordningen årligt. Da personerne i servicejob vil

være sikret beskæftigelse med varige offentlige tilskud -

i princippet frem til pensionsalderen - og dermed have

ringe udsigter de overstiger formentlig størrelsen af de

afsatte midler på 180 mio.kr. Det er her antaget, at

udgifterne til servicejob-ordningen i 2008 vil være på

samme niveau som i 2002, hvor udgifterne udgjorde

350 mio.kr.

Uddannelse 1.700 1.650 1.650 1.650 1.492 1.445 1.448 1.448

Stop nedskæringerne

Folkeskolen

400 400 400 400 195 195 195 195 Det er usikkert, hvilke nedskæringer S henviser til. Alle

1-3-5-7 besparelser tilbageføres til uddannelsesområdet

via omstillingsreserverne.

Regeringen videreførte imidlertid i 2002 en 1 pct.’s

besparelse fra den tidligere regerings FFL02-forslag.

Denne besparelse er akkumuleret til 555 mio.kr. i 2005.

Besparelsen er i 2005 på 175 mio.kr. (2005 er det sidste

år besparelsen findes). I 2005 findes yderligere en besparelse

på 20 mio.kr. på EVE-rammen, som skal udmøntes

via bl.a. øget udlicitering.

Besparelserne er begrænsede, og det synes naturligt, at

uddannelsesinstitutionerne også har muligheder for at

effektivisere driften mv. Det bemærkes i øvrigt, at Undervisningsministeriet

er tilført 956 mio.kr. på FFL05 i

perioden 2005-2008.

More magazines by this user
Similar magazines